• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 273
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders kapsamında öğrenciler dijital tasarım ve illüstrasyon yapmayı geliştirilen projeler ile öğrenir.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler bu ders kapsamında raster grafik özellikleri, vektörel çizim ve değişik kullanım alanları kullanarak dijital çizim tekniklerini öğrenir, uygulama yapar, tasarım geliştirir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Noktalı (raster) ve tümsel (vektör) görüntü arasındaki ayrımları belirler verilen ayrıntılar ve istemler uyarınca onları biçimler. 1,2,3,4,8 1,9 A,B,E
2. Raster ve vektör tasarım içerik geliştirme fikirlerini birçok teknik kullanarak gösterir. 1,2,3,4,8 1,2,15 A,B,E
3. Alan alt disiplinleri arasındaki ilişkileri gözden geçirir.  1,2,3,4,8 1,2,15 A,B,E
4. Öğrendiklerini tasarım alanında çalışma ortaya koyacak şekilde birleştirir.  1,2,3,4,8 1,2,15 A,B,E
5. Görsel İletişim Tasarım ile farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir edindiği bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 1,2,3,4,8 1,2,15 A,B,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması  
2 Raster ve Vektör farklarının tanımlanması, Illüstrasyon teriminin anlamının tartışılması  
3 Raster(pixel)., Araçlar, Sınıf Çalışması  
4 Layers, Path, Offsetpath, Önplan, Arkaplan, Pozitif-Negatif Alan, Sınıf Çalışması  
5 Vektörel araçlar, dolgu & kontür, açık & kapalı şekiller  
6 Harmanlama, Live Trace, Opacity Mask, Sınıf Çalışması  
7 Öğrenci sunumları,   
8 Ara Sınav  
9 Vektörel uygulama, Sınıf Çalışması  
10 Ödev 1  
11 Vektörel uygulama, Sınıf Çalışması  
12 Ödev 2  
13 Vektörel uygulama, Sınıf Çalışması  
14 Ödev 3                                                                                   
15 Pixel Prog. ve Vektör Prog. Birleştiren sınıf çalışmasının yapılması  
16 Öğrenci Sunumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital graphic design / Ken. Pender. Oxford; Boston: Focal Press, 1996

Illustration: real-world illustration projects, from brief to finished solution / Yolanda. Zappaterra. Crans-Près-Céligny, Switzerland: Distributed by Watson-Guptill, 1998

Complete Digital Illustration : A master Class in Image Making / L. Zeegen. Switzerland: Rotovision, 2010

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Coadsys Exam
Ödevler Coadsys Exam
Sınavlar Coadsys Exam, Proje tabanlı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.        X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2