• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders sinema ve televizyon profesyonelleri tarafından sinema filmi ya da televizyon programlarındaki uygulanan estetik ve pratik tekniklere giriş niteliğindedir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin film ve televizyon yapımındaki temel prensipleri ve teknik bilgilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Derste öğrenciler dijital video kameralar, ışık ekipmanları, mikrofonlar gibi temel teknik malzeme bilgilerini geliştireceklerdir. Sinematografiye giriş niteliğinde olan bu derste kamera lensleri, kompozisyon, kamera hareketleri, mizansen, alan derinliği gibi estetik temel bilgiler de kazanılacaktır. Konuların uygulamaları öğrencilerin pratik kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 14: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel teknik araçların sinema sanatında yaratıcı bir şekilde nasıl kullanıldığını bilir. 1, 2, 4, 8, 9 1, 2, 14 A
2) Bir film ya da yapım izlenirken eleştirel bir bakışla çözümleme yapar. 1, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 14 A
3) Film formlarını ve stillerini geniş bir perspektifte değerlendirir. 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 14 A
4) Prodüksiyon araçlarını, teorilerini ve prosedürlerini   televizyon yapımları için geliştirir.  2, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 14 A
5) Televizyon yapımcılığında basamakların ve prosedürlerin televizyon stüdyosundaki fonksiyonlarını anlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 14 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: İçerik, dönem ile ilgili beklentiler, bilgiler  
2 Kamera: kameranın ana parçaları, kameranın mekanik yapısı, kamera ve gözün prensipleri, Elektronik kamera türleri (ENG ve EFP), CCD-CMOS  
3 Yayın formatları (PAL, SECAM, NTSC), Video çözünürlüğü ve en boy oranları (720p, 1080p, 4K, 8K, 4:3, 16:9), Kodek ve sıkıştırma formatları (mov, avi, mp4, mpeg2, vob, H264)  
4 TV Stüdyosu, Teknik özellikler, TV stüdyolarının temel özellikleri  
5 Tripodlar, Kamera hareketleri: Zoom, pan, tilt, Track-Dolly-Pedestal, Crane- Steadicam- Jimmy Jib- Flycam.  
6 Sinematografinin temel öğeleri: Objektifler, f-stop, Odak, Pozlama, Diyafram (İris), Alan Derinliği, Enstantane hızı, Film, ISO, Kazanç, Filtreler.  
7 Sinematografinin ilkeleri: Kompozisyon; Mise-en-scène (oyuncular, aydınlatma, dekor, sahne, kostüm, yer), 1/3 Kuralı (Rule of Thirds), Bakış boşluğu, Güvenli Alanlar, Statik ve Dinamik Kompozisyon, Çekim Ölçekleri.  
8 VİZE SINAVI  
9 Sinematografinin ilkeleri: Plan-Sekans, 180 derece kuralı (AKS kuralı).  
10 Sinematografinin ilkeleri: Plan-Sekans, 180 derece kuralı (AKS kuralı).  
11 Işık; Işık tipleri, ışık kaynakları, Temel ışıklandırma teknikleri, Işık ekipmanları, Renk ısısı, Beyaz dengesi.  
12 Işık; Işık tipleri, ışık kaynakları, Temel ışıklandırma teknikleri, Işık ekipmanları, Renk ısısı, Beyaz dengesi.  
13 Ses, Mikrofon tipleri ve karakteristik özellikleri, Ses mikserleri  
14 Öğrenilen tüm bilgilerin kullanılacağı küçük bir sahnenin tasarlanması ve çekimi.  
15 Çekimi yapılmış ve temel seviyede kurgulanmış sahnenin analizi ve değerlendirme.  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The Five C's of cinematography Joseph V. Mascelli, Los AngelesSilman-James Press, 1998

Video Basics-4 Herbert Zettl, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2004

Diğer Kaynaklar Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri; Bülent Vardar, Beta Yayınları, 2012

Cinematography: Theory and Practice, Image Making for Cinematographers and Directors / Blain. Brown, Focal Press., 2002

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr / classroom.google.com
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek. X        
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek. X

 

       
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek. X        
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Okuma      
Sınıf içi çalışma      
Ara Sınav 1 8 8
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü     164
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,56
Dersin AKTS Kredisi     7