• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda akademik bilgilerini ve yaratıcılıklarını gösterecekleri radyo, televizyon ve sinema alanında bir proje veya bitirme tezi gerçekleştirmelerine yardım etmektir. Öğrencilerin mesleki veya akademik ilgi alanlarında becerilerini geliştirmeleri için gerekli imkân ve desteği sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Proje konuları ve fikirleri danışmanların denetiminde haftalık görüşmelerle geliştirilecektir. Öğrenciler düzenli olarak danışmanlarını projelerin ilerleme süreci hakkında bilgilendirecek ve dönem sonunda gerçekleştirdikleri projeleri jüri önünde sunacaklardır. Öğrenciler tasarı aşamasından post-prodüksiyon aşamasına yapım sürecinin her evresinde aktif olarak yer alarak deneyim kazanacaklardır.  Bitirme tezi yazmayı tercih edenler tez danışmanlarıyla seçtikleri araştırma konusu üzerine akademik bir çalışma yürüteceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Vaka Çalışması; 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, takvimlendirme, dersin gerekleri  
2 Proje önerilerinin sunumu / Araştırma projesinin yazım aşaması süreçlerinin görüşülmesi  
3 Proje konularının tartışılması ve fikir geliştirme / Araştırma projesinin yazım aşaması süreçlerinin görüşülmesi  
4 Tretman- sinopsis - program akışı teslimi I / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
5 Tretman- sinopsis - program akışı teslimi II/ Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
6 Senaryo teslimi / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
7 Senaryo teslimi II / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
8 VTR & Örnek çekim veya kayıtların teslimi I / / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
9 VTR & Örnek çekim veya kayıtların teslimi II / / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
10 Kayıt ve çekim öncesi hazırlık I / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
11 Kayıt ve çekim öncesi hazırlık II / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
12 Kayıt ve çekim aşaması I / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
13 Kayıt ve çekim aşaması II / Bitirme tezinin gözden geçirilmesi  
14 Projelerin teslimi ve son düzeltmeler  
15 Projelerin jüri karşısında sunumu  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar