• Türkçe
 • English

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ne zaman açıldı?

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, üniversitemizin açıldığı 1996 yılından beri mevcut olan bir bölümdür.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü özel yetenek sınavı ile mi öğrenci almaktadır?

Hayır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne, Merkezi Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, SÖZEL (SÖZ) puan türü ile öğrenci almaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün öğretim dili İngilizce midir? Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Bölümü kazanan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına girer. Sınavda başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık okulunu tamamlamaları gerekmektedir.

Hazırlık okulumuzla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. 

https://hazirlikokulu.yeditepe.edu.tr/tr/ingilizce-hazirlik-okulunda-egitim

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde okuyabilmek için teknik ekipmana sahip olmak gerekli midir?

Eğitim süresinin birinci yılından itibaren öğrencilerimizin projeleri için gerekli her türlü teknik ekipman bölüm bünyemizde yeterli sayıda mevcuttur. Öğrencilerin çekim ve kurgu süreçlerini gerçekleştirmesi için teknik ekipmana sahip olması bir zorunluluk değildir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün amacı nedir?

Bölümümüz, radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler ışığında çağdaş, uluslararası rekabete açık, sorgulayan, araştıran, dijitalleşen iletişim dünyasına hızla adapte olan, toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip, mesleki ve sosyal alanlarda etkin roller üstlenmeye hazır iletişimciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda bölümümüzün öğretim amaçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde öğrenci olmak için ne gibi özelliklere sahip olmalıyım?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, hem yazılı hem de sözlü iletişimde fikirlerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade eder. Görsel işitsel algısı yüksektir ve yaratıcı düşünerek farklı perspektifler sunar. Ayrıca kameralar, ses düzenleme yazılımları, video montaj programları gibi teknik araçlarla çalışırken güncel teknolojilere ilgilidir. Üretimlerinde bireyselliğe önem verdiği gibi takım çalışmasına da yatkındır ve farklı disiplinlerle ortaklık kurarak uyum içinde çalışabilir. Gelişime ve değişime her zaman açık olan radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencileri, çözüm üretme yeteneğine sahiptir. Medya alanında sürekli olarak gelişen yeni teknikler, trendler ve teknolojiler konusunda meraklı, araştırmaya istekli ve kendini geliştirmeye açıktır. Tüm bunların yanında medya içeriği ve iletişim süreçlerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir. Medya mesajlarının nasıl etkilediğini ve toplumu nasıl şekillendirebileceğini  sorgulamaya açıktır. 

Bu özellikler, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde başarılı bir öğrenci olmanıza ve medya sektöründe kariyer yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak, unutmayın ki her öğrencinin farklı ve geliştirilebilir yönleri vardır. Eğer bu özelliklerden bazılarına henüz sahip değilseniz, üniversite eğitimi boyunca ve sonrasında bu nitelikleri geliştirebilirsiniz.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezun olduktan sonra kariyer imkanları ve çalışma alanları nelerdir?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları film yapım şirketleri, televizyon kanalları, basın-yayın kuruluşları, haber ajansları, radyo kanalları, reklam ajansları, içerik üretme ajansları ve gazetelerde geniş bir skalada kamu ve özel sektörde mesleklerini icra edebilecek çalışma alanı bulabilirler.

Bu alanlarda mezunlarımız metin yazarlığından görüntü yönetmenliğine, medya işletmeciliği ve danışmanlığından kurgu veya ses tasarımına, yapım ve yönetimden sunuculuğa kadar çeşitli mesleki alanlarda yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilirler.

Yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip eden öğrencilerimiz en güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alanlarına özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerinde mesleki standartlara uygun üretim yapabilir ve özgün projeler tasarlayarak hayata geçirebilirler.

Medya sektörü haricinde çalışmayı düşünen öğrencilerimiz, iletişim ve medya çalışmaları alanında bilimsel araştırma ve üretim yapabilir, eğitim kurumlarında çalışabilirler. Akademik kariyeri hedefleyen öğrencilerimiz ise üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Dört senelik ders programımızın ilk iki yılında, sosyal bilimlere ve iletişim bilimlerine ilişkin temel dersler yer almaktadır. Üçüncü yarıyıldan itibaren radyo, televizyon ve sinema alanına özgü temel uygulama ve kuram dersleri verilir. Böylece öğrencilerimizin alanlarına özgü kavramlar, kuramlar ve yöntemleri sosyal ve beşeri bilimlerin bulgularıyla ilişkilendirerek tanımlamaları ve sorgulayıcı bakış açısı kazanmaları hedeflenir. 

Programımızın son iki yılı ise öğrencilerimizin uygulamalı ve kuram derslerinde elde ettikleri bilgi birikimi ve donanımı dönem içi staj uygulaması ile pekiştirecekleri, zorunlu derslerin yanı sıra artan alan içi ve alan dışı seçmeli derslerle uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kendilerini geliştirecekleri bir süreci takip eder. 

Programın ilk iki yılı için dikkat edilmiş unsurlardan biri, kuramsal alt yapıyı sağlayan temel dersler ve altıncı yarıyıldaki staj uygulaması öncesinde RTC 111 Temel Sinema ve Televizyon Teknikleri, RTC 112 Video Yapımı, RTC 271 Kurgu, RTC 212 Televizyonda Yapım Yönetim, RTC 252 Senaryo Yazımı, RTC 272 Post Prodüksiyon, RTC 332 Radyo Programcılığı derslerinin tamamlanmış olmasıdır. Öğrencilerimizin, böylelikle, staj uygulamasında üretim ve yayın süreçlerine dair sektörel işleyişe dair bilgi sahibi ve alanlarındaki teknik ve teknolojilere hakim olarak daha özgüvenli ve bilinçli hareket edebileceği, inisiyatif alabileceği, özellikle içerik üretimi konusunda alabilen daha aktif olabileceği düşünülmüştür.

Yedinci ve sekizinci yarıyıllarda yer alan ve mezuniyet koşulu olan RTC 491 ve RTC 492 Bitirme Projesi dersleri, öğrencilerimizin, lisans tezi yazma veya alan uygulaması arasında bir tercih yaptığı ve seçimleri çerçevesinde çalıştıkları bir derstir. Tez çalışmasını seçenler, dönem boyunca yapmış oldukları alana dair ve alan ile ilişkili teorik araştırmadan ve bu araştırmaya uygun bir saha analizinden, lisans derecesine uygun bir tez üretmektedirler. Öğrenciler, bu tezin bitiminde, akademik bir araştırmanın, yapısal kurallar çerçevesinde nasıl yazıya döküleceğinin net bir uygulamasını yapmış olurlar. Alan uygulama çalışmasını seçenler ise, belirli bir anlatı formunda tasarladıkları görsel veya işitsel bir projeyi hayata geçirirler. Öğrencilerin mesleki kalite standartlarına, etik ve yasal ilkelere uygun özgün bir proje tasarlarken ya da tez yazarken eğitimleri süresince eriştikleri kazanımların çoğunu yansıtan edindikleri eğitim ve donanımı kullanmaları gerektiğinden bu dersler öğrencilerin mesleki kariyerlerine hazırlandıkları süreçte son aşamalardır.

Detaylı ders programımıza ve seçmeli ders listemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu/dersler

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde staj var mı?

Evet. Öğrencilerimizin sektörü tanıyarak deneyim kazanmaları, bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri ve ileriye yönelik mesleki bağlantılar kurmaları amacıyla eğitimlerinin 6. yarıyılında tamamlamaları gereken, toplam 42 iş günü sürecek zorunlu staj dersi bulunmaktadır. Staj dersini alan öğrenciler, haftanın üç günü staj yaptıkları kurumlara gitmekte, iki günü ise derslerine katılmaktadırlar. Öğrenci, P-Geçer (Pass) notu aldığında staj dersi tamamlanır.

Staj esasları hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu/staj

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır? Bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Bölümümüz anlaşmalı olduğu kurumlar dahilinde öğrencilere staj imkânı sağlamaktadır. Öğrenciler, staj yapacakları kurumları kendileri de bulabilirler. Ancak çalışacakları kurumun ve departmanın, bölümümüzün Staj Koordinatörü tarafından onaylanması gerekmektedir. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerin Staj Koordinatörü ile iletişime geçmeleri halinde, ilgili yönlendirmeler bölümümüz ve/veya Kariyer Ofisi tarafından yapılmaktadır.

Staj hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu/staj

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift anadal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Evet. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimiz, istedikleri ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri karşıladıkları takdirde, protokol imzaladığımız Üniversite bünyesinde bulunan bölümler ile çift anadal yaparak ikinci diploma alma  imkânına sahiptir. Talep edilmesi durumunda ilgili koordinatör tarafından yeni protokol imzalama sürecine başlanır. 

Çift anadal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst % 20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın öğrencinin yerleştirilmiş olduğu taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması yanı sıra kayıt olduğu yıldaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekmektedir. Çift anadalı burslu okuyabilmek için ise, 4 üzerinden 3.25 not ortalaması şartı bulunmaktadır.

Çift anadal kriterlerine ve çift anadal anlaşmamız olan bölümler listesine buradan erişebilirsiniz.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yandal yapma imkanı var mıdır?

Evet. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimiz, istedikleri ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri karşıladıkları takdirde, protokol imzaladığımız Üniversite bünyesinde bulunan bölümler ile yandal yaparak ilgilendikleri alanda sertifika alma imkânına sahiptir. Talep olması durumunda ilgili koordinatör tarafından yeni protokol imzalama sürecine başlanır.

Yalnızca, öğrencilerin bir yandal programına başvurabilmesi için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Yandal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Yandalı burslu okuyabilmek için ise, 4 üzerinden 3 not ortalaması şartı bulunmaktadır.

Yandal kriterlerine ve yandal anlaşmamız olan bölümler listesine buradan erişebilirsiniz.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Evet. Yurtdışındaki birçok yükseköğretim kurumu ile ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, eğitim veya staj uygulaması amacıyla anlaşmalı olduğu üniversitelerle her dönem öğrenci değişimi yapmaktadır. Öğrencilerimiz, Erasmus ve Exchange anlaşmalarımız vasıtasıyla Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya’daki kurumlarda eğitim alma imkânına sahiptir. 

Erasmus değişim programı süreci Erasmus koordinatörü tarafından yürütülmekte ve talep edildiği takdirde yeni anlaşmalar imzalanmaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin güncel listesi aşağıda yer almaktadır.

 • Alpen Adria University of Klagenfurt (A Klagenf01), Avusturya, Klagenfurt
 • Babes-Bolyai University (Ro Clujnap01), Romanya, Cluj-Napoca
 • Erasmus University Rotterdam (Nl Rotterd 01), Hollanda, Rotterdam
 • Hanzehogeschool Groningen / Hanze University Groningen (Nl Groning03), Hollanda, Groningen
 • IEP de Toulouse /Institute of Politics, Toulouse (F Toulous48), Fransa, Toulouse
 • Inholland University of Applied Sciences / Hogeschool Inholland (Nl S-Grave37), Hollanda, Haarlem
 • Karlshochschule Internatıonal University (D Karlsru08), Almanya, Karlsruhe
 • Maastricht University (Nl Maastrı01), Hollanda, Maastricht
 • Rigas Stradina Universitate (Lvrıga03), Letonya, Riga
 • The Nottingham Trent University (Uk-Nottıng02), İngiltere, Nottingham
 • Universita Degli Studi Di Roma "La Sapienza" (I Roma01), İtalya, Roma
 • Universitat Leipzig (D Leipzig01), Hollanda, Leipzig
 • University of Athens/National and Kapodıstrian University of Athens (G Athine01), Yunanistan, Atina
 • University of Lodz / Uniwersytet Lodzkı (Pl Lodz01), Polonya, Lodz
 • University of Zagreb (Hr Zagreb01), Hırvatistan, Zagrep

Erasmus kriterlerine ve anlaşmamız olan kurumlar listesine aşağıdaki linkten Öğrenci Değişim Programları başlığı altından ulaşabilirsiniz:

https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne yatay veya dikey geçiş yapılabilir mi?

Evet. Üniversitemizde kurum içi, kurumlar arası genel not ortalamasına göre ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. Dikey geçiş için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girmek ve tercih yapmak gerekmektedir. Yatay ve Dikey Geçiş için başvurular, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilir. 

Yatay ve dikey geçiş hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/yatay-ve-dikey-gecis

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün burs olanakları nelerdir? Eğitim bursunun kesilme durumu var mıdır?

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine farklı alanlarda burs imkânları sunar. Yükseköğretim Kurumu’nun sağladığı eğitim bursunun yanı sıra öğrencilerimiz, başarı bursu, yurt bursu, ihtiyaç bursu, yemek bursu ve spor bursundan faydalanabilir. 

Burs olanakları hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari

Eğitim bursu, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği 4 yıllık programlarda 10, 5 yıllık programlarda 12, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl akademik başarıya bakılmaksızın devam eder.

Herhangi bir burslu veya indirimli programda okumakta iken çift anadal programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir.

Ayrıca aşağıdaki linkten burslar ve ücretler ile ilgili sorular başlığından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/sss

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü tercih etmeyi isteyen bir öğrenci İstanbul dışında veya İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama ve yurt imkanları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi ana kampüsü (26 Ağustos Yerleşimi) içerisinde 3.409 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. 

Konaklama ve yurt imkânları ile ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://yeditepe.edu.tr/tr/universitemiz-kampus-yeditepe/konaklama

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı/üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü seçmeliyim?

Bölümümüzün adını da taşıyan radyo, televizyon ve sinema, geçtiğimiz yüzyılın olduğu gibi içinde bulunduğumuz yüzyılın da gelişen teknolojilerle hızla evrilen dünyasında önde gelen kitle iletişim araçları arasındadır. Bölümümüzün amacı, çağdaş gelişmeleri takip etmenin yanında, takip ederken iletişim ve sinemanın mesleki ve sosyal alanlarında her türlü rol üstlenebilecek vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir. 

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilerimizin medya ve iletişim alanına özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kavramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmelerini ve alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlayacak uygulama becerileri geliştirmelerini amaçlar. Bu sebeple, bölümümüz teori ve pratiğin birbirini dengelediği ve beslediği bir ders programını benimser.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, medya, iletişim, sanat ve kültür disiplinlerini bir araya getirerek öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmalarını sağlar. Öğrencilerimiz, medyanın evrimini anlamak, iletişim kuramlarını keşfetmek ve sanatın görsel gücünü yakalamak için eşsiz bir fırsat kazanır. Bölümümüzün alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosu, öğrencilerimizi medya dünyasındaki en son gelişmeleri takip etmeleri ve projelerinde özgün fikirlerle yaratıcılıklarını ortaya koymaları için yönlendirir.

Öğrencilerimize medya sektöründe başarıya ulaşmaları için en güncel teknolojik imkânlar sunulmaktadır. Profesyonel standartlara uygun televizyon stüdyosu, greenbox stüdyosu, radyo stüdyosu, kurgu odaları, ses stüdyoları, kameralar ve dijital montaj sistemleri gibi modern donanımlar, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir ortam sağlar. 

Bölümümüz, radyo, televizyon ve sinema alanında uzmanlaşacak öğrencilerimizin, global düzeyde en son gelişmeleri takip edebilmesi, rekabet ortamında başarıyı yakalayabilmesi ve yurtiçi ve yurtdışı iş imkânlarından faydalanabilmesi için yabancı dilde eğitime son derece önem verir. Eğitim dili, diğer bölümlerde olduğu gibi İngilizcedir. Ayrıca öğrencilerimiz istedikleri takdirde İngilizce dışında başka bir yabancı dil öğrenme imkânına sahiptir. Bu sebeple, Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri ve mezunları, küreselleşen dünya düzenine uyum sağlayarak kendi alanlarında yetkinlik kazanmış iletişimciler olarak fark yaratırlar. 

Yeditepe Üniversitesi, uluslararası işbirlikleri ve öğrenci değişim programları sayesinde öğrencilerimizin dünya gençliğiyle buluşmasını sağlar. Farklı kültürleri tanıma fırsatı, öğrencilerimizin bakış açısını genişletir ve küresel medya dünyasında yer alma potansiyelini artırır.

Bölümümüz, iletişim alanındaki çağdaş gelişmelerin takibinin son derece önemli olduğunun bilinciyle, öğrencilerimize güncel  bilgilere doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, eğitim kadromuzda bölüm öğretim üyelerimizin yanı sıra özellikle uygulamalı derslerde sektörden uzman isimler de yer alır.

Bununla birlikte ders programımızda yer alan dersler dışında öğrencilerimizin güncel olarak iletişim dünyasını takip edebilmeleri için çeşitli seminer ve atölye çalışmaları düzenlenir. 

“Medya Seminerleri” başlığı ile bölümümüzde yıllardır sürdürülen seminerler dizisi bu çalışmaların bir ürünüdür. Bu seminerler vasıtasıyla organize edilen faaliyetler kapsamında öğrencilerin talepleri dikkate alınarak davet edilen konuklar ile bir araya gelen öğrencilerimiz sektörü yakından tanıma fırsatı yakalar. Bu sayede öğrencilerimiz sektörün önde gelen isimleri ile tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma imkânına sahip olurlar. 

Bölümümüzdeki seminer, panel ve atölye çalışmalarından seçkilere,  https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu/bolum-calismalari linkinden ulaşabilirsiniz. 

Bölümümüzün sektörün öncü kuruluşları ile sürekli irtibat halinde olması sayesinde öğrencilerin söz konusu kuruluşlarda staj yapma ve mezuniyet sonrasında iş bulma imkânları da Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih edilirken göz önünde bulundurulması gereken kriterlerinden birisidir.

Yeditepe Üniversitesi, eğitim sektörünün öncü kurumlarından, marka değeri olan bir kuruluştur. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi diploması almak, özellikte özel sektör iş imkânları değerlendirilirken kayda değer avantaj oluşturacak bir husustur. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Bölümü mezunları, medya sektöründe ve iletişim alanında birçok kariyer fırsatına sahiptir. Bölümümüz, alanındaki güçlü iş bağlantıları ve sektördeki itibarı sayesinde mezunlarını geleceğe güvenle yönlendirir. Ayrıca Türkiye geneli Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün son derece iyi bir konuma sahip olduğu görülür.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iletişim eğitimi akreditasyonuna sahip midir?

Evet. Bölümümüz, İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD) İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından yapılan 2021 yılı genel değerlendirmesi sonucunda 5 yıl süreyle akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye’de radyo, televizyon ve sinema alanında 5 yıl süreyle akredite edilen ilk bölümdür.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün diplomasının uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim hayatlarının sonunda 240 uluslararası kredi ile mezun olmaktadır. Bu sayede edindikleri diploma, uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Bölüm ile ilgili gelişmeler ve haberler nereden öğrenilebilir?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü web sitesinden https://iletisimfakultesi.yeditepe.edu.tr/tr/radyotelevizyon-ve-sinema-bolumu ve @yeditepertc Instagram hesabından bölüm ile ilgili duyurulara ve haberlere ulaşabilirsiniz.