• Türkçe
  • English

Dekan Mesajı

1990’lu yıllarda önce lisans sonra da yüksek lisans ve doktora eğitimlerim sırasında araştırmaktan ve fikirlerini referans göstermekten keyif aldığım pek çok düşünür oldu. Antik Yunan felsefesinin en önemli figürlerinden Aristotle, birçok kez bu düşünürlerin başını çekti. Aristotle, hitabet sanatının prensiplerini ele aldığı Rhetoric’de, iletişimin başarısını üç unsura bağlıyordu. Bunlardan “Ethos”, iletişimi başlatan kişinin karakterini, dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve itibarını ifade ederken “Pathos”, duygulardan hareketle dinleyiciyi etkileme gücüne ve empati kurabilme yetisine vurgu yapıyordu. “Logos” ise mantık öğesini öne çıkarıyor ve ancak mantıklı argümanlar vasıtasıyla söz konusu etkinin gerçekleşebileceğini anlatıyordu.

Bu unsurların iletişim sürecini yönetmedeki etkisi ve insan tutum ve davranışlarını değiştirmedeki rolü, bugün dahi aynı keyfi tattırıyor bana. İşte İletişim Fakültesi ailesi olarak biz, ekip çalışması, strateji oluşturma, fikir yaratma, fikir sunma, fikir satma, sokaktaki adamdan farklı olma, “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti için her şeyi yaparım” ile ahlaklı birey arasındaki hassas dengeyi sağlama gibi onlarca konu hakkındaki entelektüel ve sektörel birikimlerimizle bu çarpıcı dünyanın kapılarını aralıyoruz size.

Sayfalarımızı karıştırdıkça daha yakından tanıyacağınız bu ailenin her bir ferdi, gerek üniversite yaşamınız boyunca gerek mezuniyetiniz sonrasında, kendi misyonu ve vizyonu çerçevesinde yol gösterici olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır. Bu yol dahilinde, fakültemiz içindeki ve dışındaki pek çok bölüm ile olan yandal-çift anadal imkanları, Erasmus ve Exchange anlaşmalarımız vasıtasıyla Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya üniversitelerindeki eğitim hayatını tatma olanağı, İletişim Fakültesi Ajansı, Haber Ajansı, Radyo-TV stüdyoları ve Mac Laboratuvarları ile akademik bilgiyi uygulamalı çalışmalarla birleştirme fırsatı ve son olarak 2018-2019 Öğretim Yılı itibarıyla hayata geçirdiğimiz, öğrencilerimizin, yerel yönetim birimlerine, sivil toplum örgütlerine ve tabii ki iletişim endüstrisi ile bağıntılı saygın kurumlara fakültemiz tarafından yerleştirildiği, sene içine yayılan uzun dönem staj uygulaması, hiç kuşkusuz, bu aileden çıkan çocuklarımızı daha nitelikli bireyler yapacak.

Daha nitelikli bireyler yaratma sürecinde, Yeditepe Üniversitesi’nin ilke ve değerlerini göz önünde bulundurarak vurgulamak istediğim bir ayrıntı daha var: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Bütün ümidim gençliktedir” derken, “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak” derken ve “Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin. Bu belli. Fakat zekânı unut. Daima çalışkan ol” derken, hiç şüphesiz, yalnızca sınavlardan yüksek not almayı kastetmedi. Bunlarla kastedilen, gençlerin fikir ve vicdan sahibi, adil, sorgulayan ve eleştirel bakabilen, geniş düşünce ufkuna ve araştırma ruhuna sahip, küresel gerçekleri iyi okuyabilen, kendine güvenen, özgürlükçü ve yapacağı iş her ne ise ona küçümsemeden sahip çıkan bireyler olması gereği idi. İşte üniversite eğitiminizin söz konusu olduğu yeni bir dönemece girerken, tüm bu değerleri sizlerle birlikte sürdürecek olmanın verdiği heyecanı taşıdığımızı ifade etmek istiyor ve Yeditepe İletişim ailesi adına hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

 

Prof. Dr. Billur Ülger