• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders; stüdyoda gerçekleşecek bir program üretme sürecini kapsar. Stüdyonun kullanımı, dekor tasarlama, kamera açıları ve yerleşimi, çok kameralı program yönetimini ve uygulamasını içeren en temel derstir.
Dersin İçeriği: 

Proje sırasında görev dağılımı yapan (kameraman, ses teknisyeni, resim seçici, yönetmen gibi) ve birlikte çalışan öğrencilerin, ekip olarak üretim yapabilmesi ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması, 13: Saha/Arazi Çalışması, 14: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Televizyon programı yapımıyla, format ve türleriyle ilgili teknik/teknolojik kavramlara ve terminolojiye hâkimdir. 1, 3, 5, 7, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E
2) Ekip çalışmasının gereklerini yerine getirir, çekim öncesini ve sonrasını planlar. 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E
3) Tasarlanan projenin teknik/estetik ihtiyaçlarını belirler ve kullanılacak donanımı doğru tercih eder. 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E
4) Televizyon diline uygun stüdyo projelerini özgün/estetik olarak tasarlar. 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E
5) Televizyon programını stüdyo içinde gerçekleştirir, temel ihtiyaçları tespit eder ve çok kameralı sistemi (reji) kullanır. 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Televizyon program türlerinin tanıtımı, yapıma ilişkin sürecin anlatılması. Program formatlarının konvansiyonel medya ve dijital yayın platformlarına göre farkları. Daha önce yapılmış çalışmaların toplu olarak seyredilmesi, genel değerlendirme. Hazırlanacak televizyon program örnekleri için fikirlerin paylaşılması.  
2 Program hazırlayacak öğrenci gruplarının (isimlerin) ve proje konularının belirlenmesi. Televizyon program sunum dosyası örneğinin incelenmesi.  
3 Belirlenen grupların yaptıkları ön hazırlık ve çalışmalar hakkındaki bilgileri aktarmaları. Yapılacak proje ihtiyaçlarının belirlenmesi (dekor, aksesuar vb.).  
4 Televizyon programında yer alacak mekânlar, konular ve konukların plânlanması, örnek çekimlerin yapılması (fotoğraf / video). “Rejinin kullanımıyla ilgili uygulama çalışması”  
5 Sunum dosyalarının son halinin belirlenmesi için tüm detayların gözden geçirilmesi (eş zamanlı olarak program dekoru için taslak oluşturulması, teknik ihtiyaçların tespiti, bütçe çalışmalarının yapılması). “Rejinin kullanımıyla ilgili uygulama çalışması”  
6 Dekor örneklerinin ve programda yer alacak mekânlar ile ilgili örnek çekimlerin incelenmesi ve çıkabilecek teknik sorunlar için çözüm önerilerinin getirilmesi.  
7 Uygulamaya geçmeden önce son kontrollerin yapılması, program metinlerinin ve sunucu anonslarının tamamlanması, bütçenin kontrolü, dekorun onaylanması.  
8 Vize Sınavı  
9 Belirlenen çalışma takvimine göre VTR’lerde kullanılacak görüntüler için dış çekimlerin yapılması. Onaylanan dekor için hazırlıklar ve malzeme temini. “Rejinin kullanımıyla ilgili uygulama çalışması”  
10 Belirlenen çalışma takvimine göre VTR’lerde kullanılacak görüntüler için dış çekimlerin yapılması. Biten çekimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.  
11 Yapılan organizasyona göre çalışma takvimine bağlı olarak stüdyoda dekorun hazırlanması.  
12 Yapılan organizasyona göre çalışma takvimine bağlı olarak stüdyoda dekorun hazırlanması.  
13 Yapılan organizasyona göre çalışma takvimine bağlı olarak stüdyoda programın gerçekleştirilmesi. Stüdyoda yapılan reji kaydı ve dışarıda gerçekleştirilen çekimlerle birlikte program kurgusuna başlanır.  
14 Program kurgusu devam eder. Gerekli düzeltmeler için programların izlenmesi ve kontrolü, teslim öncesi son düzeltmelerinin yapılması için tekrar gözden geçirme.  
15 Program kurgusu devam eder. Gerekli düzeltmeler için programların izlenmesi ve kontrolü, teslim öncesi son düzeltmelerinin yapılması için tekrar gözden geçirme.  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Directing and Producing for Television, A Format Approach; Ivan Cury, Focal Press, 2002

Televizyonda Program Yapımı, Erol Mutlu, 1995, Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No 4. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/10732

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar classroom.google.com
Ödevler classroom.google.com
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Projesi 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.   X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir..     X    
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Grup Ödevi 1 4 4
Saha çalışması 1 4 4
Ara Sınav Projesi 1 4 4
Final Sınavı Projesi 1 4 4
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4
2