• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 272
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, prodüksiyon sonrası süreçlere hakim olmayı ve bu alandaki uygulamaları ve teknikleri anlamayı, geliştirmeyi ve yetkinlik kazandırmayı hedeflemekle birlikte Doğrusal Olmayan (Non-Linear) teknik araçların ve yazılımların sinema, televizyon ve sosyal medya alanlarının prodüksiyon sonrası aşamalarında kullanımına odaklanmaktadır. Konvansiyonel mecralara ek olarak; hızla gelişen ve değişen yeni mecralara yönelik üretim süreçlerinin en doğru şekilde anlatılması da hedeflenmektedir. Çekim sürecinden başlayarak nihai gösterime kadarki süreç dikkate alınarak; ‘dijital iş akışının’ temelleri anlatılacaktır. Online-offline kurgu akışı ve gereklilikleri üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, temel kurgu becerilerini, tekniklerini ve konseptlerini ileri düzeye taşıyarak, sinema, televizyon ve sosyal medya alanları için üretilen yapım ve projelerin prodüksiyon sonrası süreçlerine odaklanan pratik merkezli bir içeriğe sahiptir. Ders boyunca, televizyon, sinema, internet ve sosyal medya platformları için üretilen film ve projelerin kurgu uygulamaları yapılarak, bu yapımlarda ileri düzey renk düzenleme, görsel efektler ve hareketli grafiklerin kullanımı gibi konuların uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 14: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinema ve televizyonda yapım ve yapım sonrası kurgu ve kurgu donanımları ve programları ile ilgili teknik/teknolojik kavramlara ve terminolojiye hakim olur, bu donanım ve bilgisayar programlarını ileri düzeyde kullanır. 1, 3, 4, 9 1, 2, 3 A
2) Sinema, televizyon alanındaki post-prodüksiyon süreçlerine özgü teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışır. 1, 3, 4, 9 1, 2, 3 A
3) Senaryoları sinematografik ve dramatik anlatıma uygun olarak kurgu projesine dönüştürerek, özgün bir şekilde kurgular. 3, 4, 9 1, 2, 3 A
4) Görsel materyalleri bir sinema, televizyon veya sosyal medya projesine dönüştürerek, özgün bir şekilde tasarlar ve post-prodüksiyon süreçlerini uygular. 1, 3, 4, 9 1, 2, 3 A
5) Sinema ve televizyonda ileri seviye kurgu tasarım süreçlerini yönetir. 3, 4 1, 2, 3 A

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin Kapsamı, Gereklilikleri ve Akışı

Dersin temelini oluşturan ‘Dijital İş Akışı’ kavramının günümüz kurgusundaki yeri ve öneminin örneklerle anlatılması.

 
2
  • Prodüksiyon Aşamaları: Prodüksiyon Öncesi, Prodüksiyon ve Prodüksiyon Sonrasına Bakış
  • Programnın Arayüzüne Bakış ve Programa Giriş: Arayüz, Temel Fonksiyonlar ve Araçlar
 
3 Programın temel fonksiyonlarının kullanımının pekişmesi için uygulamalar (proje açılması, import, metadata uygulamaları ile dosyalama, dosya paylaşımı, render ve kütüphane mantığının anlatılması)  
4 İleri Düzey Kurgu Uygulamaları. (Çoklu video kanalı ve proje kullanımı, görüntü hızını değiştirme, sabit kare ve değişken görüntü hızı uygulamaları. Yüksek kare çekim ve kurgu mantığı.)  
5 Yazı ve Başlık Oluşturulması; Logo Animasyonu; İleri Düzey Anahtar Kare Uygulamaları (Keyframe)  
6 Temel Düzey Ses Tasarımı (Ses - görüntü ilişkisi. Dış ses ve ses efektleri ile birlikte ses miksaj örnekleri.)  
7 Renk Teorisi: İleri Renk Düzenleme Teknikleri

(Renk düzenleme için DaVinci’nin temellerinin anlatılacağı seminer)

 
8 ARA SINAV  
9 İleri Düzey Görüntü ve Geçiş Efektleri (geçiş efektlerinin kullanım alanları ve görsel efektlerle olan farkları)  
10 Çoklu Kamera Tekniğinin Uygulanması: Konser Örneği  
11 Birleştirme (Compositing) Tekniği: Yeşil Perde Silme ve Arka Plan Ekleme, Keyleme teknikleri.  
12 İleri Düzey Maskeleme Uygulaması. (Benzer mantıkla uygulanan Rotoskop gibi  çalışmaların örneklerinin paylaşılması)  
13 Jenerik Uygulaması (ekran, yazı, geçiş, renk düzenleme, çoklu görüntü kullanımı, müzik kullanımı ve ses miksajı gibi konuları pekiştirecek uygulama)  
14 Dışarı Aktarma Ayarları, Codecler, Formatlar ve Dağıtım Süreçleri ve bu uygulamalar için en uygun yazılımların tanıtımı.  
15 Dersin Genel Tekrarı  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Browne, S. E. (2002). Video editing: A postproduction primer (4th ed.). Amsterdam & Boston: Focal Press
Diğer Kaynaklar
  • Anderson, G. H.; James, R. C.; Mavis, E. A. (1998). Video editing and postproduction: A professional guide. Englewood Cliffs, NJ: Focal Press
  • Wyatt, H., & Amyes, T. (2005). Audio post production for television and film: an introduction to technology and techniques (3rd Ed.). Boston: Focal Press
  • Clark, B., Spohr, S., Higginbotham, D., & Bakhru, K. (2019). The Guide to Managing Postproduction for Film, TV, and Digital Distribution: Managing the Process (3rd Ed.). New York and London: Routledge.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içi paylaşım
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.   X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4