• Türkçe
  • English

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ne zaman açıldı?

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2001 yılında açılmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü özel yetenek sınavı ile mi öğrenci almaktadır?

Hayır. Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne, Merkezi Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz SÖZEL (SÖZ) puan türü ile öğrenci almaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün öğretim dili ingilizce midir? Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün öğretim dili %100 İngilizcedir. Bütün dersler İngilizce olarak işlenmekte ve mesleki terimler öğretilmektedir. Yeditepe üniversitesine yeni başlayacak olan öğrencilere uygulanan hazırlık prosedürü Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerine de uygulanmaktadır. Hazırlık okulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde okuyabilmek için çizim yeteneği gerekli midir?

Bir öğrencinin çizim yeteneğine sahip olması aldığı derslerdeki yükümlülüklerini tamamlamada yardımcı olabilir ancak bir zorunluluk değildir. Öğrencilerin eğitim sürelerinin birinci yılında bu yetkinliği edinebilmesi için ilgili derslere yer verilmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün amacı nedir?

Görsel İletişim Tasarımı Programının ana amacı, öğrencilere güncel ve özgün tasarım ürünleri yaratma becerisini kazandırmaktır. Program kapsamında 21. Yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda, güncel teknolojileri kullanan toplumsal, çevresel, sanatsal vb. sorunlara kalıcı çözümler üreten tasarımcılar yetiştirmek hedeflenir. Disiplinlerarası yaklaşımı benimseyen, sektörel deneyime sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde okumak için ne gibi özelliklere sahip olmalıyım?

Görsel iletişim tasarımı her gün genişleyen ve araçları teknolojik yeniliklerle çeşitlenen bir alandır. Bu nedenle, görsel iletişim tasarımı bölümünde okumak isteyen bir öğrencinin meraklı, yenilikleri takip eden ve araştırmayı seven bir yapıda olması önemlidir. Bir öğrencinin henüz eğitimi devam ederken bile tasarım yapabilmek için yeni araçlar veya yöntemler gelişmiş olabilir. Bu yüzden bir öğrenci kendi kendine keşfetmeyi ve yeniliklerin takipçisi olmayı alışkanlık haline getirmelidir. Tasarım araçlarının çeşitliliğinin yarattığı bu ortamında, öğrenci yapacağı bir tasarımın mesajı, hedef kitlesi ve ortamı için bütüncül düşünerek problem çözmeye yatkın olmalıdır.

Görsel iletişim tasarımı bölümünün önü açık mı?

Evet. Görsel iletişim tasarımı hızla gelişen teknolojilere bağlı yenilikçi bir çalışma alanı olması nedeniyle bu meslek dallarından mezunlara ulusal ve uluslararası alanda talep giderek artmaktadır. Küresel ölçekte görsel iletişim tasarımcılarına duyulan ihtiyaç doğrultusunda mezunların yurtiçi ve yurtdışı iş olanakları çok geniştir. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları ve çalışma alanları nelerdir?

Lisans programından mezun olan öğrenciler; Görsel İletişim Tasarımcısı, Görsel Efekt Tasarımcısı, Hareketli Görüntüler Tasarımcısı, 2 ve 3 Boyutlu Tasarımcı, Kaplama, Işıklandırma ve Rigleme Tasarımcısı, Karakter Tasarımcısı, Konsept Tasarımcısı, Oyun Tasarımcısı, Sanat Yönetmeni, Etkileşim Tasarımcısı, Kullanıcı Deneyimi ve Kullanıcı Arayüz Tasarımcısı unvanları ile, 

-Reklam ajanslarında,

-Televizyon kanallarında,

-Oyun tasarımı şirketlerinde,

-Film ve animasyon yapım kuruluşlarında,

-Bilgisayar yazılım şirketlerinde,

-Kurumsal firmaların tasarım departmanlarında görev alabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Öğrenciler görsel iletişim tasarımının temellerine hakim olabilecekleri kuramsal ve uygulamalı dersleri ilk iki yıl içerisinde aldıktan sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda alana yönelik farklı dallarda uzmanlıklarını uygulama dersleri ile belirleyebilirler. Öğrenciler, bilgi, beceri, merak ve ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşmak istedikleri grafik tasarımı, video prodüksiyon, hareketli görüntüler, modelleme, 2 boyutlu ve 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı ve etkileşim tasarımı dersleri ile ileri seviyede dijital ve etkileşimli tasarım becerilerini geliştirirler. Öğrencilerin eğitim sürecini tamamlayabilmesi için hem alan içerisinden hem fakülte dışından seçmeli dersler alması gerekmektedir. Seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi duydukları veya merak ettikleri alana yönelik dersleri alabilmesine olanak sağlamaktadır. Görsel iletişim tasarımı bölümünde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerin, asgari mezuniyet koşullarını sağlayabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Son döneminde bir öğrenciden, eğitim sürecinde aldığı derslerde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, Mezuniyet Projesi dersinde yaratıcı ve yenilikçi bir proje üretmesi beklenir. Öğrenci, jüri önünde proje sunumunu başarıyla gerçekleştirdiğinde mezuniyet koşulları tamamlanır. Görsel iletişim tasarımı Bölümü ders programı için tıklayınız.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde staj var mı?

Evet. Öğrencilerin eğitimlerinin 5.yarıyılında tamamlaması gereken zorunlu staj dersi bulunmaktadır. Bu ders, haftanın 3 gününe yayılarak bir dönem içerisinde 42 iş günü olarak uygulanmaktadır. Öğrenci, P-Geçer (Pass) notu aldığında staj dersi tamamlanır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse kendileri staj yeri bulabilmektedirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, akademisyenlerimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift anadal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Evet. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerimiz, istedikleri ve belirtilen kriterleri karşıladıkları takdirde, bünyesinde yer aldığımız İletişim Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift anadal veya yan dal yapma imkanına sahiptir.

 

Çift anadal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Güncel Çift Anadal ve Yan Dal protokollerini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

 

YÖNETMELİK (MADDE 31)

Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın öğrencinin yerleştirilmiş olduğu taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması, başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması, Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması gerekmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

Evet. Yalnızca, öğrencilerin bir yan dal programına başvurabilmesi için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Yan dal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yurt dışında bulunan pek çok yükseköğretim kurumuyla öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler, üniversitenin sunduğu diğer imkanların yanı sıra dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarının eğitim olanaklarından yararlanabilmekte ve kariyerlerine yön verebilmektedir. Erasmus Anlaşmalarını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

17. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü okurken ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı var mıdır?

Evet, öğrencilerimiz dilerlerse ekstra seçmeli ders olarak İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça gibi yabancı dil dersleri alabilirler. Yabancı dil derslerinin çoğu, anadili ilgili dil olan hocalar tarafından verilmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne yatay veya dikey geçiş yapılabilir mi?

Evet. Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. Yatay ve Dikey Geçiş için başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün burs olanakları nelerdir? Bursun kesilme durumu var mıdır?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü burs olanakları için Yeditepe Üniversitesi Burs Olanakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü tercih etmeyi isteyen bir öğrenci İstanbul dışında veya İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama ve yurt imkanları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde 3.409 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Kampüs ve sosyal yaşamı ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel İletişim Tasarımı ile “görsel iletişim ve tasarım”, “iletişim ve tasarımı” gibi bölümler benzer midir?

Hayır. Burada program isimlendirmelerinin yerine ders programı yerleşimine veya ders içeriklerine birebir bakılması daha doğrudur. Kapsam ve içerikler programdan programa değişebilir.

Görsel İletişim Tasarımı ile “yeni medya”, “grafik tasarım” ve “etkileşim tasarımı” gibi bölümler aynı içeriğe mi sahiptir?

Hayır. Bahsedilen bölümler kendi alanına ve alt dallarına odaklanmış bir eğitim vermektedir. Ancak, İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel iletişim tasarımı bölümü, bu alanları ve daha fazlasını öğrencilerine geniş bir yelpazede sunmaktadır. Bu nedenle Görsel İletişim Tasarımı bir çatı olarak düşünülebilir. Görsel iletişim tasarımı bölümünde birinci ve ikinci eğitim yılı tasarım, sanat ve iletişim alanlarına yönelik teori ve temel uygulama pratiklerini içerecek şekilde planlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü eğitim yılı ise öğrencilerin video yapımından modellemeye ve oyun tasarımından etkileşim tasarımına kadar farklı alanları öğrenebileceği şekilde biçimlendirilmiştir. Görsel iletişim tasarımı bölümünde uygulamalı dersler özellikle giriş ve geliştirme olarak iki aşamalı planlanmıştır. Ek olarak, öğrencilerin daha sonra istediği alanlarda tekrar ders almasına imkan sağlamak için bu derslerin uzantıları seçmeli ders olarak öğrencilere sunulmaktadır. Görsel iletişim tasarımı bölümünde uygulama ve proje önemli bir yere sahip olması nedeniyle Staj ve Mezuniyet Projesi dersleri, öğrencilerin ilgi duydukları alanları mezun olmadan önce deneyimleyebilecekleri ve becerilerini uygulayabilecekleri alanlar olarak tasarlanmıştır.

Görsel iletişim tasarımı bölümü hangi Fakültede yer almaktadır?

Yeditepe Üniversitesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı bölümü İletişim Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Görsel iletişim tasarımı bölümü bazı üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültesinde yer almaktadır. Yer aldığı fakülteye göre Görsel İletişim Tasarımına bakış ve konumlandırma açısından farklılıklar bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan bölümlerde Görsel İletişim Tasarımına sanatsal bir yaklaşım sunulmaktadır. İletişim Fakültesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı bölümümüzde medya, sinema ve reklam gibi iletişimin yer aldığı her alana yönelik öğrenci yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teknolojinin ve dijital ortamların her gün gelişmesi iletişimin gerçekleştiği ortamların sayısını artırırken görsel iletişim tasarımcısına duyulan ihtiyacı da çeşitlendirmektedir. Bu nedenle, öğrencilerimize geniş bir alan yelpazesi sunarak birçok farklı alanda bilgi ve deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktayız.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü seçmeliyim?

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün ders programının kapsamı ve içerikleri, sektörde bulunan alanında yetkili kişiler ve akademisyenler arasında düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar ile güncellenir. Bu kapsamda teori, uygulama ve sektörel deneyimin bir arada olduğu eğitim modelinin geliştirilmesi hedeflenir. Görsel iletişim tasarımı bölümünde akademik program içerisindeki dersler belirli bir plana ve sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınarak kurgulamıştır. Uygulamalı alan dersleri giriş ve geliştirme olarak iki aşamadan oluşur. Öğrencilerin peş peşe iki yarıyıl içerisinde bir alanın hem giriş hem ileri seviyesini öğrenmesine ve uygulama yapmasına olanak sağlanır. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders programını şekillendirebilmesi için alan içi ve alan dışı olarak alabileceği seçmeli dersler sunulur. Bu sayede, bir görsel iletişim tasarımı öğrencisi yan dal veya çift anadal programına katılmadan da aynı alan içerisinde bulunan reklam tasarımı ve iletişimi bölümünden ilgi duyduğu dersleri seçerek beceri ve bilgi setini genişletebilir. Aynı şekilde, oyun tasarımı ile ilgilenen bir görsel iletişim tasarımı öğrencisi, alan dışında bulunan bilgisayar mühendisliği bölümünün sunmuş olduğu seçmeli derslerden alarak teknik tarafını geliştirebilir. Öğrencilerimizin mezun olmadan önce sektöre dair tecrübe kazanması için zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.  Mezuniyet projesi dersinde, bir öğrencinin mezun olmadan önce eğitim sürecinde edindiği bilgilerin ve becerinin tümünü kullanarak danışmanı ile işbirliği içerisinde yaratıcı, problem çözücü ve gerçekçi bir proje üretmesi beklenir. Ek olarak, her akademik yıl içerisinde, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası süreç ve iş dünyası hakkında bilgi sahibi olması için, Tasarımda Güz-Bahar Buluşmaları organizasyonları kapsamında, workshop ve seminerler gerçekleştirilir. Bu etkinliklerde öğrencilerimiz, önceki mezunlarımız ve tasarım alanlarında çalışan kişilerle bir araya gelme ve yüz yüze iletişim kurma imkanı bulur. 

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün diplomasının uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda 240 uluslararası kredi ile mezun olmaktadır. Bu sayede edindiği diploma uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili gelişmeleri ve haberleri nereden öğrenebilirim?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü web sayfasından ve @yeditepevcd Instagram hesabından bölüm ile ilgili duyurular ve haberler takip edilebilir.