• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders; stüdyoda gerçekleşecek bir program üretme sürecini kapsar. Stüdyonun kullanımı, dekor tasarlama, kamera açıları ve yerleşimi, çok kameralı program yönetimini ve uygulamasını içeren en temel derstir.
Dersin İçeriği: 

Proje sırasında görev dağılımı yapan (kameraman, ses teknisyeni, resim seçici, yönetmen gibi) ve birlikte çalışan öğrencilerin, ekip olarak üretim yapabilmesi ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması, 13: Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D: Proje/Tasarım, F: Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Televizyon programını stüdyo içinde gerçekleştirir, temel ihtiyaçları tespit eder ve çok kameralı sistemi (reji) kullanır. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F
Tasarlanan projenin teknik/estetik ihtiyaçlarını belirler ve kullanılacak donanımı doğru tercih eder. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F
Stüdyo içinde üretilecek televizyon programının dekor tasarımına projenin hedef kitlesi, amacı ve içeriği doğrultusunda karar verir. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F
Ekip çalışmasının gereklerini yerine getirir, çekim öncesini ve sonrasını planlar. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F
Televizyon diline uygun stüdyo projelerini özgün/estetik olarak tasarlar. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F
Çekim aşamasındaki ve sonrasındaki tüm çalışma süreçlerini yönetir. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F
Stüdyoda gerçekleşecek olan televizyon programını tasarlar, uygular ve sonuçlandırır. 3,4,6,7,8 1,2,3,8,13 D, F

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Televizyon program türlerinin tanıtımı, yapıma ilişkin sürecin anlatılması. Daha önce yapılmış çalışmaların toplu olarak seyredilmesi, genel değerlendirme. Hazırlanacak televizyon program örnekleri için fikirlerin paylaşılması.  
2 Program hazırlayacak öğrenci gruplarının (isimlerin) ve proje konularının belirlenmesi. Televizyon program sunum dosyası örneğinin incelenmesi.  
3 Belirlenen grupların yaptıkları ön hazırlık ve çalışmalar hakkındaki bilgileri aktarmaları. Yapılacak proje ihtiyaçlarının belirlenmesi (dekor, aksesuar vb.)  
4 Televizyon programında yer alacak mekânlar, konular ve konukların plânlanması, örnek çekimlerin yapılması (fotoğraf / video). “Rejinin kullanımıyla ilgili uygulama çalışması”  
5 Sunum dosyalarının son halinin belirlenmesi için tüm detayların gözden geçirilmesi (eş zamanlı olarak program dekoru için taslak oluşturulması, teknik ihtiyaçların tespiti, bütçe çalışmalarının yapılması). “Rejinin kullanımıyla ilgili uygulama çalışması”  
6 Dekor örneklerinin ve programda yer alacak mekânlar ile ilgili örnek çekimlerin incelenmesi ve çıkabilecek teknik sorunlar için çözüm önerilerinin getirilmesi.  
7 Uygulamaya geçmeden önce son kontrollerin yapılması, program metinlerinin ve sunucu anonslarının tamamlanması, bütçenin kontrolü, dekorun onaylanması.  
8 Belirlenen çalışma takvimine göre VTR’lerde kullanılacak görüntüler için dış çekimlerin yapılması. Onaylanan dekor için hazırlıklar ve malzeme temini. “Rejinin kullanımıyla ilgili uygulama çalışması”  
9 ARA SINAV  
10 Belirlenen çalışma takvimine göre VTR’lerde kullanılacak görüntüler için dış çekimlerin yapılması. Biten çekimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.  
11 Yapılan organizasyona göre çalışma takvimine bağlı olarak stüdyoda dekorun hazırlanması.  
12 Yapılan organizasyona göre çalışma takvimine bağlı olarak stüdyoda dekorun hazırlanması.  
13 Yapılan organizasyona göre çalışma takvimine bağlı olarak stüdyoda programın gerçekleştirilmesi. Stüdyoda yapılan reji kaydı ve dışarıda gerçekleştirilen çekimlerle birlikte program kurgusuna başlanır.  
14 Program kurgusu devam eder. Gerekli düzeltmeler için programların izlenmesi ve kontrolü, teslim öncesi son düzeltmelerinin yapılması için tekrar gözden geçirme.  
15 Program kurgusu devam eder. Gerekli düzeltmeler için programların izlenmesi ve kontrolü, teslim öncesi son düzeltmelerinin yapılması için tekrar gözden geçirme.  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar “Directing and Producing for Television A Format Approach” Ivan Cury / Focal Press, “Portable Video ENG and EFP” N. J. Medoff, E. J. Fink, T. Tanquary / Focal Press, “Producing for TV and Video - A Real-World Approach” Cathrine Kellison / Focal Press, “Television Production” G. Millerson, J. Owens / Focal Press, “Televizyonda Program Yapımı”, Mutlu, Erol (1995). Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No 4.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Teknik videolar, ders için hazırlanmış yardımcı notlar.
Ödevler -
Sınavlar 1 Proje/Tasarım, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Proje / Tasarım 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.            
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.            
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek. X          
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.         X  
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.            
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek. X          
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         X  
8 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.       X    
9 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.             

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     173
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,48
Dersin AKTS Kredisi     4