• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 300
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Stajın amacı, (1) Çalışma alanıyla ilgili ilk elden bilgi edinmek, (2) Yeni profesyonel uygulamalar ve ilişkilerde bulunmak ve (3) Kavramsal bilgiyi işi çevresinde uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. İletişim araç ve yöntemlerini sahada uygulama.
  2. Kurumsal kültürün önemine yönelik daha fazla farkındalık.
  3. Bulunulan alana dair beceriler.
  4. Sektör hakkında bilgi.
  5. Yapılan işin içeriğini, koordine edilen etkinlikleri/projeleri vs. kanıtlarıyla birlikte içeren portföy.

Yapılan işleri, bu işlere dair beğenilen/beğenilmeyen yönleri, gözlemleri ve alınan dersleri içeren günlük.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
5: Problem Çözme, 9: Sunum, 12: Grup Çalışması, 13: Saha Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alana yönelik bilgisini geliştirir. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 5, 9, 12, 13 C, E
2) Alana yönelik özel becerilerini geliştirir. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 5, 9, 12, 13 C, E
3) İş tecrübesi kazanır. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 5, 9, 12, 13 C, E
4) İşe girişlerde rakiplerine oranla daha avantajlı hale gelir. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 5, 9, 12, 13 C, E
5) Mesleğine dair iletişim ağı edinir. 2, 4, 6, 9 9, 12, 13 C, E
6) Tuttuğu günlük ve iş portföyü sayesinde yaptığı işlerin, tutumlarının, bilgisinin nasıl geliştiğini ve iletişim teorilerinin ve prensiplerinin uygulamaya ne şekilde aktarıldığını görür. 1, 4, 5, 7, 8, 9 5, 9, 12, 13 C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencinin çalışma programını ve iş tarifini içeren ve hem öğrenci hem de Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanan Staj Anlaşma Formu’nun tamamlanması ve işe başlama  
2 İkinci çalışma haftası  
3 Üçüncü çalışma haftası  
4 Dördüncü çalışma haftası  
5 Beşinci çalışma haftası  
6 Altıncı çalışma haftası  
7 Yedinci çalışma haftası  
8 Sekizinci çalışma haftası – Koordinatör ziyareti  
9 Dokuzuncu çalışma haftası  
10 10. çalışma haftası  
11 11. çalışma haftası  
12 12. çalışma haftası  
13 13. çalışma haftası  
14 Son çalışma haftası – İş portföyünün ve günlüğün Bölüm Staj Koordinatörü’ne teslimi  
15 Son çalışma haftası – İş portföyünün ve günlüğün Bölüm Staj Koordinatörü’ne teslimi  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
İşveren tarafından doldurulan staj değerlendirme formları 1 50
Koordinatör tarafından yapılan ziyaret değerlendirmesi 1 20
Portföy ve günlük 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.     X    
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.         X
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.         X
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.       X  
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 Haftada 3 gün x 8 saat = 24 336
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev (Portföy ve günlük) 2 10 20
Toplam İş Yükü     384
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15,36
Dersin AKTS Kredisi     15
Hiçbiri