• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 300
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Stajın amacı, (1) Çalışma alanıyla ilgili ilk elden bilgi edinmek, (2) Yeni profesyonel uygulamalar ve ilişkilerde bulunmak ve (3) Kavramsal bilgiyi işi çevresinde uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. İletişim araç ve yöntemlerini sahada uygulama.
  2. Kurumsal kültürün önemine yönelik daha fazla farkındalık.
  3. Bulunulan alana dair beceriler.
  4. Sektör hakkında bilgi.
  5. Yapılan işin içeriğini, koordine edilen etkinlikleri/projeleri vs. kanıtlarıyla birlikte içeren portföy.
  6. Yapılan işleri, bu işlere dair beğenilen/beğenilmeyen yönleri, gözlemleri ve alınan dersleri içeren günlük.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
5-Problem Çözme, 9-Gösterim, 12-Grup Çalışması, 13-Saha / Arazi Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C-Ödev, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Alana yönelik bilgisini geliştirir. 1, 3, 4, 5, 7, 8 5, 9, 12, 13 C,E
2. Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, alana yönelik özel becerilerini geliştirir. 1, 3, 4, 5, 7, 8 5, 9, 12, 13 C,E
3. İş tecrübesi kazanır. 1, 3, 4, 5, 7, 8 5, 9, 12, 13 C,E
4. İşe girişlerde rakiplerine oranla daha avantajlı hale gelir. 1, 3, 4, 5, 7, 8 5, 9, 12, 13 C,E
5. Mesleğine dair iletişim ağı edinir. 1, 3, 4, 5, 7, 8 5, 9, 12, 13 C,E
6. Tuttuğu günlük ve iş portföyü sayesinde yaptığı işlerin, tutumlarının, bilgisinin nasıl geliştiğini ve iletişim teorilerinin ve prensiplerinin uygulamaya ne şekilde aktarıldığını görür. 1, 3, 4, 5, 7, 8 5, 9, 12, 13 C,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencinin çalışma programını ve iş tarifini içeren ve hem öğrenci hem de Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanan Staj Anlaşma Formu’nun tamamlanması ve işe başlama  
2 İkinci çalışma haftası  
3 Üçüncü çalışma haftası  
4 Dördüncü çalışma haftası  
5 Beşinci çalışma haftası  
6 Altıncı çalışma haftası  
7 Yedinci çalışma haftası  
8 Sekizinci çalışma haftası – Koordinatör ziyareti  
9 Dokuzuncu çalışma haftası  
10 10. çalışma haftası  
11 11. çalışma haftası  
12 12. çalışma haftası  
13 13. çalışma haftası  
14 Son çalışma haftası – Staj defterinin Bölüm Staj Koordinatörüne teslimi  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Floyd, Kory & Michele Hammers, The Communication Internship: Principles and Practices, Kendall Hunt Publishing, New York, 2005.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
İşveren tarafından doldurulan staj değerlendirme formları 1 50
Koordinatör tarafından yapılan ziyaret değerlendirmesi 1 20
Staj defterinin doldurulması 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.        X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          X
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.   X      
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi

 

14 Haftada 3 gün x 6 saat = 18 252
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 1 1
Ödev (Portföy ve günlük) 1 1 1
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,16
Dersin AKTS Kredisi     10

 

 

Hiçbiri