• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders; kamera kullanımı ve ekipmanlarının tanınması, mikrofon, ışık gibi teknik konular ile çekim uygulamasını içeren en temel derstir.
Dersin İçeriği: 

Çekim ölçekleri ve açılarının, estetik bakış açısı kazanılmasına yardımcı olacak sinema dili için önemli uygulamaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması, 13: Saha/Arazi Çalışması, 14: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinema ve televizyonda kamera kullanımıyla ilgili teknik/teknolojik kavramlara, pratik bilgiye ve terminolojiye hâkimdir. 2, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F
2) Sinema ve televizyon alanına özgü kamera donanımlarını ve yardımcı aksesuarlarını temel düzeyde ve estetik biçimde kullanır. 2, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F
3) Sinema ve televizyonda kamera kullanımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışır. 1, 2, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F
4) Bir senaryoyu kamera ve yardımcı donanımlar kullanarak, bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürür, özgün bir şekilde aktarır. 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: İçerik, dönem ile ilgili beklentiler, bilgiler.  
2 Kameranın özelliklerinin tanıtılması  
3 Kameranın çekime hazırlanması için gerekli teknik bilgiler  
4 Kamera kullanımında dikkat edilecek noktaların uygulamalı tanıtılması  
5 Öğrenilen bilgilerin yapılan çekimlerle desteklenmesi  
6 Çekim ölçeklerinin ve kamera açılarının uygulamalı çalışması  
7 Uygulaması yapılan tüm tekniklerin bir anlam oluşturacak biçimde üretimde kullanılması  
8 VİZE SINAVI  
9 Mikrofon özellikleri, kullanımı ve röportaj çekimi sırasında kamera kullanma tekniklerinin ve estetiğinin uygulamalı çalışması  
10 Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları  
11 Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları  
12 Aks kuralı (180˚ kuralı) hakkında çekim uygulamaları  
13 Aks kuralıyla (180˚ kuralı) ilgili yapılmış kısa film örneklerinin izlenmesi ve fikir paylaşımı  
14 Aks kuralı (180˚ kuralı)’na uygun senaryo çalışmaları  
15 Aks kuralı (180˚ kuralı)’na uygun hazırlanan kısa filmin çekimi  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Motion Picture and Video Lighting, Blain Brown; Amsterdam, Boston: Elsevier/Focal Press, 2008 

Picture Composition for Film and Television / Peter Ward; Oxford: Focal, 2004

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar classroom.google.com
Ödevler classroom.google.com
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Ödevi 2 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Final sınavı Proje ve Performans Görevinden oluşur) 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar. X        
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X        
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Grup Ödevi 1 10 10
Saha çalışması 2 5 10
Performans Görevi 1 4 4
Ara Sınav Projesi 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,2
Dersin AKTS Kredisi     7
1