• Türkçe
  • English

Bölümümüzde, öğrencilerimizin alanda, bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımlarını sağlamaya yönelik, derse dayalı, modüler, probleme dayalı, alan çalışmasına bağlı, iş yeri uygulamalı gibi yöntemlerle teoriye ve uygulamaya dayanan bir öğretim programı uygulanmaktadır. Öğretim programının uygulanmasında ağırlıklı olarak derse dayalı öğretim yöntemi kullanılsa da işyeri uygulamalı olarak niteleyebileceğimiz COMM 300 Staj dersi, öğrencilerin altıncı yarıyılda aldıkları bir derstir. Staj dersini alan öğrenciler, haftanın üç günü (Pazartesi-Salı-Çarşamba) staj yaptıkları kurumlara gitmekte, iki günü ise (Perşembe-Cuma) okuldaki derslerine katılmaktadırlar.

Staj Belgeleri

Staj akış şemasına ulaşmak için tıklayınız.