• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 272
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders kapsamında öğrencilere 3 boyutlu ortamlarda yaratılmış hareketli görüntü yapımı öğretilmektedir. Bu konudaki örnekleri analiz eden, farkındalığını arttıran öğrenciler alanla ilgili özgün tasarımlar yaparlar.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında karakterler ile animasyonun temel 12 prensibi uygulamaya konulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka Çalışması, 8-Küçük Grup
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Animasyonun 12 prensibini, üç boyutlu animasyon içinde kullanır. 2,3 1,2,6,8 A
2. Tasarımlarını üç boyutlu modelleme ve animasyon programları kullanarak yönetir. 2 1,2,6,8 A
3. Tasarımlarında soyut ve somut kavramlarla üç boyutlu düşünebilme becerisini gösterir. 2,3 1,2,6,8 A
4. Üç boyutlu modelleme ve animasyon konusunda öğrendiklerini sektöre uyarlar. 2 1,2,6,8 A
5. Animasyon filmleri için üç boyutlu karakter, sahne tasarımı ve hareket oluşturma becerisini geliştirir. 2,3 1,2,6,8 A

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Top Animasyonu  
3 Yürüme Döngüsü  
4 Sesle Senkron Konuşma  
5 İskelet ve Model Hiyerarşisi  
6 12 Prensip  
7 12 Prensip  
8 Ara Sınav  
9 12 Prensip: Üst üste Binme,  
10 12 Prensip: Esneme, Sıkısma ve Ön hareket  
11 12 Prensip: Sahneleme, Pozdan poza Anahtar Kareler -Düz Anahtar Kareler  
12 12 Prensip: Hızlanma - Yavaşlama  
13 12 Prensip: İkincil Hareket, Zamanlama  
14 12 Prensip: Dairesel Hareket, Abartı  
15 12 Prensip: Kütleli Tasarım, Çekicilik  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar - YIKAROĞLU, N., 2009, MAYA UNLIMITED. İstanbul, KODLAB Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

-  LUHTA, E., 2017. HOW TO CHEAT IN MAYA 2010. [Place of publication not identified]: CRC Press.

-  WILLIAMS, R., 2012, THE ANİMATOR’S SURVİVAL KIT, Farrar, Straus and Giroux press

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar
Ödevler Ders videoları

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.   X      
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.     X      
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     176
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,04
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

2