• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel ilke ve becerilerini tanıtmayı ve irdelemeyi amaçlar. Kişilerarası, küçük grup, kurumsal, kamu ve kitle iletişimine giriş olarak belli başlı kavramları inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişimin ana prensiplerini anlamaya ve uygulamaya yönelik genel bir bakış açısı kazanması ve iletişime dair kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konuları içerir: iletişimin tanımı, iletişim sürecinin unsurları, temel iletişim modelleri ve iletişim türleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler iletişim kavramını tanımlayabilirler. 1,2,9 1,2,12 A,C
2) Öğrenciler temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırabilirler. 3,4,7 1,2,3,12 A,C
3) Öğrenciler iletişimin önemini idrak edebilirler. 1,3,4,7 1,2,3,12 A,C
4) Öğrenciler iletişim türlerini tanıyabilirler. 7,9 1,2,3,12 A,C
5) Öğrenciler iletişim türlerini karşılaştırabilirler. 1,2,3,4,7 1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amaçları, beklentiler ve dersin işlenişinin konuşulması ve iletişim kavramının tanımlanması  
2 İletişim sürecine giriş: kavramlar ve temel iletişim modelleri  
3 İletişimin bağlamları: iç iletişim ve benlik kavramı  
4 Kişilerarası iletişim: Sözlü İletişim ve dinleme  
5 Uygulama 1 (Küçük grup): aktif dinleme ve sözlü iletişim  
6 Sözsüz iletişim  & kültürlerarası iletişim  
7 Uygulama 2 (Küçük grup): sözsüz iletişim  
8 Ara sınav  
9 Küçük gruplarda iletişim  
10 Örgütsel iletişim  
11 Uygulama 3  (Küçük grup): empati  
12 Kamusal iletişim & kitle iletişimi  
13 Uygulama 4 (Küçük grup): kamusal iletişim  
14 Tartışma  
15 Genel değerlendirme  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tubbs, S. L. & Moss, S. (2010).  Human Communication: Principles and Contexts. New York: Mc-Graw Hill.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Ders içinde yapılacak dört ayrı küçük grup çalışmasına katılım
Sınavlar Kısa sınav, ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 20
Küçük grup uygulaması 4 30
Katılım 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       x    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     x      
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   x        
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 0 0 0
Küçük grup uygulamaları 4 1 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,76
Dersin AKTS Kredisi     5