• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 172
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin tasarım programlarının temellerini ve düzenleme tekniklerini öğrenerek dijital tasarım uygulamalarında beceri kazanmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında öğrenciler görsellerdeki renkleri geliştirme, farklı görselleri tek bir görselde birleştirme, efektler ve stiller ekleme konularında bilgi sahibi olur. Ayrıca bu ders öğrencilere mevcut grafik tasarım ortamında, tasarım projelerini kavramsallaştırmak, geliştirmek ve üretmek için ihtiyaç duyacakları bilgileri kazandırmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 5-Problem Çözme, 9-Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarım programını kullanmak için gerekli becerileri kazanır. 1,2,3 1,2,5 A,C,E
2. Görüntü ve metin birleştirme tekniklerini kullanarak, tasarım alanındaki yeni eğilimleri tanımlar.  3 1,2,5 A,C,E
3. Alan alt disiplinleri arasındaki ilişkileri gözden geçirir. 8 1,2,5 A,C,E
4. Özgün tasarımlar için teori ve uygulama alanındaki bilgileri ilişkilendirir edindiği bilgiyi işler, yorumlar ve kullanır. 1 1,2,5 A,C,E
5. Çoklu ortamda ekran ve basılı materyal sorunlarına çözüm arar, öğrendiklerini tasarım alanında çalışma ortaya koyacak şekilde birleştirir.  10 1,3,9 A,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Temel tasarım ilkelerine giriş

Photoshop arayüzü, açma kapama, geri çağırma ve layer anlatımı

 
3 Temel tasarım ilkeleri: çizgi ve şekil

Seçme araçları ve layerlar ile çalışma

 
4 Temel tasarım ilkeleri: mekan, doku ve tonlama

Seçme araçları, döndürme, doldurma ve maskeleme

 
5 Temel tasarım ilkeleri: Denge ve Karşıtlık

Fotoğraf üzerinde düzeltmeler ve rötuşlamalar

 
6 Temel tasarım ilkeleri: Vurgu ve Ahenk

Renk kanalları ve alan derinliği

 
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav

Gelinen seviye üzerinden belirlenen bir konuda çalışma yaptırılır.

 
9 Temel tasarım ilkeleri: Hareket, Ritim ve Oran

Temel Layer efektleri ve stilleri

 
10 Temel tasarım ilkeleri: Tekrar, Modül ve Çeşitlilik

Pen aracı, maskeler ve kanallar

 
11 Final Projesi açıklanması

Grafik tasarım akımları: Art Nouveau, Dada

 
12 Grafik tasarım akımları: Futurism, Constructivism  
13 Grafik tasarım akımları: Art Deco, Bauhaus  
14 Grafik tasarım akımları: Surrealism, Pop Art  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı

Son seviye üzerinden belirlenen bir konuda çalışma yaptırılır. (Edindikleri Tüm bilgileri kullanarak.)

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital graphic design / Ken. Pender. Oxford; Boston: Focal Press, 1996

Illustration: real-world illustration projects, from brief to finished solution / Yolanda. Zappaterra. Crans-Près-Céligny, Switzerland: Distributed by Watson-Guptill, 1998

Complete Digital Illustration : A master Class in Image Making / L. Zeegen. Switzerland: Rotovision, 2010

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Drive Dropbox
Ödevler Drive Dropbox

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.          X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     176
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,04
Dersin AKTS Kredisi     7

 

1