• Türkçe
 • English

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel iletişim tasarımı, her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. Görsel iletişim tasarımı en temel tanımıyla, İletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirme sürecidir; yaratıcı ve kavramsal düşünceyi görsel bir dil içerisinde hedef kitleye veya kullanıcıya aktarmayı içerir. Bu görsel mesajların her biri belirli bir işlev ve amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Görsel iletişim tasarımcısı, tasarım bilgi ve becerisini, estetik kaygısı ile dijital ortamda, hareketli görsel, 3 boyutlu mecralar ve sesli araçlar ile birleştirir. Görsel iletişim tasarımcısı teknoloji ile iç içe olmak durumundadır. Bunun yanı sıra, görsel iletişim tasarımcısı iyi bir iletişimci ve hedef kitleyi anlayan, stratejik olarak düşünebilen birisidir. Küresel pazardaki sorunları çözmek, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler üretebilmek için tasarımcı, stratejik çözümler üretmek zorundadır.

Günümüzde giderek artan görsel iletişim tasarımcısı ihtiyacına cevap vermek adına 2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları yetiştirmektir.

Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, video yapımı alanlarını içinde barındıran ders programı ile öğrencilere görsel iletişim tasarımının tüm branşlarında tecrübe kazandırır. Öğrenciler, proje ve atölye çalışmalarıyla grup ve bireysel yaratıcı projelerde yer alır, kendi uzmanlıklarını seçer.

‘’Tasarımda Güz Buluşmaları’’, ‘’Tasarımda Bahar Buluşmaları’’ seminer ve çalıştay etkinliği, her sene değişik bir tematik konu ile şekillendirilen ‘’Sene Sonu Öğrenci Sergisi’’ ve bölüm ajansı ‘’Atelier Root’’ içerisinde gerçekleşen faaliyetler öğrencilere alanda deneyim ve yetkinlik kazandırır.

Kuruluşumuzdan günümüze; bölümümüzde eğitim almış ve sonrasında iletişim sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarında önde gelen şirketlerinde başarı ile yer alan mezunlarımız ile gurur duyuyor; sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Öğretim Amaçları

 1. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak, edindikleri kavramsal ve uygulamalı birikimleri anlamlı, güncel ve özgün tasarım ürünlerine dönüştürmeleri,
 2. Öğrencilerin estetik algısını merkeze alarak tasarım odaklı çözümler üretmeleri,
 3.  Öğrencilerin 21. Yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda teknolojik yetkinlik kazanmaları, alanın farklı branşlarını kullanarak güncel, yaratıcı ve sorgulayıcı içerikler üretmeleri,
 4.  Öğrencilerin Görsel İletişim Tasarımı alanı ile ilgili profesyonel ve sektörel deneyime sahip olmaları,
 5. Öğrencilerin görsel iletişim tasarımı uygulamaları için gerekli eleştirel, analitik ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri,
 6. Öğrencilerin mesleki etik, insan haklarına saygılı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Program Çıktıları

 1. Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.
 2. Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar. 
 3. Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.
 4.  Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.
 5. Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.
 6. Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.
 7. Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir. 
 8.  Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.  
 9. Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.   
 10. Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.

Prof. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı, iletişimin bütün alanlarını birbiriyle bağlantılı bir yapıda değerlendiren yenilikçi bir disiplindir. Görsel İletişim temel olarak tasarım, estetik ve teknolojinin bütünleştiği güçlü bir iletişim kanalı olarak ön plana çıkmaktadır. Medya temelli dijital iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, görsel tasarımın kullanım alanı her geçen gün genişlemektedir. Görsel iletişim, yazılı ve sözlü iletişim kadar çağın ihtiyaçlarına etkili çözümler üretmektedir. Dijital pazarlama çalışmalarında marka ve itibar yönetimlerini etkili bir şekilde sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlar için görsel iletişim tasarımcılar vazgeçilmez önemdedir. Bu sebeple özellikle son yıllarda Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerin en fazla tercih ettiği bölümler arasına girmiştir.

2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında eğitim veren Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, sektörün iş gücü talebine cevap vermek adına, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilen, yaratıcı düşüncelerini tasarımlarıyla hedef kitleye iletebilen, kendisinden bekleneni yenilikçi tasarım ürünlerine dönüştürebilen, çözüm odaklı içerikler üretebilen profesyonel bireyler yetiştirmektedir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün ders programı, temel tasarım derslerinin yanı sıra fotoğrafçılık ve illüstrasyon gibi diğer sanat derslerini de içermektedir. Sadece iyi bir tasarımcı değil aynı zamanda stratejik düşünebilen, hedef kitleyi anlayan ve tanıyan iletişimciler yetiştirmek üzere tasarlanan eğitim programı, kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

SÖZ - Burslu

6

423,70504

2.970

SÖZ - %50 Burslu

44

239,00610

694.000

SÖZ - %25 Burslu

10

(Kontenjan Dolmamış)

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2019/2020 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ödeme planı ve diğer merak edilenler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Görsel İletişim Tasarımı Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Aynı zamanda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı aracılığıyla kazanılabilecek tam, %50 ve %25 oranında olmak üzere üç tip burs bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nin burs programı normal öğrenim süresince kesintisiz olarak devam etmektedir. Gerekli başarı koşullarını sağlayarak çift ana dal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin bursları ise fazladan bir sene daha devam eder. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Okumak

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla; güncel, kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Bölümün eğitim programı; çizim, 2 ve 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı geliştirme, tipografya, etkileşimli tasarım, video yapımı, web tasarımı gibi dersler sunarken, atölye çalışmaları ve seçmeli dersler ile öğrencilere uzmanlık alanı seçme olanağı tanımaktadır. Sektörün dinamiklerine bağlı olarak sürekli güncellenen dersler, her biri alanında uzman öğretim kadrosu tarafından verilmektedir. Güncel tasarım programlarını öğrenerek laboratuvarlarımızda pratik yapma imkânı bulan öğrenciler, teorik bilgilerini uygulayarak kendilerine ait bir tasarım üslubu kazanmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği; “Tasarımda Güz Buluşmaları” ve “Tasarımda Bahar Buluşmaları” seminer ve workshop etkinliğiyle, bireysel ya da takım olarak üretilen projelerin sunulduğu “Sene Sonu Öğrenci Sergisi” ve bölüm ajansı ‘’Atelier Root’’ içerisinde gerçekleşen ders içi ve dışı faaliyetlerle öğrencilerin üretimlerini desteklemektedir. Yeditepe Üniversitesi, bölüm öğrencilerine; çeşitli burs imkânları, Erasmus ve diğer öğrenci değişim programları, çift ana dal ve yan dal yapabilme, lisansüstü eğitimine devam edebilme ve eğitimleri devam ederken staj yapma olanağı gibi fırsatlar sunarken, öğrencilerini alanında uzmanlaşmış bireyler olarak mezun etmeyi arzu etmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunları, teknolojiyi etkin kullanma yetenekleri ve güçlü iletişim becerileriyle pek çok meslek kolunda çalışma olanağına sahiptir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden dört yıllık bir eğitimin ardından mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca atölye çalışmaları ve sene sonu sergileri için oluşturdukları görsel tasarım portföyleriyle, kendilerini profesyonel iş dünyasında başarılı bir şekilde temsil ederler. Medya sektörünün görsel iletişimle ilgili alanları başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında, sanat yönetimi gibi yaratıcı alanlarda, grafik tasarım ve profesyonel fotoğrafçılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde, reklam ajansları gibi görsel iletişim ve tasarım birimlerinin bulunduğu pek çok alanda görev alabilmektedir. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimine devam eden ve gerekli sınavlarda başarılı olan öğrenciler, akademik kariyer yapma imkanına sahiptir.

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Görsel İletişim Tasarımı Programının ana amacı, öğrencilerin güncel ve özgün tasarım ürünleri yaratma becerisini kazandırmaktır. Program kapsamında 21. Yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda, güncel teknolojileri kullanan toplumsal, çevresel, sanatsal vb. sorunlara kalıcı çözümler üreten tasarımcılar yetiştirmek hedeflenir. Disiplinlerarası yaklaşımı benimseyen, sektörel deneyime sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanır.

VİZYON

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerini, tasarımı bir iletişim süreci olarak ele alan, güçlü ve yeni iletişim stratejileri araştıran ve geliştirebilen, bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları olarak
yetiştirmektedir.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yurt dışında bulunan pek çok yükseköğretim kurumuyla öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler, üniversitenin sunduğu diğer imkanların yanı sıra dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarının eğitim olanaklarından yararlanabilmekte ve kariyerlerine yön verebilmektedir. Uluslararası değişim programları hakkında detaylı bilgi almak ya da başvuru yapmak için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis’in web sitesini inceleyebilir ya da Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Erasmus koordinatörüne ulaşabilirsiniz.

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi 2012 yılında bünyesinde bulunan bütün eğitim programlarının yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında, mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutarak belirlemiştir. Bologna uyum süreci kapsamında eğitim ve öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri gerekli kriterleri sağladıkları takdirde ilgili bölümlerle yapılan anlaşmalara uygun olarak alacakları ek kredilerle Çift Anadal ve Yandal programlarından lisans öğrenimleri sırasında faydalanabilmektedir. Gerekli kriterler ve ilgili bölümün getireceği ek ders yükü gibi detaylı bilgiler için linki verilen protokoller incelenmeli, ayrıca konuyla alakalı bölüm yetkilisi ile iletişime geçilmelidir.