• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kitle iletişim teorilerinin tarihsel değişimini ve bu değişimin ekonomik, politik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişkenlerle ilişkisini açıklar. Farklı teorik yönelimleri düşünsel temelleriyle inceleyen ders, çeşitli araştırma kesitleriyle teorik gövdeleri somutlar. Farklı teorilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilişki çok katmanlı olarak açıklanmaya çalışılır.
Dersin İçeriği: 

Modern toplumun ortaya çıkışı ve modern toplumda iletişimin değişen yüzü, modern sosyal bilimlerin kuruluşu ve bir sosyal bilim alanı olarak iletişim bilimlerinin doğuşu dersin hareket noktasını meydana getirmektedir. Ortaya çıkan iletişim araçları paralelinde ortaya atılan kuramlar ve yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-toplumsal bir arkaplana yaslanarak, ana akım ve eleştirel yönelimlerin karşılaştırılmasıyla ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kitle iletişim teorilerinin tarihsel gelişimini ve teorilerin farklı değişkenlerle olan ilişkisini anlamak. 1, 3, 5 1, 2, 6 A, B
2) Kitle iletişim teorilerinin yapısını kavrayarak, bu teorileri araştırmada kullanır. 1, 2, 3, 6 1, 2, 7 A, B
3) Kitle iletişim teori ve araştırmalarının ortaya koyduğu bulgulara, uygulama alanında başvurur. 1, 2, 3, 5 1, 2, 6, 7 A, B
4) Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamdaki işlevini ayırt eder. 2, 3, 6 1, 2, 6, 9 A, B
5) Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin eleştirel bir kavrayış elde eder. 1, 2, 6 1, 2, 6, 7, 9 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Dersin işleyişinin, temel kavramların ve konuların aktarımı.  
2 Bilim Sosyal Bilim, İletişim Bilimleri ve Araştırma Baran&Davis Chpt. 1
3 Kitle İletişimi ve Modern Toplum: Kitlelerin Ortaya Çıkışı, Kitle Toplumu ve Kitlelerden Korku Baran&Davis Chpt. 2
4 Güçlü Etkiler Varsayımı Baran&Davis Chpt. 3
5 Kitle İletişimi ve Propaganda Baran&Davis Chpt. 4
6 Normatif İletişim Kuramları Baran&Davis Chpt. 5
7 Sınırlı Etkiler Paradigması Baran&Davis Chpt. 6
8 VİZE SINAVI  
9 Orta Menzil Kuramlar ve Fonksiyonalizm Baran&Davis Chpt. 7
10 (Aktif) İzleyici Araştırmaları 1 Baran&Davis Chpt. 8
11 İzleyici Araştırmaları 2 Baran&Davis Chpt. 8.& Chtp 10
12 Eleştirel Kuramlar 1: Kültür Temelli Kuramlar Baran&Davis Chpt. 9
13 Eleştirel Kuramlar 2: Medyanın Ekonomi Politiği I Baran&Davis Chpt. 9
14 Eleştirel Kuramlar 3: Medyanın Ekonomi Politiği  II Baran&Davis Chpt. 9
15 Genel Değerlendirme Baran&Davis
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Baran, S. Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Boston: Wadsworth.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum/Sözlü 5 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.       X  
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.       X  
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.        

X

 
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Vize 1 3 3
Sözlü/Sunum 5 6 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5
2