• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ADV 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
"Tez Yazmayı Tercih Eden Öğrenci İçin: Reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi konularına ilişkin akademik bir metnin içeriği ve organizasyonu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma Sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve yönetim gibi disiplinler arası konuları reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi konularıyla ilişkilendirebilme Metini içi ve metin sonu kaynak kullanımı, hipotez/araştırma sorusu öne sürme, sınırlılıkları ifade etme gibi teknik konularda uzmanlaşma ve bilimsel etik anlayışını pekiştirme Belli bir araştırma yöntemini uygulama ve sonuçlarını değerlendirme yetisini kazanma Savını kanıtlama/çürütme konusunda yetkinlik kazanma Kampanya Projesi Yapmayı Tercih Eden Öğrenci İçin: Pazar bölünmesi, hedef kitleye uygun mesaj oluşturma, hedef kitle davranışlarındaki değişimi takip etme, uygun medyayı kullanma gibi reklam kampanyası sürecine dair konuları içselleştirme Alanla ilgili bilgi ve beceriyi uygulama yetisini pekiştirme "
Dersin İçeriği: 

Tez Yazmayı Tercih Eden Öğrenci İçin: 

 • Akademik metinlerin okunması; Söz konusu metinlerin reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi uygulamaları ile ilişkilendirilmesi; Fikirlerin, akademik yazım için gerekli teknik ve içerik kurallarına uygun biçimde ifade edilmesi

 

Proje Yapmayı Tercih Eden Öğrenci İçin:

 • Örnek kampanyaların incelenmesi; Rakip analizi, rekabet analizi, SWOT gibi analizlerin yapılması; Eğitim hayatı boyunca edindiği mesleki ve entelektüel bilgilerin konumlama, tasarım, metin yazımı gibi süreçlerde değerlendirilmesi
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev 16- Sözlü 17- İnceleme / Anket Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları (Tez Yazmayı Tercih Eden Öğrenci İçin) Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eleştirel okuma ve analitik düşünme becerisini sergiler.  9 2, 15, 16 B, C, E
2) Çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak bunları, bilimsel etik anlayışı çerçevesinde, metin içinde bir araya getirebilir. 3, 5, 7, 8 2, 15, 16 B, C, E
3) Kavramsal çerçeveden yola çıkarak hipotez/araştırma sorusu öne sürebilir. 5, 7, 8 2, 15, 16 B, C, E
4) Belli bir araştırma yöntemini uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir. 5, 7 2, 15, 16, 17 B, C, E
5) APA kurallarına uygun akademik metin üretme konusunda uzmanlaşır. 5, 7 2, 15, 16 B, C, E

 

Dersin Öğrenme Çıktıları (Proje Yapmayı Tercih Eden Öğrenciler İçin) Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kampanya planını belirleyecek analizleri (Hedef kitle analizi, rakip analizi, rekabet analizi, vs.) uygulayabilir.  1, 3, 5, 8, 9 2, 6, 7, 15, 16, 17 B, C, E
2) Kendi yarattığı markanın pazardaki konumunu saptayabilir. 1, 5 2, 6, 7, 15, 16, 17 B, C, E
3) Yarattığı markanın kurumsal kimliğini belirlediği marka konumlandırması doğrultusunda oluşturabilir. 2, 3 2, 6, 7, 15, 16, 17 B, C, E
4) İletişim çalışmalarını oluşturur. 1, 2, 4, 6, 8 2, 6, 7, 15, 16, 17 B, C, E
5) Edindiği mesleki ve entelektüel bilgiyi 360 derece reklam kampanyası dahilinde uygulamaya dökebilir. 2, 3, 4, 6, 7 2, 6, 7, 15, 16, 17 B, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular

(İlk madde, tez yazmayı seçen öğrenci için ders akışını, ikinci madde, kampanya projesi yapmayı seçen öğrencinin ders akışını göstermektedir.)

Ön Hazırlık
1
 • Reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi konularına ilişkin tez konusu seçimine dair öğrenci-danışman tartışması/araştırması 
 • Ürün kategorisi seçimine dair öğrenci-danışman tartışması/araştırması
 
2
 • Tez konusu seçimi
 • Ürün kategorisi seçimi ve marka ismi kararı
(Tez öğrencisi için) Belirlenen akademik metinlerin (Aşağıda belirtilen ve sonradan saptanan) okunması

(Kampanya projesi öğrencisi için) Aşağıda belirtilen kaynaklardaki gerekli kısımların okunması

3
 • Konuyla ilgili kaynak tarama sürecinin başlangıcı 
 • Pazar araştırması başlangıcı
(Tez öğrencisi için) Belirlenen akademik metinlerin (Aşağıda belirtilen ve sonradan saptanan) okunması

(Kampanya projesi öğrencisi için) Aşağıda belirtilen kaynaklardaki gerekli kısımların okunması

4
 • Kaynak tarama sürecinin devamı; Elde edilen veriler çerçevesinde problemin ve amacın ifade edilmesi
 • Aynı ürün kategorisindeki örnek kampanyaların incelenmesi
(Tez öğrencisi için) Belirlenen akademik metinlerin (Aşağıda belirtilen ve sonradan saptanan) okunması

(Kampanya projesi öğrencisi için) Örnek kampanya planı seçimleri

5
 • Kaynak tarama sürecinin devamı; Belirlenen problem ve amaç çerçevesinde tez içeriğinin (“İçindekiler” Bölümü) oluşturulması
 • Kampanya fikrinin belirlenmesi ve kampanya fikri üzerine ön çalışma
(Tez öğrencisi için) Belirlenen akademik metinlerin (Aşağıda belirtilen ve sonradan saptanan) okunması
6
 • Belirlenen içerik çerçevesinde kavramsal çerçevenin yazımına başlanması
 • Araştırma başlangıcı (Potansiyel hedef kitle tercihleri/beklentileri, rakip analizi, rekabet analizi, SWOT, ürün kategorisi, ürün ve potansiyel hedef kitle konusunda birincil ve ikincil kaynaklar araştırması)
(Tez öğrencisi için) Belirlenen akademik metinlerin (Aşağıda belirtilen ve sonradan saptanan) okunması

(Kampanya projesi öğrencisi için) Aşağıda belirtilen kaynaklardaki gerekli kısımların okunması

7
 • İçerik geliştirme ve akıcılığa dair tartışma
 • Hedef kitle belirlenmesi, belirlenen hedef kitlenin psikografik ve davranışsal özelliklerinin saptanması bakımından, bu örnek kitleyi temsil eden örneklem üzerinde prototip bir araştırma (Yüz yüze görüşme, anket, vs.) yapılması ve küçük çapta dijital ayak izlerinin incelenmesi
 
8
 • İçerik geliştirme ve akıcılığa dair tartışma (devam ediyor)
 • Hedef kitleyi temsil eden örneklem üzerinde yapılan prototip araştırmanın (Yüz yüze görüşme, anket, vs.) ve dijital ayak izi verilerinin tartışılması
 
9
 • İçerik geliştirme ve akıcılığa dair tartışma (devam ediyor) ve tez içinde APA kuralları uygulamasının kontrolü
 • Yapılan analizler doğrultusunda konumlamanın ve medya stratejisinin belirlenmesi 
 
10
 • İçerik geliştirme, akıcılık ve APA kurallarının uygulanışına dair tartışma (devam ediyor) 
 • Kurumsal kimlik çalışmasının başlaması 
 
11
 • Hipotezlerin ve/veya araştırma sorularının öne sürülmesi; Araştırma yöntemi ve detaylarının saptanması 
 • Kurumsal kimlik çalışmasının geliştirilmesi
 
12
 • Akran Yönetimi: Arkadaşlar tarafından metnin içerik ve biçimine, araştırma yöntemine yönelik geribildirim verilmesi 
 • Akran Yönetimi: Arkadaşlar tarafından konumlama, medya stratejisi ve kurumsal kimlik çalışmalarına yönelik geribildirim verilmesi
 
13
 • Araştırma yönteminin uygulanmasına dair tartışma 
 • İletişim çalışmalarının planlanması
 
14
 • Araştırma verilerinin değerlendirilmesi ve kavramsal çerçeve ile ilişkilendirilmesine dair tartışma
 • İletişim çalışmalarının içerik ve biçim özelliklerine dair tartışma

 

 
15
 • Tezin son hali ve yapılacak savunmaya dair tartışma
 • Kampanya projesinin son hali ve proje sunumu üzerine son tartışma
ADV 492 Evaluation Criteria on www.coadsys.yeditepe.edu.tr
16
 • Bölüm öğretim elemanlarından oluşan tez komitesi nezdinde savunma
 • Sektör temsilcileri, mezun öğrenciler ve bölüm öğretim elemanları nezdinde proje sunumu
 

Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum (Haftalık tartışma) 14 60
Ödev 14 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI (Tez Yazmayı Tercih Eden Öğrenciler İçin)
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         X  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.            

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI (Proje Yapmayı Tercih Eden Öğrenciler İçin)
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         X  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X  
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X      
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 14 3 42
Sunum (Haftalık tartışma) 14 2 28
Final (Tez seslimi ve tez savunması / Proje dosyası teslimi ve proje sunumu) 1 2 2
Toplam İş Yükü     192
Toplam İş Yükü / 25 (h)     7,68
Dersin AKTS Kredisi     8
4