• Türkçe
 • English

Bitirme projesi kapsamında, öğrencilerden bölümümüzün disiplinlerarası yapısına uygun, bir konsept doğrultusunda bir proje oluşturmaları beklenmektedir. Bu projeler, geleceğe yönelik tasarım, sanatsal enstalasyon, multimedya uygulama, mobil uygulama, sanat ve iş dünyasına katkıda bulunacak farklı tasarımları içerebilmektedir.

Bitirme projelerinde, öğrencilerden, düşünsel ve tasarımsal teması tamamlanmış ve iyi organize edilmiş materyalleri bir araya getirdikleri bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Amacı:

 1. Öğrenciyi görsel iletişim tasarımı alanında karşılaşacaklarına hazırlar.
 2. Bir mesaj, kavramdan yol çıkarak ve onu geliştirerek, çoklu ortamlarda bu mesajın en etkin, yaratıcı ve çekici şekilde karşı tarafa iletilmesi becerisi kazandırır.
 3. Uygun format (anlatım şekli) ve medya (ortam) seçimi konusunda sanatsal sezgi geliştirir.
 4. Tasarladıklarını yaratıcı bir ürüne dönüştürecek teknik becerileri kazandırır.
 5. Kültürel, estetik, etik ve yaşama duyarlı analiz yöntemleri ve bilinç gelişimi edindirir.
 6. Tasarımcı inisiyatifi kazanmasına katkıda bulunur.
 7. Sektörel beklentiyi üst düzeyde karşılayabilen/yorumlayabilen, zamanı etkin kullanarak üst  düzey kampanya tasarlamayı ve yapılandırmayı öğretir.
 8. Sosyal medya teknoloji ve biçimlemelerini öğretir.
 9. 2D, 3D, Web, basılı, zaman tabanlı, etkileşimli ve çoklu ortamlara uygun tasarımcı yetiştirir.
 10. Buluşçu, geliştirici ve ileriye dönük tasarım bilinci oluşturur.