• Türkçe
  • English

COMM 300 STAJ DERSİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

  1. 2018-2019 Güz Dönemi’ndeki Staj uygulaması, yalnızca Reklam Tasarımı ve İletişimi (ADV) ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (VCD) öğrencileri içindir. Diğer bölümlerden ön kayıt yaptırmış olan ve aşağıdaki maddede muaf olarak tanımlanmış öğrencilerin bu derse kaydı kabul edilmeyecektir.

       2. 2018-2019 Güz Dönemi başlangıcında 76 Yeditepe kredisi ve 150 AKTS’yi tamamlamış ADV öğrencileri ile 79 Yeditepe kredisi ve 150 AKTS’yi tamamlamış olan VCD öğrencileri, COMM 300 Staj uygulamasından muaftırlar.

       3. 2018-2019 Güz dönemi başlangıcında yukarıda bahsi geçen kredileri tamamlamamış olan beşinci dönem ADV ve VCD öğrencilerinin “Mülakat İçin Ön Bilgi Formu”nu doldurup ekleriyle ( Bir adet İngilizce ve bir adet Türkçe özgeçmiş ile transcript çıktısı) birlikte en  geç 28 Ağustos 2018 günü saat 17:00’ a kadar aşağıdaki e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Gönderirken e-postanın konu kısmına lütfen isminizi ve soyadınızı yazınız ve özgeçmişinizi size sunulan CV örneklerine uygun hazırlayınız.

ADV öğrencileri için: stajadv1@gmail.com   

VCD öğrencileri için: stajvcd@gmail.com

      4. Öğrenciler, isimleri ilan edilecek olan kurumlara 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle mülakata yönlendirileceklerdir. Kurumlar, seçimlerini, yönlendirilen öğrenciler arasından kendileri yapacaklardır. Bundan dolayı, 3 Eylül 2018 haftası itibariyle İstanbul’da bulunabilecek şekilde organize olmanız, önem taşımaktadır.

      5. Öğrenciler, staj yapacakları kurumları kendileri bulabilirler. Ancak kurumun ve çalışacakları departmanın, bağlı bulundukları bölümün (ADV veya VCD) staj koordinatörü tarafından onaylanması gerekmektedir.

      6. Mülakatları geçemeyen öğrencilerin, bölüm staj koordinatörleri ve üniversitemiz Kariyer Ofisi ile en kısa sürede bağlantı kurmaları gerekmektedir.

      7. Öğrenciler staja başlamadan en geç 15 gün önce okuldaki sigorta işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

      8. Söz konusu staj, 14 hafta boyunca 3 iş günü (Pazartesi-Salı-Çarşamba) uygulanacaktır.

      9. Staj bitiminde öğrenciler, tüm evraklarını bölümlerine teslim etmekle yükümlüdürler. Aksi taktirde, notlandırma işlemi yapılmayacaktır.

     10. Çift anadal öğrencileri ve diğer bölümlerde yandal yapan öğrencilerin, 42 iş günlük stajlarını yaz ayında yapmaları gereği ile ilgili karar, ileriki bir tarihte tekrar duyurulacaktır.

 

Staj Ön Bilgi Formu indirmek için lütfen Tıklayınız...

CV Örneği (ING) indirmek için lütfen Tıklayınız...

CV Örneği (TUR) indirmek için lütfen Tıklayınız...