• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 272
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin televizyon ve sinemada görsel efektler ve motion kullanımı Finalcut Pro kullanılarak oluşturulması ve filmin bitirilerek yayına hazır olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Finalcut Pro yazılımı ile videolar, grafik, müzik, ses efekti ve yazı ile anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirilip yayına veya gösterime hazır hale getirilecektir. Ses-video, grafik ve animasyon teknikleri uygulanacaktır. İleri düzeyde video efektleri, ses, ses efekti, grafik ve müzik uygulamaları, key kullanılarak hareketli video-ses-geçiş efektleri oluşturma, multiclip edit, distort greenbox-bluebox süreci ve uygulaması, color correction, blur, border, distort, glow, image control, matte, basic 3D, animasyon için Motion programı kullanımı, motion programında 3D scene, mask tekniği, şablon oluşturma dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinema ve televizyonda yapım ve yapım sonrası kurgu ile ilgili teknik/teknolojik kavramlara ve terminolojiye hakim olur. 7,8 1,2,3 A,C
2) Sinema televizyon alanına özgü yapım ve yapım sonrası kurgu donanımlarını ve bilgisayar programlarını ileri düzeyde kullanır. 7,8 1,2,3 A,C
3) Sinema ve televizyon alanına özgü teknolojik gelişimleri yakından takip eder ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışır. 4,7,8 1,2,3 A,C
4) Senaryoları sinematografik ve dramatik anlatıma uygun olarak kurgu projesine dönüştürerek, özgün bir şekilde kurgular. 7,8 1,2,3 A,C
5) Görsel materyalleri bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürerek, özgün bir şekilde tasarlar ve kurgular. 6,7,8 1,2,3 A,C
6) Sinema ve televizyonda kurgu tasarım süreçlerini yönetir. 4,7,8 1,2,3 A,C
7) Sinema ve televizyon yapım sonrası süreçlerini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır. 7,8 1,2,3 A,C

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 key kullanımı Motion Grafik
2 key kullanılarak hareketli video-ses-geçiş efektleri oluşturma  
3 key kullanılarak blur, border, distort, glow ve geçiş efektleri  
4 image control, matte, basic 3D, reflection video oluşturma  
5 Kısa Sınav  
6 Sansürleme ve mask oluşturma  
7 ARA SINAV  
8 multiclip edit, distort greenbox-bluebox süreci ve uygulaması  
9 greenbox-bluebox-color correction  
10 Kısa Sınav  
11 animasyon için Motion programı kullanımı  
12 motion programında 3D scene, mask tekniği, şablon oluşturma  
13 Kısa Sınav  
14 Fragman Hazırlama ve Ödevi  
15 Fragman Hazırlama ve Ödevi  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Fragman Hazırlama
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 30
Ödev 3 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.            
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.            
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.            
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.            
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek. X          
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         X  
8 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.   X        
9 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.             

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 10 10
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     94
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,6
Dersin AKTS Kredisi     4