• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 361
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı uygulamalı iletişim alanında stratejik planlamanın önemini vurgulamaktır
Dersin İçeriği: 

Ders şu konu başlıklarını içermektedir: stratejik planlama, strateji ve taktik, durum analizi, kurum analizi, hedef kitle analizi ve pazarlama amaçlarının yazımı.  Öğrenciler aynı zamanda güçlü markalar yaratmanın (geleneksel ve çevrimiçi pazarlama kullanarak) avantajlarını anlayacaklardır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Analizi 7- Beyin Fırtınası 12- Grup Çalışması 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler stratejik iletişim araştırma prensiplerini uygulayabilirler. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 1,2,6,7,12, 16 A,B,C
2) Öğrenciler güçlü markalar yaratmanın avantajlarını anlarlar. 3,9,10 1,2,6,7,16 A,B,C
3) Öğrenciler örgütün misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilirler. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 1,2,6,7,12, 16 A,B,C
4) Öğrenciler bir iletişim stratejisi geliştirebilirler. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 1,2,6,7,12,16 A,B,C
5) Öğrenciler bir kampanya için yazılı ve görsel materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 1,2,6,7,12, 16 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Strateji nedir? Taktik nedir?  
3 Pazarlamada durum analizi bileşenleri ve amacı  
4 Vaka Analizi: Pazarlamada durum analizi  
5 Swot –PEST Analizi  
6 Vaka Analizi: Swot-PEST Analizi  
7 Ara Sınav  
8 Pazarlama hedeflerini tanımlama ve ölçme  
9 Pazar bölümlendirmesi  
10 Vaka Analizi: Pazar Bölümlendirmesi  
11 Güçlü markalar yaratma  
12 Kampanya sunumları  
13 Kampanya sunumları  
14 Kampanya sunumları  
15 Kampanya sunumları  
16 FİNAL (Proje teslimi ve sunum değerlendirme)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı  Drummond, G., Ashford, R., & Ensor, J. (2008). Strategic Marketing. Routledge.

Proctor, T. (2000). Strategic Marketing : An Introduction. Routledge.

Piper, C. (2018). Strategic Marketing Management : Planning, Implementation, and Control. White Press Academics.

 

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Vaka çalışmaları için çalışma kağıtları
Ödevler 1 .Vaka Analizi: Pazarlamada durum analizi

2 Vaka Analizi: SWOT- TOWS analizi

3 Vaka Analizi: Pazar Bölümlendirmesi

Sınavlar Final projesi ve sunumu

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 60
Ödev 3 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinler arası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       x    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         x  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.       x    
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     x      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     x      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 3 5 15
Vize (Final projesine hazırlık ve sunum) 1 10 10
Final (Proje ve sunumu) 1 10 10
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,57
Dersin AKTS Kredisi     5