• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 440
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere, farklı endüstrilerde dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın iletişim stratejilerini ve taktiklerini nasıl değiştirdiğine dair kapsamlı bir anlayış sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sosyal medyayı sosyo-tarihsel bağlamında ve değişen teorik bakış açılarıyla analiz eder. Yeni medya teknolojileri, geleneksel medyaya kıyasla çeşitli yeni kullanımlar sağlar ve birçok farklı özelliğe sahiptir. Bu ders, yeni medya teknolojilerinin bu yeni özelliklerini özetlemekte ve bu özelliklerin iyi bir sosyal medya yönetimi için nasıl kullanılacağını incelemektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Ödev, B-Sözlü / Sunum, C-Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Web teknolojileri hakkında temel bilgilere sahip olur. 3,4 1,2,6,15 A,B,C
2. Sosyal medyaya yönelik liberal ve eleştirel yaklaşımları temel olarak anlar. 3,4 1,2,6,15 A,B,C
3. Sosyal medyanın özelliklerini güçlü bir şekilde anlar. 3,4 1,2,6,15 A,B,C
4. Sosyal medyanın geleneksel medyaya nasıl meydan okuduğunu açıklayabilir. 3,4 1,2,6,15 A,B,C
5. İyi sosyal medya yönetiminin önemli örneklerini güçlü bir şekilde kavrar. 3,4 1,2,6,15 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve çerçevesi hakkında bilgilendirme  
2 Sosyal medya tanımı, tarihi, geleneksel medyadan farkları ve web teknolojileri Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
3 Sosyal medyaların özellikleri Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
4 Sosyal medya teorileri Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
5 Sosyal medya pazarlaması Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
6 Influencer pazarlaması Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
7 Ara Sınav  
8 Sosyal medya yönetimi  Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
9 Sosyal medya optimizasyonu Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
10 Sosyal medyada içerik geliştirme ve yönetim stratejileri  Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
11 Sosyal medyada içerik geliştirme ve yönetim stratejileri  Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
12 Sosyal medyanın sunduğu imkanlar ve zorluklar Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
13 Sosyal medyaya eleştirel yaklaşım Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
14 Sosyal medyaya eleştirel yaklaşım Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media: Power tips for power users. Penguin. 

Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing. Sage.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 2 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.     X      
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar. X        
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.    X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ara Sınav 1 14 14
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri