• Türkçe
  • English

Doç. Dr. Neda Üçer

  • Bölüm Başkanı
  • Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı
  • Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı
  • Bologna Süreci Koordinatörü
  • Akreditasyon Süreci Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi İrem Tekin Yücesoy

  • Bölüm Başkan Yardımcısı (V.)
  • Erasmus Programı Koordinatörü
  • Çift Anadal / Yandal Programı Koordinatörü