• Türkçe
  • English

Vizyon

Vizyonumuz,

·       İletişim biliminde ve eğitiminde kaliteye ulaşmak ve söz konusu kaliteyi sürekli geliştirmek adına İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması,

·       İletişim alanına bilimsel çalışmalar kazandırılması,

·       İletişim eğitiminde küresel standartların yakalanması, geliştirilmesi ve küresel çerçevede düşünen ve hareket eden, araştıran, ekip çalışmasına açık, yaratıcı, özgün, kendine güvenen, sosyal sorumluluk bilincine ve etik anlayışına sahip, girişimci öğrenciler yetiştirilmesi ve

·       İletişim eğitiminde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi ve tüm paydaşlar nezdinde yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapı inşa edilmesi ilkelerini kapsamaktadır.

 

Misyon

Misyonumuz, çağdaş bilim ve eğitim anlayışı çerçevesinde sürekli değişen iletişim dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakalayan ve takip edebilen, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde mesleki ve akademik unsurlar kadar fikir ve vicdan sahipliğini de merkeze koyan, program yapısı ve akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyumlu bir fakülte olmaktır.

 

Temel Değerler

Temel değerimiz, çağdaş bilim ve eğitim anlayışımızı, Yeditepe Üniversitesi’nin “Atatürk Rönesansı’nı devam ettiren üniversite” prensibi çerçevesinde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.