• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 271
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, 3 boyutlu tasarım ortamı ve elemanlarını tanımayı, bu ortamdaki çalışmaların süreçleri, fikir üretimi konusunda bilgi edinme, yorumlama, eleştiriye sahip olmayı ve öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını ortaya koymalarını amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında bilgisayar ortamında üç boyutlu modellemelerinin nasıl yapıldığı, bu modeller oluşturulurken hangi yüzey çeşitlerinin kullanıldığı, araç program menü ve tool’larının kullanım şekli ve modelleme yaparken hangi ilkelere bağlı kalınması gerektiği konuları uygulamalı olarak işlenmektedir. Karakter modelleme konusu irdelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. 3 Boyutlu tasarım ortamına ait kavram ve araçları tanımlar, bağlantı kurar. 2 1,2,3 A,C,E
2. Ders kapsamında edindiği bilgiyi iletişim alanındaki farklı disiplinlere aktarır. 3 1,2,3 A,C,E
3. 3 Boyutlu ortamı pratik eder. 2 1,2,3 A,C,E
4. 3 Boyutlu tasarım alanındaki yeni eğilimleri tanımlar. 2,3 1,2,3 A,C,E
5. 3 Boyutlu tasarım ortamıyla farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendiriraldığı bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 2,3 1,2,3 A,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş,  
2 3 Boyutlu Tasarım Alanına Giriş   
3 Polygon Modelleme, Sınıf Çalışması  
4 Polygon Modelleme, Sınıf Çalışması  
5 Nurbs model yapımı, Sınıf Çalışması  
6 Nurbs model yapımı, Sınıf Çalışması  
7 Primitive Modelleme  
8 Ara Sınav  
9 Polygon ve Nurbs modellemeye giriş, Sınıf Çalışması  
10 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
11 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
12 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
13 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
14 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
15 3 Boyutlu Tasarım Sınıf Çalışması, Karakter ve Obje Tasarlama, Görüntü oluşturma,  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar - LAMMERS, J., 2003. MAYA 4: Temel Başvuru Kılavuzu. İstanbul: Alfa Yayın

- THOMAS&FRANK, 1995, THE ILLUSION OF LİFE: Disney Animation, New York ,Disney Editions

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar
Ödevler 3B ortamda modelleme çalışması

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.   X      
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.      X      
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.   X      
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.      X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2