• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 252
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası film endüstrisinin beklentilerini karşılayacak şekilde senaryo yazımı için hem teknik hem kavramsal bir altyapı hazırlamak hem de öğrencilerin teknik olarak öğrendiklerini kısa bir senaryo ile pratiğe geçirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, haftalık iki saat teorik dersi takiben teorik olarak anlatılanların uygulamaya aktarılacağı iki saatlik pratik dersler olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi senaryolarını profesyonel pratiklere göre yazmayı öğrenecekler. Kendi fikirlerinin özet ve tretmanlarını yazıp senaryolarının projelendirmesi üzerinde çalışacaklar. Senaryo yazma formüllerini karakter üzerinden öğrenecek ve kendi projelerinde uygulamaları kolaylaştırılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Senaryonun film endüstrisindeki yerini ve amacını anlatıp, şekil ve içerik profesyonel beklentileri karşılamanın gereklerini öğretmek. Kendi senaryolarında amatör hatalar yapmalarını engellemek. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
2) Öğrencilerin kendi yönetmeyecekleri bir senaryo yazmanın gereklerini öğrenmeleri. Senaryonun görsel bir iletişim aracına hizmet ettiği için diğer yazı türlerinden farkını göstermek. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
3) Antik çağdan günümüze gelen karakter merkezli hikaye anlatımının temellerini anlamak. Farklı tarzda metinler üzerine çalışmadan önce bu anlatım türünde ustalaşmanın önemini anlatmak. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4,12 A,C
4) Senaryo yazımında kullanılan kavramların yazarları sıkıştıran formüllerin değil aksine sıkıştıklarında zihin açan alışkanlıklar ve senaryolarını bittiklerinde senaryolarının iskeletini ve eksikliklerini test edebilecekleri araçlar olduğunu görmek.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4,12 A,C
5) Öğrencilerin kendi kısa senaryolarını, öğrendikleri kavramları kullanarak, profesyonel bir standartlara uygun yazmaları. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: Senaryo nedir? Sinema endüstrisinde ne işe yarar? Diğer yazı türlerinden farkı nedir ve bunun senaryo yazım teknikleri üzerindeki etkileri nelerdir?  
2 Uluslararası standartlara uygun senaryo formu ve kalıpları (uluslararası festivallerin ve senaryo danışmanlarının onayladığı). Senaryoda aksiyon, betimleme ve dialog dengesi. Karakter altlarında parantez kullanımı. Bu ders tamamen şekil üzerinedir. Celtx senaryo yazım progrmanı indirmek.
3 Tek cümle özet, sinopsis, tretman ve sunum nedir? Ne işe yarar ve bunların senaryo yazımı, fon bulma, film geliştirme, üretme ve dağıtımında önemi nedir, nasıl kullanılır? Bir senaryo sayfası yazılmış olacak.
4 Sinopsis yazarken ortaya çıkan film iskeletini incelemek. Karakter, amaç, istek, ihtiyaç, engel ve çatışma kavramlarını bu iskelet üzerinden anlamak. Karakter merkezli bir sinopsis yazılacak.
5 Senaryoda tetikleyici olay, dönüm noktaları, sahne arası kavramlarını formül olarak değil, bir önceki dersteki öğrenilen karakter üzerinden anlamlandırmak.   Yazdıkları karakterin arzusu ve ihtiyacı arasındaki farkı anlatan bir paragraf.
6 Karakteri seçimleri ve eylemleri üzerinden incelemek. Bunun okuyucu üzerindeki etkilerini beklenti, empati, sürpriz ve katarsis üzerinden okumak. Yazdıkları karakterin hikayelerindeki ilerlemesini bir önceki dersteki kavramlarla listelemek.
7 Karakterin tanımlayan fiziksel eksikleri ve iç eksiklerinin senaryo üzerindeki etkisini karakterin gelişimi, karakter eğrisi ve aydınlanma kavramları üzerinden incelemek. Yazdıkları karakterin her perdede yön değiştiren kararlarını listelemek.
8 Senaryoda çatışmanın önemi. Bunun karakterin gelişimindeki etkisi. Seçilen çatışmaların karakterin eksiklikleri arasındaki ilişki. Senaryoda çatışma türleri ve bunun filmin türü üzerindeki etkisi. Yazdıkları karakterlerinin eksiği nedir ve bunu neden farkında değildir konulu bir paragraf.
9 ARA SINAV Bir karakteri en zorlayacak çatışmayı bulmak.
10 Sahne yazma. Sahnenin amacı ve gereklilikleri. Sahnelerin kendi içindeki araçları ve bütün hikaye eğrisine olan uyumu. Sahne yazımında alt-metinin önemi. İki karakterden birinin kaybetmeden bitemeyeceği bir çatışma bulmak.
11 Tema nedir? Senaryonun konusundan farkı nedir? Karakterin yolculuğuna nasıl bağlıdır? Senaryonun anlatım diline ve hikaye örgüsüne nasıl bağlıdır. Yazdıkları sahnenin içindeki Turnin Pointları gösterme.
12 Senaryoda karakterlerin arasında bilgi akışını yönetme, seyirci ile karakterler arası bilgi akışını yönetmeyi dramatik ironi ve alt-metin kavramları ile incelemek. Yazdıkları kısa hikayenin temasını bir paragrafta anlatma.
13 Karakter üzerine öğrenilen istek, ihtiyaç, kusur ve alt-metinin diyalog üzerindeki etkisi. Yazdıkları senaryonun içinde Dramatic Irony nerede, onu yazmaları.
14 Senaryoda kesme, düzenleme ve yeniden yazma süreci. Sahne seçiminde gereklilik koşulları. Dramatik ironi içeren bir diyalog sahnesi yazmak.
15 Geri bildirim alma ve vermeyi öğrenme. Birbirlerinin senaryolarını okuyup faydalı yorum yapmak. Yazdıkları senaryonun son halini derse getirecekler.
16 Final