• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 361
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin, veriye farklı yollardan ulaşarak ve veriden çıktılar alarak analiz etmesini sağlamak ve bu analizler ışığında, pazarlama iletişimi alanında kampanya yönetme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Stratejik planlama, strateji ve taktik, durum analizi, kurum analizi, hedef kitle analizi ve pazarlama amaçlarının yazımı. Öğrenciler aynı zamanda güçlü markalar yaratmanın (geleneksel ve çevrimiçi pazarlama kullanarak) avantajlarını anlayacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Analizi 7- Beyin Fırtınası 12- Grup Çalışması 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Stratejik iletişim araştırma prensiplerini uygulayabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8,  10
2) Güçlü markalar yaratmanın avantajlarını kavrar. 3, 4, 5, 6, 7, 10
3) Örgütün misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 10
4) Veri okuryazarlığına dair bilgisi çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, bir iletişim stratejisi geliştirebilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
5) Bir kampanya için yazılı ve görsel materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilir. 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9  10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Strateji nedir? Taktik nedir? Veri okuryazarı olmanın stratejik açıdan önemi nedir?  
3 Pazarlamada durum analizi bileşenleri ve amacı  
4 Vaka Analizi: Pazarlamada durum analizi (SWOT- TOWS-Ödev 1)  
5 PEST Analizi  
6 Vaka Analizi: PEST Analizi (PEST- Ödev 2)  
7 Pazar bölümlendirmesi  
8 Vaka Analizi: Pazar bölümlendirmesi ( Ödev 3)  
9 Rakip Analizi   
10 Vaka Analizi: Rakip Analizi (Ödev 4)  
11 Güçlü marka yaratma prensipleri  
12 Kampanya sunumları  
13 Kampanya sunumları  
14 Kampanya sunumları  
15 Kampanya sunumları  
16 FİNAL (Proje teslimi ve sunum değerlendirme)  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Drummond, G., Ashford, R., & Ensor, J. (2008). Strategic Marketing. Routledge.

Proctor, T. (2000). Strategic Marketing : An Introduction. Routledge.

Piper, C. (2018). Strategic Marketing Management : Planning, Implementation, and Control. White Press Academics.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Vaka çalışmaları için çalışma kağıtları
Ödevler 1 .Vaka Analizi: SWOT- TOWS analizi 

2 Vaka Analizi: PEST analizi

3 Vaka Analizi: Pazar Bölümlendirmesi

4. Vaka Analizi: Rakip analizi

Sınavlar Final projesi ve sunumu

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 4 40
 
Final Projesi
1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
     

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.         X
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.     X    
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 4 5 20
Vize (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 10 10
Final (Proje ve sunumu) 1 10 10
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5
3