• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere marka, markalaşmanın tarihi marka yönetimi marka bilinci gibi kavramları uygulamalarla göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders marka, markanın tarihi, markalaşma, kurumsal iletişim, kurumsal kimlik, kurum medya ilişkileri gibi konu başlıklarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Marka ve marka yönetiminin ne olduğunu açıklar 1,2,5,6 1, 2 A,C
2) Markalaşmanın tarihini açıklar 6 1, 2 A,C
3) Marka Değerini ve marka bilincini açıklar 1,2,6 1, 2 A,C
4) Markalaşmanın yasalarını ve yeni marka yaratmayı açıklar 1,2,6 1, 2 A,C
5) Kurumsal İletişimin ne olduğunu açıklar 1,2,5,6 1, 2 A,C
6) Kurumsal markalaşma ve medya ilişkisini açıklar 6 1, 2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Marka Yönetimi’ne giriş, markalaşmanın tarihi, marka değeri  
3 Markalaşmanın tarihi ile ilgili sunumlar ve tartışma  
4 Marka yaratma ve markalaşmanın yasaları  
5 Marka yaratma ile ilgili sunumlar ve tartışma  
6 Marka yaratma ile ilgili sunumlar ve tartışma  
7 Ara sınav  
8 Kurumsal iletişime giriş  
9 Kurumsal kimlik, imaj ve ün  
10 Kurumsal markalaşma  
11 Kurumsal markalaşma  
12 Kurumsal markalaşma ve medya ilişkileri  
13 Kurumsal markalaşma üzerine sunumlar ve tartışma  
14 Tekrar dersi  
15 Tartışma  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Keller, Kevin Lane Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity, New Jersey: Pearson Education, 2008 Riel, C. B. M. van, Principles of corporate communication, London; New York: Prentice Hall, 1995

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 3 40
Final Sınavı 2 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         X  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         X  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 30 30
Final 1 18 18
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5