• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 372
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Reklam üretimini ileri seviyede tüm aşamalarıyla uygulamayı, görsel ve sözel tasarımlar çerçevesinde 360 derece reklam kampanyası projesi hazırlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Planlama, yaratıcı strateji üretme, görsel konsept oluşturma, uygulama ve kampanya sunumu 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözme 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklamı bir merkezden yönetmeyi, bütün parçalarıyla bir fikri satmayı öğrenir. 1,2,4,7,9,10 1, 2, 3, 5, 7, 15 A, B, C, E
2) Hedefe yönelik tutarlı görsel ve sözel reklam üretimini uygular. 1,2,4,5,7,9,10 1, 2, 3, 5, 7, 15 A, B, C, E
3) Güncel reklam mecralarını ve yeni uygulamaları öğrenir. 1,2,4,6,7,8,9,10 1, 2, 3, 5, 7, 15 A, B, C, E
4) Reklam üretiminde medya teknolojisinin önemini kavrar. 1,2,4,7,9,10 1, 2, 3, 5, 7, 15 A, B, C, E
5) Portfolyo oluşturur ve sektörde bunu bir avantaj olarak kullanır. 1,2,4,7,8,9,10 1, 2, 3, 5, 7, 15 A, B, C, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sunum
2 360 derece reklam nedir? Alanındaki başarılı örneklerin çözümlenmesi ve incelenmesi Sunum
3 Yaratıcı strateji üretmek. Yabancı ve yerli örneklerin incelenmesi bu stratejilere bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların incelenmesi Sunum
4 Above the line reklam nedir. Örnekler. Öğrencilerin varolan bir marka için Lansman kampanyası çalışmalarına başlaması. Sunum,proje değerlendirme
5 Below the line reklam malzemelerinin incelenmesi, bu doğrultuda kendi projeleri  için yapılan hazırlıkların geliştirilmesi. Brainstorming. Sunum,proje değerlendirme
6 Reklamda görsel üretim süreçlerinin, etkilerinin örneklerle incelenmesi. Kendi projelerinin görsel altyapısını oluşturma adımları.  Sunum,proje değerlendirme
7 Reklamda kullanılan görsel materyallerin tanıtılması. Reklam fotoğrafı, grafik tasarım, layout, tipografi. Kendi projelerinde bu materyallerin kullanılması. Sunum,proje değerlendirme
8 Reklamda dijital medyanın örneklerle tanıtılması. Kendi projelerine uygulama. Sunum,proje değerlendirme
9 Vize projesi: 1-yaratıcı strateji sunumu 2- Görsel strateji sunumu 3-Above the line parçalarının sunumu Sunum,proje değerlendirme
10 Pazardaki yeni mecra kullanımları. Örnekler. Kendi projeleri için Guerilla Marketing, event tasarımı , sosyal medya kullanımı, video mapping gibi alanlarda fikir geliştirme ve uygulama Sunum,proje değerlendirme
11 Yaratıcı strateji doğrultusunda reklam filmi geliştirmek. Kendi projelerine uygulama. Sunum,proje değerlendirme
12 Öğrenci projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması Proje değerlendirme
13 Öğrenci projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması  
14 Öğrenci projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması  
15 Final için proje sunumu  
16 Final için proje sunumu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Advertising by design : creating visual communications with graphic impact / Robin. Landa, Hoboken : J. Wiley & Sons., 2004.

The art of graphic design : Bradbury Thompson ; / Bradbury. Thompson ; with contributions by noteworthy designers, critics, and art historians. New Haven : Yale University Press, 1988.

Type in motion : innovations in digital graphics / Jeff. Bellantoni ; Jeff Bellantoni and Matt Woolman. London : Thames & Hudson, 2000.

Typo-graphics : the art and science of type design in context / Ivan Vartanian, Crans-Près-Céligny ; Hove : RotoVision, 2003.

Diğer Kaynaklar http://creativity-online.com/

 

http://adage.com/

 

http://www.adweek.com/adfreak

 

http://theinspirationroom.com/daily/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.adsoftheworld.comhttps://www.luerzersarchive.com/
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 60
Ödev 10 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.            
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       x    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     x      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       x    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         x  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ödev 10 2 20
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunumu) 1 10 10
Final (Proje ve sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü     186
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,44
Dersin AKTS Kredisi     7