• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders; kamera kullanımı ve ekipmanlarının tanınması, mikrofon, ışık gibi teknik konular ile çekim uygulamasını içeren en temel derstir.
Dersin İçeriği: 

Çekim ölçekleri ve açılarının, estetik bakış açısı kazanılmasına yardımcı olacak sinema dili için önemli uygulamaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması, 13: Saha/Arazi Çalışması, 14: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinema ve televizyonda kamera kullanımıyla ilgili teknik/teknolojik kavramlara, pratik bilgiye ve terminolojiye hâkimdir. 2, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F
2) Sinema ve televizyon alanına özgü kamera donanımlarını ve yardımcı aksesuarlarını temel düzeyde ve estetik biçimde kullanır. 2, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F
3) Sinema ve televizyonda kamera kullanımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve yeni teknolojiyle uyumlu çalışır. 1, 2, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F
4) Bir senaryoyu kamera ve yardımcı donanımlar kullanarak, bir sinema ya da televizyon projesine dönüştürür, özgün bir şekilde aktarır. 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 12, 13, 14 C, E, F

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: İçerik, dönem ile ilgili beklentiler, bilgiler.  
2 Kameranın özelliklerinin tanıtılması  
3 Kameranın çekime hazırlanması için gerekli teknik bilgiler  
4 Kamera kullanımında dikkat edilecek noktaların uygulamalı tanıtılması  
5 Öğrenilen bilgilerin yapılan çekimlerle desteklenmesi  
6 Çekim ölçeklerinin ve kamera açılarının uygulamalı çalışması  
7 Uygulaması yapılan tüm tekniklerin bir anlam oluşturacak biçimde üretimde kullanılması  
8 VİZE SINAVI  
9 Mikrofon özellikleri, kullanımı ve röportaj çekimi sırasında kamera kullanma tekniklerinin ve estetiğinin uygulamalı çalışması  
10 Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları  
11 Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları  
12 Aks kuralı (180˚ kuralı) hakkında çekim uygulamaları  
13 Aks kuralıyla (180˚ kuralı) ilgili yapılmış kısa film örneklerinin izlenmesi ve fikir paylaşımı  
14 Aks kuralı (180˚ kuralı)’na uygun senaryo çalışmaları  
15 Aks kuralı (180˚ kuralı)’na uygun hazırlanan kısa filmin çekimi  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Motion Picture and Video Lighting, Blain Brown; Amsterdam, Boston: Elsevier/Focal Press, 2008 

Picture Composition for Film and Television / Peter Ward; Oxford: Focal, 2004

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar classroom.google.com
Ödevler classroom.google.com
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Ödevi 2 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Final sınavı Proje ve Performans Görevinden oluşur) 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek. X        
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.     X    
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek. X        
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Grup Ödevi 1 10 10
Saha çalışması 2 5 10
Performans Görevi 1 4 4
Ara Sınav Projesi 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,2
Dersin AKTS Kredisi     7