• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 203
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Tipografinin tarihi, temel terimleri, temel yazı karakterleri konusunda bilgiler vermek. Uygulamalı projeler ışığında tipografik tasarım kriterlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2. Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 10 1,2,5 2,3,4
2. Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisine sahip olmak. 6 3,4 1,3,4
3. Algılama ve tasarlama becerisi kazanmak. 2,3 1,2,3 1,3,4
4. Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak. 9 2,3,4 3,4
5. Sanat ve tasarım problemlerinin analiz edilmesinde sosyal kültür ve gelenekleri dikkate almak. 9 2,4,5 2,3,4

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje I: Kaligrafiden Tipografiye  
2 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
3 Fırça ile kaligrafi çalışmaları  
4 Kaligrafi çalışmasınını teslimi, tipografik soyutlama çalışmaları  
5 Tipografik soyutlama çalışmalarının teslimi  
6 1. projenin teslimi, Proje II: Görsel Hiyerarşi  
7 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
8 Bilgisayarda kompozisyon alternatifleri  
9 Kompozisyon alternatiflerinin teslimi ve seçilmesi  
10 2. projenin teslimi, Final Projesi: Arma ve Yazışma Seti Tasarımı  
11 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
12 Siyah-beyaz arma çalışmalarının teslimi  
13 Yazışma seti için eskiz hazırlama  
14 Final projesi üzerinde son değerlendirmeler  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu İletişim ve grafik tasarım / Prof. Dr. Emre Becer
Diğer Kaynaklar Harflerle tasarım / James Craig – William Bevington

Grafik tasarım / Alan Weil

Çağdaş tipografinin temelleri / Namık Kemal Sarıkavak

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Ödevler 2 Proje, 3 Ödev
Sınavlar 1 Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 10
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 2 30
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.       X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.        X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 3 5 15
Seminer ve Sunum      
Proje 2 14 28
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,20
Dersin AKTS Kredisi     6