• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere eğilimleri ve becerileri doğrultusunda akademik bilgilerini ve yaratıcı yeteneklerini gösterecekleri radyo, televizyon ve sinema alanında bir proje veya bitirme tezi gerçekleştirmelerine yardım etmektir.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler danışman gözetiminde, tasarı aşamasından post-prodüksiyona, yapım aşamasının tüm safhalarında deneyim kazanarak bağımsız bir ürün ortaya koyarlar. Mezuniyet tezi yazan öğrenciler akademik araştırma yürütebilmek için hipotez oluşturma, literatür taraması, veri toplama, kavramsal çerçeve kurabilmeyi kavrar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2: Tartışmalı Ders, 7: Beyin Fırtınası, 12: Grup Çalışması, 13: Saha / Arazi Çalışması, 14: Laboratuvar, 15: Ödev, 17: İnceleme / Anket Çalışması, 20: Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje / Tasarım, F:Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  Radyo, televizyon ve sinema alanında özgün projeler tasarlar. 1, 3, 4, 7, 8, 9 2, 7, 12, 13 C, E, F
2) Pratik ve teorik derslerde edindiği bilgileri ve/veya becerileri akademik veya uygulamalı bir çalışmada kullanır. 1, 3, 4, 6, 7, 8 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 20 C, E, F
3) Tez ve uygulama projelerinde araştırma ve/veya yapım öncesi çalışmaları yürütebilme yetkinliğine sahip olur. 1, 4, 7, 8, 9 2, 7, 12, 13, 17, 20 C, E, F
4) Bir ekiple çalışarak prodüksiyonun tüm aşamalarını yönetir. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 12, 13, 14, 20 C, E, F
5) Teorik bilgisini ve analitik becerilerini kullanarak bir araştırma projesini sonuçlandırır. 1, 7, 8, 9 2, 7, 15, 17 C, E, F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve bitirme projesi kılavuzunun paylaşılması / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
2 Proje önerilerinin tartışılması ve konu seçimi / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
3 Proje önerilerinin sunumu ve teslimi / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
4 Projenin geliştirilmesi ve ön çalışma dosyanın hazırlanması / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
5 Projenin geliştirilmesi ve ön çalışma dosyanın hazırlanması / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
6 Projenin geliştirilmesi ve ön çalışma dosyanın hazırlanması / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
7 Projenin geliştirilmesi ve ön çalışma dosyanın hazırlanması / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
8 Ara Sınav (Vize dosyası teslimi)     
9 Çalışma takvimine göre projenin yapım süreci / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
10 Çalışma takvimine göre projenin yapım süreci / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
11 Çalışma takvimine göre projenin yapım süreci / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
12 Çalışma takvimine göre projenin yapım süreci / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
13 Çalışma takvimine göre projenin yapım süreci / Araştırma projesinin (tez) yazım aşaması  
14 Çalışma takvimine göre projenin yapım süreci / Araştırma projesinin (tez) yazım aşamasının tamamlanması  
15 Teslim öncesi gerekli düzeltmeler için projelerin kontrolü  
16 Final (Final projelerinin ve dosyalarının teslimi)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Bitirme Projesi Kılavuzu

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Google Classroom, https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-b...
Ödevler  
Sınavlar yulearn.yeditepe.edu.tr, Google Classroom

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl içinin Başarıya Oranı   30
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Okuma      
Sınıf içi çalışma      
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     220
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,8
Dersin AKTS Kredisi     9
4