• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 372
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Reklam üretimini ileri seviyede tüm aşamalarıyla uygulamayı, görsel ve sözel tasarımlar çerçevesinde 360 derece reklam kampanyası projesi hazırlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Planlama, yaratıcı strateji üretme, görsel konsept oluşturma, uygulama ve kampanya sunumu; Adobe Photoshop-Indesign ağırlıklı ileri tasarım.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözme 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklamı bir merkezden yönetmeyi, bütün parçalarıyla bir fikri satma becerisini geliştirir. 3, 5, 7, 8
2) Hedefe yönelik tutarlı görsel ve sözel reklam üretimini uygular. 3, 5, 7, 8, 11
3) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, Adobe Photoshop-Indesign ağırlıklı ileri tasarım vasıtasıyla güncel reklam mecralarına dair uygulama yapma becerisini geliştirir. 3, 5, 7, 10,11
4) Reklam üretiminde medya teknolojisinin önemine dair algısını pekiştirir. 3, 5, 7, 10
5) Portfolyosunu geliştirir ve sektörde bunu bir avantaj olarak kullanır. 3, 5, 7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sunum
2 Başarılı 360 derece reklam örneklerinin incelenmesi Sunum
3 Yaratıcı strateji üretmek. Yabancı ve yerli örneklerin incelenmesi: Çeşitli stratejilere bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların incelenmesi Sunum
4 Above the line reklam nedir? Örnekler. Öğrencilerin varolan bir marka için Lansman kampanyası çalışmalarına başlaması. Sunum,proje değerlendirme
5 Below the line reklam malzemelerinin incelenmesi, bu doğrultuda kendi projeleri  için yapılan hazırlıkların geliştirilmesi. Brainstorming. Sunum,proje değerlendirme
6 Reklamda görsel üretim süreçlerinin, etkilerinin örneklerle incelenmesi. Kendi projelerinin görsel altyapısını oluşturma adımları.  Sunum,proje değerlendirme
7 Reklamda kullanılan görsel materyallerin tanıtılması. Reklam fotoğrafı, grafik tasarım, layout, tipografi. Kendi projelerinde bu materyallerin kullanılması. Sunum,proje değerlendirme
8 Reklamda dijital medyanın örneklerle tanıtılması. Kendi projelerine uygulama. Sunum,proje değerlendirme
9 Vize projesi: 1-Yaratıcı strateji sunumu 2- Görsel strateji sunumu 3-Above the line parçalarının sunumu Sunum,proje değerlendirme
10 Pazardaki yeni mecra kullanımları. Örnekler. Kendi projeleri için Guerilla Marketing, event tasarımı , sosyal medya kullanımı, video mapping gibi alanlarda fikir geliştirme ve uygulama Sunum,proje değerlendirme
11 Yaratıcı strateji doğrultusunda reklam filmi geliştirmek. Kendi projelerine uygulama. Sunum,proje değerlendirme
12 Öğrenci projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması Proje değerlendirme
13 Öğrenci projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması  
14 Öğrenci projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması  
15 Final için proje sunumu  
16 Final için proje sunumu  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Bellantoni, J. and M. Woolman (2000). Type in Motion : Innovations in Digital Graphics. London: Thames & Hudson.

Landa, R. (2004). Advertising by Design : Creating Visual Communications with Graphic Impact. Hoboken : J. Wiley & Sons., 2004.

Thompson, B. (1988). The Art of Graphic Design. New Haven : Yale University Press. 

Vartanian, I. (2003). Typo-Graphics : The Art and Science of Type Design in Context. Crans-Près-Céligny; Hove: RotoVision.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.adsoftheworld.comhttps://www.luerzersarchive.com/
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 60
Ödev (İstenen haftalık verilerin getirilmesi-Öğrenci ödevleri toplanılmayabilir.) 10 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ödev (İstenen haftalık verilerin getirilmesi-Öğrenci ödevleri toplanmayabilir.) 10 2 20
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunumu) 1 10 10
Final (Proje ve sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü     186
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,44
Dersin AKTS Kredisi     7
3