• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrenciler ileri düzey video tekniklerini kullanarak dijital video yapımı gerçekleştirir.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında, öğrenciler özel efektler, ses uygulama, renk düzeltme, sıkıştırma ve ileri kurgu biçimleme uygulamalarıyla kendi videolarını oluşturlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İleri düzey video teknikler yapımında yeterlik gösterir. 1 1 A, C, E
2. Profesyonel seviyede video klip yapımında gerekli olan manipüle etme, dönüştürme, zenginleştirme yeteneklerini geliştirir. 2 1 A, C, E
3. Video yapımı bilgileriyle özgün videolar kurgular. 3 1 A, C, E
4. Fikir düzeyinden somut ürüne dek süreci tasarlar ve yaratır. 10 1 A, C, E
5. Öykü görselleştirir, özel efektler ile kurgular. 9 1 A, C, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması  
2 Geçen dönem bilgilerinin tazelenmesi, Arayüz, Gereçler  
3 Video Kompozisyonu  
4 Yazı, Grafik Görüntüler ve özel efektler  
5 Ses ve Renk  
6 Paylaşım ve Ortaya Çıkarma  
7 Ara Sınav  
8 Projelerin ve sınavın değerlendirilmesi  
9 Ödev 1: Kişisel video yapımı  
10 Değerlendirme  
11 Ödev 2: Grup (iki-üç kişilik) video yapımı  
12 Değerlendirme ve ilgili konulara devam.  
13 Dönem bilgisi yeniden gözden geçirilmesi  
14 Ödev 3:  Kişisel veya Grup (iki-üç kişilik) video yapımı  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital producer: creating video with computer-based tools / Curtis Poole, Ellen Feldman.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Drive Dropbox
Ödevler Drive Dropbox

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4

 

 

3