Bölüm Dersleri:

Öğrenciler, kendi bireysel yetenek ve tercihlerini de göz önüne alarak, pazarlama, müşteri ilişkileri, strateji konumlama, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği ve medya planlama gibi mesleğin çeşitli uzmanlık dallarına yönlenebilmektedir.

Bu çerçevede, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü,  ilk iki yıl, öğrencilerin reklam endüstrisinin fırsatlarını, tehditlerini ve yöntemlerini kavramasını mümkün kılan, altyapı niteliğinde teorik ve uygulamalı dersler sunmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yıl ise, bahsi geçen yöntemlerin uygulanmasını sağlayan; başka bir deyişle, bu yöntemlerin, gerçek reklam dünyasındaki sorunlara nasıl çözüm getirebileceğini ortaya koyan ve endüstrideki uzmanlık dallarını destekleyen dersler yer almaktadır. Özellikle üçüncü sınıf, Güz yarıyılındaki uzun dönem (42 iş günü) zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin, edindikleri bilgi ve beceriyi sektör liderleriyle birlikte yaklaşık dört ay boyunca yürütmesini, böylelikle, mezuniyet öncesi çalışma hayatını deneyimlemesini ve güçlü bir iletişim ağına dahil olmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde, dördüncü sınıf, Güz yarıyılındaki seçmeli derslerden biri olan Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları’nda öğrenciler, dönem boyunca, gruplar halinde Kadıköy Belediyesi’nin farklı birimlerinde, farklı projeler çerçevesinde çalışmaktadırlar. Bunun bir muadili olan İletişim Uygulamaları dersinde ise fakültemize bağlı iletişim ajansında (İLA), farklı kurumlardan alınan gerçek briefler doğrultusunda, 360 derece kampanyalar hazırlamakta ve söz konusu kurum yöneticileri nezdinde sunumlar yapmaktadırlar. Son olarak, öğrenciler, dördüncü sınıf, Bahar yarıyılında  yer alan Mezuniyet Projesi dersinde, akademik tez ve uygulama arasında bir tercih yapmaktadırlar. Tez çalışmasını seçenler, dönem boyunca yürütmüş oldukları araştırmadan American Psychological Association (APA) kuralları ve Yeditepe Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu çerçevesinde 50-60 sayfalık bilimsel tez üretmektedirler. Uygulama seçenler ise, herhangi bir kategoriden kendi yarattıkları bir ürün ya da hizmetin, belirlenen kriterler çerçevesinde, A’dan Z’ye marka çalışmasını yapmaktadırlar.

 

Bölümün Kariyer Fırsatları:

Mezunlarımız, ağırlıklı olarak, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda, medya planlama ajanslarında, prodüksiyon şirketlerinde, basın kuruluşlarında ve işletmelerin pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışmakta veya akademik kariyer yapma amacıyla lisansüstü çalışmalara yönlenmektedirler.

Web Sitemiz için tıklayınız