• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 372
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere ileri tasarım süreç ve yöntemlerini tanıtmayı amaçlar. Öğrenciler stratejik veyaratıcı düşünerek araştırma alanlarında çalışırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler reklam projeleri hazırlarlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders reklam kampanyalarının yaratıcı süreçlerine odaklanarak, proje geliştirmeyi içerir. Öğrenciler grup ya da bireysel olarak çalışacaklar ve planlama, yaratıcı düşünme, ürün konsept tasarımı, tasarım konsept geliştirme, sunum hazırlama ve  firma teklifleri üretmeyi kapsayan bir takım işleri tamamlayacaklardır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme Yöntemleri Öğrenme Çıktıları
1) Temel ilkeler ve kuramları ilişkilendirmek.   1 A,C
2) Terminoloji ve kavram kullanma.   1,2,12 A,C
3) Reklamcılıkta ileri tasarım ile bağlantılı kavramları öğrenme.   1,2,3,12 A,C
4) Reklamcılıkta ileri tasarım çalışma prensibini reklamda içselleştirilmesi.   2,3,12 A,C
5) Dersler aracılığıyla kendi tasarım projesini oluşturma.   1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Eğitim Materyalleri
1 Giriş  
2 Grafik Tasarıma giriş  
3 Grafik tasarım tarihi  
4 Grafik tasarımın öğeleri  
5 Grafik tasarım projesi araştırması  
6 Proje hakkında fikir toplama  
7 Tasarım sürecinde form  
8 Tasarımda font ve tipografi kulanımı  
9 Uygulama  
10 Uygulama  
11 Öğrenci sunumları  
12 Öğrenci sunumları  
13 Öğrenci sunumları  
14 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Chapman, Stephen, Fundamentals of Production Planning and Control, 2006, Pearson.
Ek kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler Chaffey, Dave, Digital Marketing, Pearson, 2014
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAr SAYI YÜZDE
Ara Sınav 1 50
Sunum 2 20
Görev 1 30
Toplam   100
TOPLAM YARIYIL SONU SINAVININ KATKISI   40
TOPLAM NOTA DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN KATKISI   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5
1 Terminoloji ve kavram içeren Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar ile ilgili tüm ilkelerinin kavranması.   X      
2 Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar projeleri oluştururken bir uzmanlaşmak.         X
3 Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar uygulamaları daha verimli kendi yaratıcılık becerisini kullanma.       X  
4 Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar uygulamalarının farkında varmak.     X    
5 Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar faaliyetleri için reklamda yaratma becerisi vermek.         X
6 Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar teori alanın bağlantısını kurmak. X        
7 Günlük yaşam Reklamcılıkta Dijital Uygulamalar uygulamaları ile teori bağlantısı.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Miktar Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara sınavlar

Projeler

1

 

3

 

3

 

Ev ödevi 3 3 15
Final sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     165
Toplam İş Yükü / 25 (h)     6,6
Dersin AKTS Kredisi     7