• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 270
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dijital ve basılı medyada, ajanslarda, üç boyutlu tasarımda, baskı sektöründe vb. yerde tipografinin nasıl kullanılması gerektiğini ele alır. Hareketli medya alanında tipografi kurallarını öğretir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, görsel iletişimde tipografi kurallarını, tipografinin çeşitli kullanım alanlarını ve tipografik sorunlara üretilen alternatif çözümleri kapsamaktadır.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 5-Problem Çözme, 7-Beyin Fırtınası, 12-Grup Çalışması, 13-Saha / Arazi Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev, D-Deney, E-Proje / Tasarım, F-Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yazı ailelerini tanımlar, seçme ve kullanma yeteneğini geliştirir. 1 1,7,12 B,D
2) Görsele en uygun yazıyı/fontu kullanır. 5 7,12 C
3) Farklı disipinlerde tipografinin kullanımı öğrenir. 8 1,13 D,F
4) Teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında özgün tasarımlar yapar. 4 1,7,12 A,E
5) Farklı iletişim kaynaklarında kullanılmak üzere tasarlanan yazılar için yaratıcı çözümler üretir. 10 5,12 A,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tipografi nedir? Tarihi ve günümüze kadar geçirdiği evrim. 

Kaligrafiden Tipografiye geçiş.

 
2 Tipografinin temel kavramları, Hangi sahalarda en çok kullanılır?  
3 Tipografide font nedir? ve çeşitleri, önemli tipografların incelenmesi ve tasarladıkları fontlar  
4 Fontlar ve aileleri, günümüzün önemli tasarım fontları ve yapılarının, guruplarının incelenmesi     
5 Bir fontta harf yapısı ve yapısal kurallar  
6 Harf yapısının temel ölçüleri tanımları ve uygulamaları   
7 Görsel iletişimde sahada kullanılan etkili tipografi  nasıl olmalı?                                         
8 Ara Sınav / Proje  
9 Tasarımda tipografi; Afişte, Billboardda, hareketli tasarımda vb. uygulamalarda yazının (fontun) seçimi ve kullanımı   
10 Yazının okunurluğunun korunması ve dikkat edilecek kuralları   
11 Üç boyutlu ve ambalaj tasarımında uygun tipografi ne olmalı  
12 Tipografide renk faktörü  
13 3 boyutlu outdoor uygulamalarda tipografinin yapısı ve kuralları  
14 Web tasarımında ve hareketli alanda tipografi tasarımlarının değerlendirilmesi   
15 Tasarımda içeriğe en uygun tipografik uygulamalar ve etkisi  
16 Final Sınavı / Proje  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar Akın, Z,E. Görsel İletişimde Mağaradan Markaya  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Basılı tüm yayınlar ve ambalajlar, videolar, sosyal medya
Ödevler 2
Sınavlar 2

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Proje 1 28
Ödev 2 12
Final Sınavı / Proje 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.          X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.          X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav / Proje 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final / Proje 1 2 2
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri