Ders Kodu: 
VCD 272
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Günümüz teknolojilerini kullanarak 3 boyutlu ortamlarda yaratılmış hareketli görüntüler üretmek, bu konuda karşımıza çıkan örnekleri analiz edip, farkındalığı artırarak yeni tasarımlar yapmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Karakterler ve diğer malzemeler üzerinde, animasyonun temel 12 Prensibini uygulama yolları öğrenilecek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sunum, B: Ödev, C: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Animasyonun 12 prensibini, üç boyutlu animasyon içerisinde kullanır. 3 1,2,3,4 B,C
2.  Tasarımlarını üç boyutlu modelleme ve animasyon programları kullanarak yönetir. 4 1,2,3,4 B,C
3.  Tasarımlarında soyut ve somut kavramlarla üç boyutlu düşünebilme becerisini gösterir. 6 1,2,3,4 A,B,C
4.  Üç boyutlu modelleme ve animasyon konusunda öğrendikleri sektöre uyarlar. 8 1,2,3,4 B,C
5.  Animasyon filmleri için üç boyutlu karakter, sahne tasarımı ve hareket oluşturma becerisini geliştirir. 1 1,2,3,4 B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Top Animasyonu  
3 Yürüme Döngüsü  
4 Sesle Senkron Konuşma  
5 İskelet ve Model Hiyerarşisi  
6 12 Prensip  
7 12 Prensip  
8 Ara Sınav  
9 12 Prensip : Üst üste Binme ,  
10 12 Prensip : Esneme ,Sıkısma ve Ön hareket  
11 12 Prensip : Sahneleme , Pozdan poza Anahtar Kareler -Düz Anahtar Kareler  
12 12 Prensip : Hızlanma - Yavaşlama  
13 12 Prensip : İkincil Hareket , Zamanlama  
14 12 Prensip : Dairesel Hareket , Abartı  
15 12 Prensip : Kütleli Tasarım , Çekicilik  
16 Final  

 

Kaynaklar

Ders Notu Ders videoları
Diğer Kaynaklar How to cheat in maya 2010 , Maya 4 , Maya Unlimited 2009 , The Illusion Of Life: Disney Animation

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dökümanlar
Ödevler Ders videoları
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Son Sınav 1 60
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         x  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          x    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         x  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       x    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     x      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     x      
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           x  
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.          x    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Uygulama 14 1 14
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 4 4
Ödev 2   21 42
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7