• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı lisans öğrencilerinin çalışma ortamlarında oluşabilecek potansiyel tehlike ve risklerin teknik ölçüm ve standartlarını öğrenmesi ve yapılacak uygulamalar ile kontrol alma yöntemlerinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 12-Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Güvenliği kültürüne sahip olur. 3,5 1,2 A,C
2. Yaptığı işlerin risklerini bilir ve buna dair önlemleri uygular. 5 1,2, A,C
3. Çeşitli kurumların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. 3 1,12  C
4. İş Sağlığını bilir, işyerinde bu kapsamda yapılacakları uygular. 7 1,2 A,C
5. İş Sağlığı  Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemlerine hakim olur. 3 1,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü  
2 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler  
3 İş kazası sebepleri ve korunma prensipleri ve çalışanların yasal yükümlülükleri  
4 Kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenlik ve sağlık işaretleri  
5 Tehlike – Risk Belirleme  
6 Ara Sınav  
7 Teknik gezi  
8 Meslek hastalıkları sebepleri hastalıktan korunma prensipleri  
9 İlkyardım  
10 Olası acil durumlarda tahliye ve kurtarma  
11 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri  
12 Yönetim sistemleri  
13 Atık Yönetimi  
14 Proje Ödevi  
15 Tekrar  
16 Final Sınavı  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Proje & Derse Katılım 1 50
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır. X        
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.  X        
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          X
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X  
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.   X      
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Proje 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,04
Dersin AKTS Kredisi     2

 

2