• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerin radyo programcılığı ve radyo programı hazırlama konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Derste program yapımı ve temel uygulama problemlerinin değişik içerikli program örnekleri aracılığıyla ele alınması amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Radyo programcılığının kısa tarihçesi ve farklı tarihsel dönemlerin programcılık anlayışları üzerinde durularak program yapımı hakkında temel bilgiler aktarılacak, radyo programcılığının üzerindeki etkiler tartışılacak, program stratejileri ve planlama konularına değinilecektir.  Bu süreçte her öğrenci bir adet bireysel ve bir adet grup projesi hazırlayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Beyin Fırtınası, 4: Grup Çalışması, 5: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Radyo programcılığına ilişkin yapım unsurları ve aşamalarını öğrenir. 2, 3, 4 1, 2, 5 A, B, C
2)Sesin medya dili açısından önemini kavrar. 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3)Dijital ses tasarımı tekniklerini kullanmayı öğrenir. 2, 3, 4 1, 2, 4 C
4) Bir radyo programını nasıl tasarlayacağını ve kurgulayacağını öğrenir. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5) Gerçekleştireceği projelerle kolektif çalışma becerisini geliştirir. 2, 8, 9 3, 4, 5 B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, beklentilerin ve dersin gereklerinin aktarılması  
2 Radyo Programcılığının Tarihi

 

 
3 Radyo Yayıncılığında Program Türleri

 

 
4 Radyo Programcılığının Temel Kavramları  
5 Radyoya İlişkin Teknik Kavramlar (Stüdyo)  
6 Program Yapım Aşamaları  
7 Program Metninin Hazırlanması  
8 VİZE SINAVI  
9 Proje Konusu Seçimi  
10 Program Öneri Formlarının Değerlendirilmesi Program Öneri Formunun Hazırlanması
11 Projenin Ayrıntılı İçerik Planının Oluşturulması Program Metni Taslağının Hazırlanması
12 Proje Metinlerinin Tamamlanması Program Metninin Hazırlanması
13 Yapım Aşaması (Stüdyo)  
14 Yapım Aşaması (Stüdyo)  
15 Yapım Aşaması (Stüdyo)  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  • Radio programming : tactics and strategy / Eric G. Norberg
  • Programming for TV, radio, and cable / Edwin T. Vane ; by Edwin T. Vane, Lynne S. Gross.
  • The Radio handbook / Wilby,Pete (Peter) ; Pete Wilby, Andy Conroy.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.   X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.     X    
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     X    
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.     X    
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 3 3 9
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     98
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,92
Dersin AKTS Kredisi     4