• Türkçe
 • English

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün öğretim amacı,

 • Çağdaş bilim ve eğitim anlayışımız çerçevesinde, sosyal bilimler ve iletişim alanına özgü akademik donanıma sahip,
 • Sektör ile işbirliği içerisinde yürütülen projelerde yer alarak sahip olduğu altyapı niteliğindeki bilgi ve beceriler doğrultusunda, gerçek bir markanın iletişim sürecini yönetebilen,
 • Mesleğinin yerel ve küresel parametrelerini kavramış olan,
 • İletişim    teknolojileri ve ulusal/uluslararası pazarlardaki dönüşümleri takip edebilen ve yönlendirebilen,
 • Bu dönüşümlerin toplumsal etkilerini analiz edebilen,
 • Reklam endüstrisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilen,
 • Eleştirel düşünme yetisine ve etik ve sürdürülebilir değerlere sahip liderler yetiştirmektir.

 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer alan İletişim Fakültesi’nin en genç bölümüdür. Bölüm, 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Lisans programı olarak açılmış ve ilk mezunlarını 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda vermiştir.

Bölümün Kurucu Başkanı, Prof. Dr. Mahmut Oktay’dır. Oktay, bölümün açılışından 2016- 2017 Eğitim-Öğretim yılının sonuna dek Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkanlığı, Temmuz 2017 itibarıyla, Prof. Dr. Billur Ülger yürütmektedir. Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Aydın (Haziran 2021’de ÜAK’dan Doçent unvanını almıştır), aynı tarih itibarıyla, Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları ve Sıralama

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

 

Akademik Yıl1

 

Kontenjan

Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Giriş Puanı

Giriş Başarı Sırası

 

Yerleştirme puan türü

En yüksek

En düşük

En

yüksek

En

düşük

2020-2021

60

60

458,18550

242,64363

1250

557196

SÖZ

2019-2020

50

50

451,37297

264,04273

1550

498092

SÖZ

2018-2019

56

44

428,35234

219,38902

2332

873411

SÖZ

2017-2018

77

48

471,68965

205,45211

2548

542419

TS2

2016-2017

78

74

469,17365

242,89410

2422

466763

TS2

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2019/2020 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ödeme planı ve diğer merak edilenler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi farklı burs imkânlarını öğrencilerine sunar. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişimi Okumak

Öğretim programımızda, öğrencilerimizin, alana dair bilgi ve kavrayış sahibi olabilmesini, hem temel öğretim hem de alanına uygun öğretim dersleri vasıtasıyla sahip oldukları bilgiyi sahada uygulayabilmesini, parça-bütün ilişkisini görebilmesini, yeni bir ürün ortaya koyabilmesini ve yarattığı ürüne ve o ürünün yaratıldığı sosyal, kültürel, ekonomik, etik ve yasal koşullara eleştirel perpektiften bakabilmesini sağlayan dersler bulunmaktadır.

Öğretim programımızda, öğrencilerimizin, alana dair bilgi ve kavrayış sahibi olabilmesini, hem temel öğretim hem de alanına uygun öğretim dersleri vasıtasıyla sahip oldukları bilgiyi sahada uygulayabilmesini, parça-bütün ilişkisini görebilmesini, yeni bir ürün ortaya koyabilmesini ve yarattığı ürüne ve o ürünün yaratıldığı sosyal, kültürel, ekonomik, etik ve yasal koşullara eleştirel perspektiften bakabilmesini sağlayan dersler bulunmaktadır.

Bu bağlamda öğretim programımız, Temel dersler, Alan dersleri ve Seçmeli dersler kategorileri ile oluşturulmuştur. Seçmeli dersler ise; öğrencilerin kendi alanına yönelik seçebileceği Alan Seçmeli dersleri, kendi alanı dışında üniversitenin seçmeli ders havuzunda bulunan Serbest Seçmeli dersler ve belli bir alan üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyen öğrencilerin, o alan ile ilgili, iki bölüm tarafından mutabakata varılmış dersleri içeren Konsantrasyon Alanı Seçmeli dersleri olarak üç gruba ayrılmıştır.

İlk amaç, alana ilişkin temel kavram ve modeller, hedef kitleye uygun biçimde oluşturulan mesajlar, reklam kampanyası basamakları, bu basamakların her birinde yürütülen medya stratejileri ile medya planlama ve satın alma süreçleri, araştırma yöntem ve teknikleri, veri okuryazarlığı, reklamcılıkla ilgili yasal düzenlemeler, etik değerler, kurum, dernek ve meslek örgütleri konusunda kavramsal boyutta bilgi sahibi yapmak, bir nevi altyapı kazandırmaktır. İkinci amaç ise, bilgi sahibi olunan tüm bu konuların belli bir tecrübe ile yeteneğe dönüştürülmesidir. Bundan dolayı, öğrencilerimizin, sahip oldukları bilgi vasıtasıyla, reklam mesajları oluşturması, medya reklam kampanyalarını planlayıp yürütmesi, kalite standartlarına ve etik kodlara uygun davranması, geleneksel ortamların yanı sıra, dijital ortamları ve sosyal medyayı kullanması, oluşturduğu medya stratejilerini tüm mecralara uygulayabilmesi, toplumsal gelişmeleri ve sürekli değişen tüketici davranışlarını izleyerek ve araştırarak elde ettiği verileri, mesajlarında kullanması ve etkili sunum yapması beklenir.

Nitekim, sahip olunan bilgi ve becerilerin eleştirel perspektiften değerlendirilmesi, sorunlar ile ilgili çözümler önerilmesi, çeşitli kişi ve kurumlarla diyalog kurulması, yeniliklerin sürekli takip edilmesi ve oluşturulan içeriğe yansıtılması, mesleğin icrası sırasında ulusal ve evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere bağlı kalınması, teorik bilginin uygulamalı yöntemlerle harmanlanması sayesinde gerçekleşebilir. Çünkü, öğrenciler, almış oldukları kavramsal bilginin, alanda ne şekilde, hangi amaç ve yöntemlerle yerine getirildiğini, ancak bu vasıtayla deneyimleyebilir ve yorumlayabilirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Mezunlarımız, ağırlıklı olarak, kreatif ajanslarda, medya planlama ajanslarında, prodüksiyon şirketlerinde, basın kuruluşlarında ve işletmelerin pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışmakta veya akademik kariyer yapma amacıyla lisansüstü çalışmalara yönlenmektedirler.

Misyon ve Vizyon

Vizyon

 • Reklamcılık eğitiminde kaliteyi sürekli geliştirmek adına Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması,
 • Küresel çerçevede düşünen ve hareket eden, sorgulayan, araştıran, takım çalışmasına açık, çözüm odaklı, yaratıcı, özgün, girişimci, sosyal sorumluluk bilincine ve etik anlayışına sahip öğrenciler yetiştirilmesi,
 • Teori ve uygulamayı birleştiren bir yapı inşa edilmesi ve yürütülmesi,
 • Tüm paydaşlar nezdinde alınan kararlar çerçevesinde, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışının benimsenmesi ilkelerini kapsamaktadır.

Misyon

iletişim dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakalayabilen, takip edebilen, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde akademik ve sektörel unsurlar kadar fikir ve vicdan sahipliğini de gözeten, program yapısıyla ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun bir bölüm olmaktır.

Temel Değerler

Temel değerimiz, eğitime yönelik çağdaş bakış açımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.

Öğrenci Değişim Programları

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri, her eğitim döneminde Erasmus Programı kapsamında Hollanda, Almanya, Fransa, Polonya, İspanya ve İtalya gibi katılımcı ülkelerin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaktadır. Uluslararası eğitim almanın yanı sıra öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, yurtdışı deneyimini yaşamaları ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Erasmus ve Exchange Programları çerçevesinde işbirliği içinde olduğumuz Üniversitemizin Uluslararası Ofis linki ve anlaşmalı okullar tablosu aşağıda verilmiştir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün, Erasmus+ Anlaşması Olan Okullar

 

Kapsamlı bilgi için tıklayın

 Erasmus/ Exchange Koordinatörü

Sevil ÇÖREKÇİ

e-posta: scorekci@yeditepe.edu.tr

Dahili: 1732 

Bologna Süreci

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan bu dosyada, gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminde, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemin başında, en geç altıncı dönemin başında, ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

Çift anadal programı için, başvuru anında, anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde 20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın, öğrencinin yerleştirilmiş olduğu yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması; başarı sıralaması şartı aranan programlarda, çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekmektedir.

Çift anadalı burslu okuyabilmek için de 4.00 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Üniversitemizde genel not ortalaması (CGPA) 3.25 ve üzeri olan öğrenciler, çift anadal programına, genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenciler ise yandal programlarına tam burslu olarak kayıt yaptırabilirler.

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin ve yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, yandal programından kaydı silinir. Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir. Kayıtlı bulunduğu yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

Çift anadal eğitim-öğretim programına devam eden öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer gereklerini

yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredisine ek olarak, en az 50 kredi/saatlik ders almak zorundadırlar.

Yandal programına devam eden öğrenciler ise bu programın gerekli toplam kredi saatini tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler, yandal programında en az 21 kredi/saat ders almak zorundadırlar.

ÇAP programını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci ÇAP veya yandal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP veya yandal programından ayrılırsa, başarısız olduğu ÇAP veya yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması verilir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri için halihazırda anlaşma yapılmış çift anadal programları, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün, Çift Anadal Anlaşması Bulunan Programlar

ÇİFT ANADAL PROGRAMININ ADI                           BULUNDUĞU FAKÜLTE

Çeviribilimm Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İletişim Fakültesi

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü

İletişim Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Yandal programını başlatabilmek için ise Fakülte içi ve dışı şeklinde ilan edilen, öğrencinin alması gereken dersleri gösteren ve Üniversite Senatosu’nca onaylanmış protokoller vardır. İletişim Fakültesi haricindeki diğer fakültelerden gelen öğrenciler için tek bir protokol üzerinden ilerlenmektedir

Öğrencilerimizin yandal yapmasına dair imkanlar, ilgili bölümler tarafından önceden belirlenmiş ve Senato tarafından onaylanmış protokoller çerçevesinde, bir hayli geniştir. https://yeditepe.edu.tr/sites/default/files/images/yandal_reklam_tasarim... adresinde ilan edildiği şekliyle, bölüm öğrencilerimizin yandal yapabileceği bölümler, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğrencilerinin Yandal Yapabileceği Bölümler

ÇİFT ANADAL PROGRAMININ ADI                          BULUNDUĞU FAKÜLTE

Çeviribilimm Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İletişim Fakültesi

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümü

İletişim Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Yandal programını başlatabilmek için ise Fakülte içi ve dışı şeklinde ilan edilen, öğrencinin alması gereken dersleri gösteren ve Üniversite Senatosu’nca onaylanmış protokoller vardır. İletişim Fakültesi haricindeki diğer fakültelerden gelen öğrenciler için tek bir protokol üzerinden ilerlenmektedir

Öğrencilerimizin yandal yapmasına dair imkanlar, ilgili bölümler tarafından önceden belirlenmiş ve Senato tarafından onaylanmış protokoller çerçevesinde, bir hayli geniştir. https://yeditepe.edu.tr/sites/default/files/images/yandal_reklam_tasarim... adresinde ilan edildiği şekliyle, bölüm öğrencilerimizin yandal yapabileceği bölümler, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğrencilerinin Yandal Yapabileceği Bölümler

YANDAL PROGRAMININ ADI                                                 BULUNDUĞU FAKÜLTE

Antropoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Ekonomi Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Felsefe Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

İşletme Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Matematik Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Siyaset  Bilimi  ve  Uluslararası  İlişkiler Bölümü (Fransızca)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset  Bilimi  ve  Uluslararası  İlişkiler

Bölümü (İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Uluslararası Finans Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası     Lojistik     ve    Taşımacılık Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası     Ticaret    ve    İşletmecilik

Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Ticari Bilimler Fakültesi

  Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AYDIN
  E-posta: gaydin@yeditepe.edu.tr
  Dahili: 1833