• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 474
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders ile bir ekip kurarak öğrencilerin A’dan Z’ye atölye çalışmaları çerçevesinde yaratıcı, özgün ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan oyun tasarlamaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Oyun kapsamında hikaye, karakter, nesne, item, harita, ödül, ceza yapısının yanı sıra arayüz ve level tasarımlarının da atölye ortamında yapılmaktadır. Konsept geliştirme, oyun stratejileri ve projenin uygulanma aşamaları sektör çalışanları ile yapılan tartışmalarla şekillenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 5-Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C-Ödev, E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Atölye çalışmaları kapsamında somut ve uygulanabilir bir oyun projesi gerçekleştirir. 4 1,3,5 C,E
2. Atölye ortamında oyun stratejileri geliştirir. 4 1,3,5 C,E
3.Oyun projesinin uygulama aşamalarını sektörle iş birliği yaparak tasarlar. 4,8 1,3,5 C,E
4. Ekip çalışması ile yaratıcı, özgün ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan oyun tasarlar. 8 1,3,5 C,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden Oyun Tasarlıyoruz?  
2 Nasıl Oyunlar tasarlayabiliriz. Oyun türleri ve Ortamları

Dijital Oyunlar, Günlük (casual) Oyunlar, Oyun hikayeleri

 
3 Ekip Oluşturma, İş bölümü, Zamanlama Akışı, Oyun Haritası, Karakter, Nesne veya İtemler   
4 Hikayeleştirme, Karakter Tasarımı ve Animasyonu  
5 Atölye Çalışması I: Sektörde yer alan bir oyun tasarımcısı ile atölye  
6 Oyun Taslağı, Rapor Hazırlama, Tasarım Kararlarını Sonuçlandırma  
7 Oyun Taslağı, Rapor Hazırlama, Tasarım Kararlarını Sonuçlandırma  
8 Ara Sınav  
9 Atölye Çalışması II: Sektörde yer alan bir oyun tasarımcısı ile atölye  
10 Seviye, ve Arayüz Tasarımı, Karakter, Nesne, İtem animasyonları  
11 Ödül Ceza Sistemi Dengesi, Animasyonları  
12 Atölye Çalışması III: Sektörde yer alan bir oyun tasarımcısı ile atölye  
13 Mekanizma, Veri Yapıları, Mantık Yapıları, Yapay Zeka, Kodlama  
14 Kodlama  
15 Kodlama  
16 Final Sınavı: Öğrenci sunumları  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar - SCHELL, J., 2014, THE ART OF GAME DESIGN: A Book of Lenses, 2rd Edition, A K Peters/CRC Press 

- FULLERTON, T., 2014, GAME DESIGN WORKSHOP, 3rd Edition, A K Peters/CRC Press

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Öğretici video ve yazılı dokümanlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.     X    
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.      X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.     X    
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 14 196
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     260
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,4
Dersin AKTS Kredisi     10

 

 

Hiçbiri