• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sinema ve televizyon profesyonelleri tarafından sinema filmi ya da televizyon programlarındaki estetik ve pratik uygulanan tekniklere giriş niteliğindedir. Bu derste film yapımı ve televizyon yapımcılığı sanat ve endüstrisi, anlatım gelenekleri, ses, görüntü yönetimi, görsel dizayn, oyunculuk ve kurgu alt başlıklarında incelenecektir. Bu dersin ana amacı film yapımcılığı perspektifinden uluslararası sinemaya kapsamlı bir bakış sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin film ve televizyon yapımındaki temel prensipleri ve teknik bilgilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu derste öğrenciler dijital video kameralar, ışık ekipmanları, mikrofonlar gibi temel teknik malzeme bilgilerini geliştireceklerdir. Sinematografiye giriş niteliğinde olan bu derste kamera lensleri, kompozisyon, kamera hareketleri, mizansen, alan derinliği gibi estetik temel bilgilerde kazanacaklardır. Konuların uygulamaları öğrencilerin pratik kazanmalarına yardımcı olacaktır. Yapılacak kapsamlı sınavlarla öğrencilerin temel sinematografi terminolojisine ve prensiplerine hakimiyetleri sınanacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel teknik araçların sinema sanatında yaratıcı bir şekilde nasıl kullanılıyor olduğunu öğretmek 1,7,8,9,10,11,12 1,2,3 A,B
Bir film ya da yapım izlenirken eleştiril bir bakışla çözümleme yapabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3 A,B
Geniş bir perspektiften film formlarını ve stillerini değerlendirebilmek 7,8,9,10,11,12 1,2,3 A,B
Televizyon yapımları için prodüksiyon araçlarını, teorilerini ve prosedürlerini  geliştirmek. 7,8,9,10,11,12 1,2,3 A,B
Televizyon yapımcılığında basamakların ve prosedürlerin televizyon stüdyosundaki fonksiyonlarını anlamak 7,8,9,10,11,12 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamera; kameranın ana parçaları, kameranın mekanik yapısı, kamera ve gözün prensipleri kamera türleri Sinematografinin anahtar elementleri, lensler, f-stops, Focus  
2 Exposure, Alan derinliği, Shutter speed, Film ISO, Gain, filtreler, Beyaz ayarı  
3 Kompozisyon, Mizansen oyuncular, ışık, dekor, kostüm, mekân Statik dinamik kompozisyon.  
4 Kompozisyon, Mizansen oyuncular, ışık, dekor, kostüm, mekan Statik dinamik kompozisyon.  
5 Kamera hareketleri, Tripodlar, Kamera hareketleri, Zoom, pan, tilt, Track-Dolly-Pedestal, Crane-Steadicam-Jimmy Jib-Flycam.  
6 TV Stüdyosu, Teknik özellikler, TV stüdyolarının temel özellikleri  
7 Işık; Işık tipleri, ışık kaynakları, Temel ışıklandırma teknikleri, Işık ekipmanları, Renk ısısı.  
8 Ses, Mikrofon tipleri ve karakteristik özellikleri, Ses mikserleri  
9 Ara Sınav  
10 Kurgu; ekipmanlar ve teknik  
11 Prodüksiyon ve bütçe tipleri  
12 Senaryo, Senaryonun prodüksiyon şablonuna geçirilmesi  
13 Post prodüksiyon aşamaları  
14 Uygulama, bir sahne yazımı  
15 Uygulama yazılan sahnenin çekimi, kurgulanmış sahnenin analizi ve değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu "Cinematography", Kris Malkiewicz-David Mullen / Touchstone "Picture Composition", Peter Ward / Focal Press : Oxford "The Filmmaker's Handbook", Steven Ascher-Edward Pincus / Plume "Motion Picture and Video Lighting", Blain Brown / Focal Press : Oxford "The Camera Assistant's Manual", David E. Elkins / Focal Press : Oxford
Diğer Kaynaklar "Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri", Bülent Vardar / Beta Basım "Sinemanın 5 Temel Ögesi", Joseph V. Mascelli / Imge Kitabevi Yayınları "Sinematografi: Kuram ve Uygulama", Blain BROWN / Hil Yayın "Uygulamalı Sinematografi", Paul Wheeler / Es Yayınları

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Teknik Videolar, Klasik Sinema filmlerinden parçalar
Ödevler Film listesinden seçilen filmlerin önceden izlenmesi
Sınavlar 1 Ara sınav,1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     x    
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.       x  
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         x
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.         X
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.         X
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.          
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.   X      
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.    x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     215
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,6
Dersin AKTS Kredisi     9