• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders; kamera kullanımı ve ekipmanlarının tanınması, mikrofon, ışık gibi teknik konular ile çekim uygulamasını içeren en temel derstir.
Dersin İçeriği: 

Çekim ölçekleri ve açılarının, estetik bakış açısı kazanılmasına yardımcı olacak sinema dili için önemli uygulamaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sinema ve televizyonda kamera kullanımıyla ilgili teknik /teknolojik kavramlara, pratik bilgiye ve terminolojiye hâkim olabilme. 8,12 1,2,3 A
Sinema ve televizyon alanına özgü kamera donanımlarını ve yardımcı aksesuarlarını temel düzeyde ve estetik biçimde kullanabilme. 8,9 1,2,3 A
Sinema ve televizyonda kamera kullanımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edebilme ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışabilme. 8,9 1,2,3 A
Bir senaryoyu kamera ve yardımcı donanımlar kullanarak, bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürebilme, özgün bir şekilde aktarabilme. 8,9,10 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kameranın özelliklerinin tanıtılması  
2 Kameranın çekime hazırlanması için gerekli teknik bilgiler  
3 Kamera kullanımında dikkat edilecek noktaların uygulamalı tanıtılması  
4 Öğrenilen bilgilerin yapılan çekimlerle desteklenmesi  
5 Çekim ölçeklerinin uygulamalı çalışması  
6 Kamera açılarının uygulamalı çalışması  
7 Uygulaması yapılan tüm tekniklerin bir anlam oluşturacak biçimde üretimde kullanılması  
8 Mikrofon özellikleri, kullanımı ve röportaj çekim tekniklerinin uygulamalı çalışması  
9 ARA SINAV  
10 Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları  
11 Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları  
12 Aks kuralı (180˚ kuralı) hakkında çekim uygulamaları  
13 Aks kuralıyla (180˚ kuralı) ilgili yapılmış film örneklerinin izlenmesi ve fikir paylaşımı  
14 Aks kuralı (180˚ kuralı) hakkında senaryo uygulamaları  
15 Aks kuralı (180˚ kuralı) hakkında senaryo uygulamaları  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.          
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.          
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.          
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.          
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.          
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.          
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.         X
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.         X
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek. X        
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.          
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.   X      
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.           

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     173
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,92
Dersin AKTS Kredisi     7