İletişim Fakültesinin en yeni bölümü olan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, ülkemizde ve dünyada giderek önemi artan, iş kapasitesi ve yıllık cirosu milyar dolarlara varan bir meslek dalına, yaratıcı, yetenekli ve donanımlı uzmanlar yetiştirmek üzere kuruldu. Bu amaç doğrultusunda bölüm, yerel olduğu kadar küresel düşünebilen, mükemmel Türkçe'nin yanı sıra en az bir yabancı dile tam hakim, iletişim teknolojileri ve uluslararası pazarlardaki değişim ve dönüşümleri izleyebilen ve yönlendirebilen, bu değişikliklerin toplumsal etkilerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilen ve bundan mesleki olarak yararlanabilen, reklam piyasasının ihtiyaçlarına uygun çağdaş, demokratik ve laik düşünceli insanlar mezun etmeyi hedeflemektedir. Gelişen Türkiye koşullarında, reklamcılık bağlamında zamanı yakalamak ödün verilemez hedeflerden biridir.

Günümüz iş ortamlarında giderek daha fazla önem kazanan uzmanlaşma ihtiyacına bir yanıt olarak, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, öğrencileri kendi yetenek ve tercihleri doğrultusunda reklamcılık mesleğinin uzmanlık dallarına yönlendirmeyi amaçlamaktadır. "Müşteri Temsilciliği", "Tasarım", "Teknik Üretim", "Yaratıcı Düşünce Üretimi ve Tasarımı" "Marka ve Marka Değeri Yaratmak" olarak özetleyebileceğimiz uzmanlık dalları, ortak derslerin dışındaki seçimlik dersler ve çalışmalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Türkiye'de gelişen reklam pazarına reklam yaratımı, uygulama ve medya planlama alanlarında, çok uluslu reklam ajanslarında çalışabilecek reklamcılar eğitmek amacıyla kurulmuştur.

Ekonominin itici gücü olan reklamcılığın yıllık küresel ve ulusal iş hacmi ve cirosunun olağanüstü boyutlara ulaştığı günümüzde, bu mesleğin gelecek yıllardaki ufku ve istihdam kapasitesi kayda değer ölçülerdedir. Reklamcılık sektörü son yıllarda kendi amaçlarını da aşarak, Türk sinema sektörüne de hizmet sağlayan genç yönetmenler, senaristler, yapımcılar ve teknik personel yetiştirerek, dolaylı yoldan sanatsal üretime katkı sağlamaktadır. 199O'lı yıllardan bu yana süregelen çoğulcu medya sistemimizde reklam endüstrisi; televizyon, radyo, internet ve yazılı basının da en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bugün Türkiye'de ve dünyada en karlı sektörlerin başında gelen reklamcılık mesleğine en seçkin elemanları kazandırmak, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün en önemli misyonudur.

Disiplinlerarası ve Uluslararası Eğitim İmkânı: Çift Anadal, Yan Dal Programları ve Erasmus

Üniversitemizin, öğrencilerine sunduğu imkanlar kapsamında farklı fakülte ve disiplinlerden çift anadal, yan dal programlarında eğitim almaları ve kendilerini ilgi ve tercihlerine göre geliştirmeleri mümkündür. Bölümümüz öğrencileri Erasmus için Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkeleri tercih edebilmekte ve eğitimlerine yurtdışı tecrübesi katabilmektedirler.

Web Sitemiz için tıklayınız