• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 258
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders kapsamında öğrencilere storyboard, senaryo teknikleri, film okuma, animatik, zamanlama vb. bilgi ve becerilerinin aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders ile öğrencilere yazılı fikirlerin senaryoda görsel olarak tasarlanması, animasyon sürecinde uygulanışı ve sinematik sürekliliğinin sağlanması için sahne hazırlığının yapılması öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka Çalışması, 8-Küçük Grup
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Canlandırma ve film türlerini biçimsel olarak saptar. 9 1,2,6,8 A,B,C
2. Projelerinde sonuç odaklı çalışmalarla, hareketli görüntü ve görsel hikaye prensiplerini, tüm medya araçları içerisinde ifade eder. 2 1,2,6,8 A,B,C
3. Hareketli ve görsel öyküleri inceler, iletişim ve görüntü tasarımı alanında yeni eğilimleri tanımlar. 9 1,2,6,8 A,B,C
4. Farklı hareketli görüntü ve görsel öyküleme teknikleri arasında bağ kurar. 9 1,2,6,8 A,B,C
5. Öyküleri sinematografik ve dramatik anlatıma uygun olarak senaryolaştırabilir, hareketli görüntü yapımı aşamalarını özümser ve geliştirir. 2 1,2,6,8 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Hikaye ve Sinematik Öykü Akışı  
3 Kavramlar ve Çözümlemeler   
4 Senaryo Aşamaları  
5 Storyboard Yapımı ve Örnek Analizleri  
6 Animatik Yapımı ve Örnek Analizleri  
7 Sahne Analizi  
8 Ara Sınav  
9 Zamanlama Yapımı ve Örnek Analizleri  
10 Kurgu Yapımı ve Örnek Analizleri  
11 Film Okuma   
12 Efektlere Hazırlık ve Yapımı  
13 Efektlerin Kullanımı  
14 Proje İçin Nasıl Düşünmeli Ne Yapmalı  
15 Örnek bir animasyon storyboard hazırlama  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar Digital storytelling : a creator’s guide to interactive entertainment / Carolyn Handler. Miller,2004

Storyboards : motion in art / Mark Simon ; Mark Simon, 2000

The art of the storyboard : storyboarding for film, TV, and animation / John Hart ; John Hart, 1999 

Storyboarding 101 : a crash course in professional storyboarding / James O. Fraioli ; by James O. Fraioli, 2000

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.   X      
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.         X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.     X    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.    X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri