Tam Zamanlı

Doç. Dr.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Öğretim Görevlisi