• Türkçe
 • English

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ne zaman açıldı?

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2004 yılında açılmıştır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü nasıl öğrenci almaktadır?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, ÖSYM’nin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci almaktadır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü SÖZEL (SÖZ) puan türü ile öğrenci almaktadır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün eğitim süresi kaç yıldır?

İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün eğitim dili İngilizce midir? Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün eğitim dili %100 İngilizcedir. Bütün dersler İngilizce olarak işlenmektedir. Yeditepe Üniversitesine yeni başlayacak olan öğrencilere İngilizce seviye tespit sınavı uygulanmaktadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa başlarlar.  Hazırlık okulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün amacı nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün amacı,

 • Çağdaş bilim ve eğitim anlayışımız çerçevesinde, sosyal bilimler ve iletişim alanına özgü akademik donanıma sahip,
 • Sektör ile işbirliği içerisinde yürütülen projelerde yer alarak sahip olduğu altyapı niteliğindeki bilgi ve beceriler doğrultusunda, gerçek bir markanın iletişim sürecini yönetebilen,
 • Mesleğinin yerel ve küresel parametrelerini kavramış olan,
 • İletişim teknolojileri ve ulusal/uluslararası pazarlardaki dönüşümleri takip edebilen ve yönlendirebilen,
 • Bu dönüşümlerin toplumsal etkilerini analiz edebilen,
 • Reklam endüstrisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilen,
 • Eleştirel düşünme yetisine ve etik ve sürdürülebilir değerlere sahip liderler yetiştirmektir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü akredite olmuş mudur?

Evet. Bölümümüz, İLAD İletişim Araştırmaları Derneği tarafından 5 yıl süre ile (2022-2027) akredite edilmiştir. Bölümümüz ayrıca Türkiye’de doğrudan 5 yıl süre ile Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan reklamcılık alanındaki ilk bölümdür.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde okumak için ne gibi özelliklere sahip olunmalıdır?

Reklamcılık, her gün gelişen ve teknolojik yeniliklerle beraber kapsamı sürekli genişleyen bir alandır. Bu nedenle, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde okumak isteyen bir öğrencinin meraklı, yenilikleri takip eden ve araştırmayı seven bir yapıda olması önemlidir. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne girmek isteyen bir öğrenci yeniliklerin takipçisi olmayı alışkanlık haline getiren, kendini ifade edebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerine sahip, içerisinde bulunduğu çevreye karşı farkındalığı yüksek, toplumsal dinamikleri okuyabilen, takım çalışmasına açık ve  çözüm odaklı olmalıdır. 

Reklamcılık alanının önü açık mıdır?

Evet. Reklamcılık, küreselleşen dünya koşulları bağlamında sürekli olarak gelişen ve kapsamı genişleyen bir alandır. Dolayısıyla iş imkanları gün geçtikçe artmaktadır. Küresel ölçekte ise reklamcılık alanında çalışan uzman kişilere duyulan ihtiyaç doğrultusunda, mezunların yurtiçi ve yurtdışı iş olanakları geniştir. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları ve çalışma alanları nelerdir?

Mezunlarımız, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen ulusal ve uluslararası kreatif ajanslarında, dijital ve sosyal medya ajanslarında, medya planlama ajanslarında, prodüksiyon şirketlerinde, basın-yayın kuruluşlarında ve şirketlerin reklam, pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışmakta veya akademik kariyer yapma amacıyla lisansüstü çalışmalara yönelmektedirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Öğretim programımızda, öğrencilerimizin, alana dair bilgi ve kavrayış sahibi olabilmesini, hem teorik hem de pratik dersler vasıtasıyla sahip oldukları bilgiyi sahada uygulayabilmesini, parça-bütün ilişkisini görebilmesini, yeni bir ürün ortaya koyabilmesini ve yarattığı ürüne ve o ürünün yaratıldığı sosyal, kültürel, ekonomik, etik ve yasal koşullara eleştirel perspektiften bakabilmesini sağlayan dersler bulunmaktadır. Bu bağlamda öğretim programımız, Temel dersler, Alan dersleri ve Seçmeli dersler kategorileri ile oluşturulmuştur. 

Seçmeli dersler, öğrencilerin iletişim alanına yönelik seçebileceği Alan Seçmeli dersleri ve iletişim alanı dışında  üniversitenin seçmeli ders havuzunda bulunan Serbest Seçmeli dersleri içerir. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün ders programına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencilerinin derslerde öğrendikleri pratikleri uygulamaya koyacakları okul içi imkanlar mevcut mudur?

Evet. İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren yeni teknolojilerle donatılmış İletişim Ajansı İLA, MAC laboratuvarları, radyo-televizyon stüdyoları, plato ve Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencilerine özel Proje Ajansı öğrenciler için önemli uygulama alanları olarak hizmet vermektedir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde staj var mıdır, varsa zorunlu mudur?

Evet. Öğrencilerin 3. sınıf, 1. dönemde tamamlaması gereken zorunlu staj dersi bulunmaktadır. Bu ders, haftanın 3 gününe yayılarak bir dönem içerisinde 42 iş günü olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler dönem içerisinde 3 gün staja gitmekte, 2 gün kampüse, derse gelmektedirler. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır, bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilmekte midir?

Öğrencilerimiz, staj yapacağı kurumu bulma konusunda bölümden ve üniversitemiz Kariyer Ofisinden destek alabilirler. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift anadal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Evet. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri, belirtilen kriterleri (Yeditepe Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 31) karşıladıkları takdirde, hem İletişim Fakültesi bünyesinde hem de diğer fakültelerin bünyesinde bulunan belirli bölümler ile çift anadal yapma imkanına sahiptir. 

Çift anadal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken 3., en geç 5. yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Öğrenci, çift anadal yaptığı programdan mezun olduğu takdirde ikinci bir diploma almaktadır. Güncel Çift Anadal anlaşmalarından örnekleri görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

Evet. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri, belirtilen kriterleri (Yeditepe Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 31) karşıladıkları takdirde, hem İletişim Fakültesi bünyesinde hem de diğer fakültelerin bünyesinde bulunan belirli bölümler ile yan dal yapma imkanına sahiptir. İlgili yönetmelik için lütfen tıklayınız. 

Yan dal programına, kayıtlı olunan lisans programı için en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir. Öğrenci, yan dal yaptığı programı tamamladığı takdirde ilgili programa yönelik sertifika almaktadır.  Güncel yan dal anlaşmalarından örnekleri görüntülemek için lütfen tıklayınız. 

Yan dal ve çift anadal yapmayan öğrencinin kendini farklı alanlarda da geliştirme imkanı var mıdır?

Evet. Bölümümüzde Ekonomi, E-Ticaret, Grafik Tasarımı, Sanat ve Kültür Yönetimi gibi konsantrasyon alanları bulunmaktadır. Öğrenci, kendi programında bulunan serbest seçmeli dersleri, yoğunlaşmak istediği alana dair önceden belirlenmiş 4 dersle tamamlar. Öğrencinin not dökümünde bu dersler konsantrasyon alanı olarak ayrıca gösterilir.  

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencisinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) imkanları var mıdır?

Hem genel anlamda üniversitemizin hem de bölümümüzün Avrupa ve  Amerika başta olmak üzere uluslararası birçok yükseköğretim kurumuyla öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Erasmus Anlaşmalarından örnekleri görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne yatay veya dikey geçiş yapılabilmekte midir?

Evet. Üniversitemizde kurum içi, kurumlar arası genel not ortalamasına göre ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere üç tür yatay geçiş imkanı vardır. Yatay ve dikey geçiş için başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünü okurken ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı var mıdır?

Evet. Öğrencilerimiz dilerlerse kredili veya kredisiz serbest seçmeli ders olarak İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça gibi yabancı dil dersleri alabilirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün burs olanakları nelerdir? Bursun kesilme durumu var mıdır?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü burs olanakları için Yeditepe Üniversitesi Burs Olanakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Lütfen tıklayınız.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilmekte midir?

Öğrenci ancak tek bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Öğrencinin kampüs dahilinde konaklama imkanları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde 3.409 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Kampüs ve sosyal yaşam ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün diğer üniversitelerdeki reklamcılık bölümlerinden farkı nedir? Reklamcılık alanına ilgi duyan bir öğrenci, neden Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünü seçmelidir?

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 • Teori, uygulama ve sektörel deneyimin bir arada olduğu eğitim modeli
 • Programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla sektörün önde gelen isimleri ile düzenli olarak yapılan danışma kurulu toplantıları
 • Dönem içi yapılan, 42 iş günü, uzun dönem zorunlu staj uygulaması
 • Gerçek markalarla yürütülen gerçek projeler (Örneğin, Milliyet Gazetesi, Molped Pakistan, Avon, Boyner, Daikin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
 • Sektörün önde gelen uluslararası ajansları ile yürütülen dersler (Örneğin, Publicis) 
 • Sektör temsilcileri vasıtasıyla başta dijital dönüşümler olmak üzere reklamcılık alanındaki tüm yeniliklerin takibi
 • Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri (Örneğin, LÖSEV, Milliyet Sanat)
 • Öğrencilerin dersler vasıtasıyla kurduğu sektörel bağlantılar 
 • Pratik uygulamaların yapıldığı IMac laboratuvarları, ajanslar ve stüdyolar
 • Sektörün kalbi İstanbul’da deneyimlenen bir eğitim hayatı

Reklam Tasarımı ve İletişimi ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri arasındaki fark nedir?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ders programı çerçevesinde öğrencilere animasyon tasarımı, oyun tasarımı, etkileşim tasarımı ve video yapımı dersleri ile görsel iletişim tasarımının tüm dallarına yönelik bir eğitim verilmektedir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde ise bir markanın/ürün veya hizmetin başlangıç aşamasından son tüketiciye ulaşma ve satın alma sonrası dönemdeki süreçlerin yönetimi (Örneğin; kampanya sürecindeki stratejik tüketici araştırmaları, hedef kitleye uygun mesaj oluşturma, tasarım süreçleri, medya planlama stratejileri, vs.) söz konusudur. 

“Reklamcılık Bölümü” ile “Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü”nün arasındaki fark nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, reklam ve pazarlama iletişiminin tüm süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla oluşturmayı benimsemektedir. Bu bütüncül yaklaşım, gelişen ve değişen reklamcılık sektörünün, dijital pazarlama, medya planlama, sosyal medya yönetimi, kurumsal iletişim ve tasarım gibi dinamiklerini kapsar. Bu çerçevede, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümündeki görsel tasarım derslerinin sayısı, reklamcılık bölümlerindeki tasarım derslerinin sayısına kıyasla daha fazladır. 

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün diplomasının uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet. Öğrenci 4 yıllık eğitim hayatının sonunda 240 uluslararası kredi ile mezun olmaktadır. Bu sayede edindiği diploma uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Bölüm ile ilgili gelişmeler ve haberler nereden öğrenilebilir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü web sitesinden adresinden ve @yeditepeadv Instagram hesabından bölüm ile ilgili duyurular ve haberler takip edilebilir.