• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere marka, markalaşmanın tarihi marka yönetimi marka bilinci gibi kavramları uygulamalarla göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders marka, markanın tarihi, markalaşma, kurumsal iletişim, kurumsal kimlik, kurum medya ilişkileri gibi konu başlıklarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek/Yapısal Örnekler, 6: Vaka Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Marka ve marka yönetiminin ne olduğunu açıklar

1,2,5,6,8

 

 

1,2,3,6,15

A, C

2) Markalaşmanın tarihini açıklar

6

1,2,3,6,15

A, C

3) Marka Değerini ve marka bilincini açıklar

1,2,6

1,2,3,6,15

A, C

4) Markalaşmanın yasalarını ve yeni marka yaratmayı açıklar

 

1,2,6

1,2,3,6,15

A, C

5) Kurumsal İletişimin ne olduğunu açıklar

 

1,2,5,6

1,2,3,6,15

A, C

6) Kurumsal markalaşma ve medya ilişkisini açıklar

6,8

 

1,2,3,6,15

A, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Marka Yönetimi’ne giriş, markalaşmanın tarihi, marka değeri

 

3

Markalaşmanın tarihi ile ilgili sunumlar ve tartışma

 

4

Marka yaratma ve markalaşmanın yasaları

 

5

Marka yaratma ile ilgili sunumlar ve tartışma

 

6

Marka yaratma ile ilgili sunumlar ve tartışma

 

7

Ara sınav

 

8

Kurumsal iletişime giriş

 

9

Kurumsal kimlik, imaj, ve ün

 

10

Kurumsal markalaşma

 

11

Kurumsal markalaşma

 

12

Kurumsal markalaşma ve medya ilişkileri

 

13

Kurumsal markalaşma üzerine sunumlar ve tartışma

 

14

Tekrar dersi

 

15

Tartışma

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

 

Diğer Kaynaklar

Keller, Kevin Lane Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity, New Jersey: Pearson Education, 2008 

Riel, C. B. M. van, Principles of corporate communication, London ; New York : Prentice Hall, 1995 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

40

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

40

Toplam

 2

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

30

30

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5