Ders Kodu: 
GRA 203
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tipografinin tarihi, temel terimleri, temel yazı karakterleri konusunda bilgiler vermek. Uygulamalı projeler ışığında tipografik tasarım kriterlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Örnek Olay Yöntemi, 3. Problem Çözme Yöntemi, 4. Tartışma Yöntemi, 5. Gösteri Yöntemi, 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev C: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 1,2 1,2,5 2,3,4
2. Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisine sahip olmak. 4,10,11 3,4 1,3,4
3. Algılama ve tasarlama becerisi kazanmak. 2,3,11 1,2,3 1,3,4
4. Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak. 1,2,3,7 2,3,4 3,4
5. Sanat ve tasarım problemlerinin analiz edilmesinde sosyal kültür ve gelenekleri dikkate almak. 10,12 2,4,5 2,3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje I: Kaligrafiden Tipografiye  
2 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
3 Fırça ile kaligrafi çalışmaları  
4 Kaligrafi çalışmasınını teslimi, tipografik soyutlama çalışmaları  
5 Tipografik soyutlama çalışmalarının teslimi  
6  1. projenin teslimi, Proje II: Görsel Hiyerarşi  
7 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
8 Bilgisayarda kompozisyon alternatifleri  
9 Ara Sınav  
10 Kompozisyon alternatiflerinin teslimi ve seçilmesi  
11 2. projenin teslimi, Final Projesi: Arma ve Yazışma Seti Tasarımı  
12 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
13 Siyah-beyaz arma çalışmalarının teslimi  
14 Yazışma seti için eskiz hazırlama  
15 Final projesi üzerinde son değerlendirmeler  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu İletişim ve grafik tasarım / Prof. Dr. Emre Becer
Diğer Kaynaklar Harflerle tasarım / James Craig – William Bevington

Grafik tasarım / Alan Weil

Çağdaş tipografinin temelleri / Namık Kemal Sarıkavak

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler 2 Proje, 3 Ödev
Sınavlar 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 %10
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 2 %30
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       x    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 4 1 4
Seminer ve Sunum      
Proje 3 10 30
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 4 4
       
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6