• Türkçe
 • English

Prof. Dr. Neda Üçer

 • Bölüm Başkanı
 • Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı
 • Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı
 • Bologna Süreci Koordinatörü
 • Akreditasyon Süreci Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi İrem Tekin Yücesoy

 • Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Çaşkurlu

 • Çift Anadal / Yan Dal Programı Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Kadir Gökhan Gürbüz

 • Erasmus Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Yasemin Ülgen Muluk

 • Staj Koordinatörü
 • Yatay/Dikey Geçiş Koordinatörü