• Türkçe
 • English

Temel hedefimiz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin gelişmesi hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde temel teorik derslerin yanı sıra fakülte içi ya da fakülte dışı yandal ve çift anadal programları, stüdyolarımızda ve ajansta yürütülen pratik dersler, alan stajı, mezuniyet projeleri gibi öğrencilerimizi alanda çalışmaya hazırlayan uygulamalar bulunmaktadır.

Misyon

Misyonumuz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip çağdaş ve dinamik iletişimciler olarak yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Bölümümüz, radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler ışığında çağdaş, uluslararası rekabete açık, sorgulayan araştıran, toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip, mesleki ve sosyal alanlarda etkin roller üstlenmeye hazır iletişimciler yetiştirir.

Temel Değerler                                                                                               

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim.

Öğretim Amaçları

 1. İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal bilimler ve sanata dair konularda bilgi birikimine sahip olmak.
 2. Bilimsel, toplumsal, teknolojik, ekonomik, yasal,  siyasal ve sosyal gelişmelerden haberdar olmak.
 3. Alanına özgü yaratıcı ve eleştirel yaklaşıma sahip olmak.
 4. Alanına özgü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilir olmak.
 5. Uyumlu ve verimli ekip çalışması yapabilir olmak.
 6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ve kalite standartlarına hâkim olmak.
 7. Etik bilincine, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda duyarlılığa sahip olmak.
 8. İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve deneyime sahip olmaları; girişimci ve yenilikçi yaklaşım bilincini benimsemek.
 9. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
 10. Alanının gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olmak.

Program Çıktıları

 1. Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.
 2. Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.
 3. Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.
 4. Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.
 5. Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.
 6. Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek.
 7. Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
 8. Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.
 9. Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.