• Türkçe
  • English

RTC 491 Bitirme Projesi 1 ve RTC 492 Bitirme Projesi 2 dersleri kapsamında gerçekleştirilen bitirme projeleri, bölümde yürütülen programın başarısını, öğrencilerin yeterli bilgi birikimine sahip olup olmadıklarını ve bu birikim ve donanımlarını kullanma yeteneklerini gösteren çalışmalardır. Öğrenciler mezuniyet projesi olarak tez yazabilir ya da uygulama çalışması yapabilirler.