• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 372
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere oyun tasarımının teorik ve kavramsal bileşenlerini vermenin yanı sıra pratik oyun geliştirme sürecine genel bir bakış sunar. Öğrenciler oyunlar oynayacak, analiz edecek ve gerekli dokümantasyonla birlikte oyun geliştirme sürecinin görsel tasarım kısımlarını tamamlayacaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersin konuları arasında bilgisayar oyunlarının tarihçesi ve oyun türleri, enformasyon sistemi olarak bilgisayar oyunları, etkileşim ve oyunlar, insan-bilgisayar etkileşimi, eğlence teorisi, oyun hikayeleri ve karakterleri, oyun deneyimi, oyuncu psikolojisi, oyuncu profilleri, oyun mekanikleri ve dinamikleri, seviye tasarımı, oyun endüstrisi, oyun tasarım ekipleri ve süreçleri, yapay zeka, oyun basamakları ve oyun programlama vardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 5-Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Oyun geliştirme unsurlarını tasarlar, özgün çalışmalar yaratır. 4 1,3,5 A
2. Farklı oyun türleri, oyun teknolojileri ve platformları araştırır. 10 1,3,5 A,C
3. Oyun mekaniklerini, dinamikleri ve estetiğini değerlendirir. 4 1,3,5 A,C
4. Etkileşimli oyunlara ait uygulamaları pratik eder. 4,10 1,3,5 A,C
5. Oyun endüstrisi ve oyun geliştirme süreçlerini öğrenir. 4,10 1,3,5 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar oyunları tarihçesi, oyun türleri  
2 Yeni medya, iletişim modelleri, enformasyon sistemi olarak bilgisayar oyunları  
3 İnsan-bilgisayar etkileşimi, etkileşim ve oyunlar, etkileşim modelleri  
4 Eğlence teorisi, kuşatılma, bulunma hissi  
5 Oyun hikayeleri, hikaye arkları, karakter tasarımı  
6 Oyuncu deneyimi, oyun mekanikleri, oyun dinamikleri, oyun estetiği  
7 Oyuncu psikolojisi, oyuncu davranışları, oyuncu profilleri  
8 Ara Sınav  
9 Oyun endüstrisi  
10 Seviye tasarımı, arayüz tasarımı, iç ve dış mekanlarla sanal dünya tasarımı  
11 Oyun tasarım ekipleri, oyun geliştirme süreçleri  
12 Tasarım dokümanları, oyunların test edilme süreci  
13 Veri yapıları, mantık yapıları, yapay zeka  
14 Oyun betikleri, oyun programlama  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar Play Redux : The Form of Computer Games / David Myers

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.      X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.       X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

3