• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına yatkınlık kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İletişim kavramını tanımlama.

1, 2, 6

1,2,7

A,B

Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma.

1, 2, 3

1,2,6,7,9

A,B

İletişimin önemini kavramak.

1, 2, 3

1,2,7

A,B

İletişim türlerini tanıma.

1, 2, 3, 5, 9

1,2,6,7

A,B

iletişim türlerini karşılaştırma.

1, 2, 3, 5, 9

1,2,6,7,9

A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin amaçları, dersin işlenişi, iletişim kavramının tanımlanması

 

2

İletişim Sürecine Giriş: Temel kavramlar, tarihsel arkaplan, iletişim-kültür-doğa ilişkisi

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

3

İletişimin Boyutları: İçedönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle İletişimi

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

4

Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

5

İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

6

İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

7

Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları

Burton&Dimbleby, Chpt. 2

8

Ara sınav

 

9

Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim

Burton&Dimbleby, Chpt. 2

10

Grup İletişimi 1: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti

Burton&Dimbleby, Chpt. 3

11

Grup İletişimi 2: Grubun oluşumu, grup normları, grup içi iletişim

Burton&Dimbleby, Chpt. 3

12

Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgütiçi iletişim süreçleri

Burton&Dimbleby, Chpt. 4

13

Kitle İletişimi: Kitlenin ve kitle iletişiminin doğası

Burton&Dimbleby, Chpt. 5

14

İletişimin ve Toplumun Geleceği, Quo Vadis?: Tarihin tortuları, mevcut durum, geleceğe dair tartışmalar

Burton&Dimbleby, Chpt. 6

15

Genel değerlendirme

Burton&Dimbleby, Chpt. 6

16

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

Dönem için konulara yönelik hazırlık okumaları ve sözlü sunum.

Sınavlar

Ara sınav, final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Sözlü/Sunum

4

20

 Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

x

 

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

x

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

x

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

x

 

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

x

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

x

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

3

3

Sözlü Sunum

4

8

32

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1