• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere eğilimleri ve becerileri doğrultusunda akademik bilgilerini ve yaratıcı yeteneklerini gösterecekleri radyo, televizyon ve sinema alanında bir proje veya bitirme tezi gerçekleştirmelerine yardım etmektir.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler danışman gözetiminde, tasarı aşamasından post-prodüksiyona, yapım aşamasının tüm safhalarında deneyim kazanarak  bağımsız bir ürün ortaya koyarlar. Mezuniyet tezi yazan öğrenciler akademik araştırma yürütebilmek için hipotez oluşturma, literatür taraması, veri toplama, kavramsal çerçeve kurabilmeyi kavrar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Vaka Çalışması, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  Radyo, televizyon ve sinema alanında özgün projeler oluşturur.   3, 4 C
2) Pratik ve teorik derslerde oluşturduğu becerileri uygulama bir araya getirir.   3, 4 C
3)  Storyboard, tretman, sinopsis gibi öğelerin tasarlama becerisini uygular.   3, 4 C
4) Bir ekiple çalışarak prodüksiyonun tüm aşamalarını yönetir.   3, 4 C
5) Diğer projelerde de görev alarak prodüksiyon becerilerini geliştirir.   3, 4 C
6) Oluşturduğu hipotez, kavramsal ve teorik çerçeveyle topladığı verilerle analiz ederek bir tez yaratır.   3, 4 C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, takvimlendirme, ders gerekleri hakkında bilgilendirme  
2 Proje önerilerinin sunumu ve tartışılması  
3 Proje fikirlerinin geliştirilmesi ve tartışılması   
4 Tretman- sinopsis-program akışı teslimi / Araştırma projesinin konusu ve sorunsalının tanımlanması  
5 Tretman- sinopsis-program akışı teslimi II / Araştırma konusunun tartışılması ve hipotezin oluşturulması  
6 Senaryo Teslimi / Literatür Taraması I  
7 Senaryo Teslimi II / Literatür Taraması II  
8 VTR & Örnek çekim veya kayıtların teslimi I / Yöntem ve araştırma planının belirlenmesi  
9 VTR & Örnek çekim veya kayıtların teslimi II / Bitirme tezinin kavramsal ve kuramsal çerçevesinin oluşturulması  
10 Kayıt ve çekim öncesi hazırlık I / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
11 Kayıt ve çekim öncesi hazırlık II / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
12 Kayıt ve çekim aşaması I / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
13 Kayıt ve çekim aşaması II / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
14 Projelerin teslimi ve son düzeltmeler / Araştırmanın ilerleme sürecini tartışmak üzere danışman ile haftalık görüşme  
15 Projelerin jüri karşısında sunumu / Araştırma projesi ilerleme raporu  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Mezuniyet Proje Yönergesi
Ödevler  
Sınavlar