• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 373
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, 3 boyutlu görüntü oluşturma ve elemanlarını tanımayı, modelleme, animasyon, mekan yaratma ışık, gölge, yapımı, doku, kaplama ve animasyon teknikleri hakkında bilgi vermek, ileri düzey 3B dijital tasarım programlarının tanıtımı ve karşılaştırılması, bu ortamdaki çalışmaların süreçleri, fikir üretimi konusunda bilgi edinme, yorumlama, eleştiriye sahip olmayı ve öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını ortaya koymalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Üç  Boyutlu  Program  ile  kendi  uzayında  modeller  üretip  ,bu  modellerin canlandırılması ve görsel oluşturulması hakkında bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. 3 Boyutlu görüntü oluşturma ortamına ait kavramları, araçları tanımlar, açıklar, kavram ve araçlar arası bağlantı kurar.  

1

 

1,2,3,4

 

A

2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi iletişim alanındaki farklı disiplinlere aktarır, teorik ve uygulamalı bilgileri ilişkilendirir.  

3

 

1,2,3,4

 

A

3. 3 Boyutlu görüntü oluşturma alanındaki yeni eğilimleri tanımlar,  görüntü oluşturma ortamını pratik eder. 2,4 1,2,3,4 A
4. 3 Boyutlu görüntü oluştururken uygulama, fikir üretimi, sunuş, eleştiriden oluşan tasarım süreç bilgileri bitmiş proje olarak yapılandırır.  

4,7

 

1,2,3,4

 

A

5. 3 Boyutlu görüntü oluşturma araçlarını kullanarak özgün tasarım yapar.  

3

 

1,2,3,4

 

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyona Giriş  
2 Üç Boyutlu Uzay ve Araçlar  
3 Yüzey Çeşitleri Tanımlama  
4 Üç Boyutlu Örgü Modelleme Araçları  
5 Işık  
6 Camera  
7 Işık, Camera  
8 Ara Sınav  
9 Hiyerarşi Canlandırmaları ve Görsel oluşturma  
10 Hiyerarşi Canlandırmaları ve Görsel oluşturma  
11 Canlandırma Döngüleri ve Görsel oluşturma  
12 Obje Modelleme ve Gölgeli Görsel oluşturma  
13 Malzeme Üretme ve Gerçekçi Görsel Oluşturma  
14 Renk , Işık , Ortam , Görsel Oluşturma  
15 Gerçekçi Görsel için Kaplamalar  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders videoları
Diğer Kaynaklar How to cheat in maya 2010, Maya 4, Maya Unlimited 2009

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dökümanlar
Ödevler Ders videoları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Son Sınav 1 60
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.        X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X      
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X  
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.          X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 1 4
Uygulamalar 3 1 3
Dönem Projesi 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3