• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı öğrencilere medya metinlerini eleştirel bir perspektiften okuma ve çözümleme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders boyunca öğrenciler dilbilim, psikoloji ve sosyolojinin ilgili teorilerini ve kavramlarını TV dizileri, basılı reklamlar, haberler, video oyunları vb. çeşitli medya metinlerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Bu şekilde, semiyotik analiz, içerik analizi, psikanalitik çözümleme, eleştirel söylem analizi ve retorik analizi gibi çeşitli metin analizi yöntemlerine aşinalık kazanırlar.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka Çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, medya ürünlerinde anlamın nasıl üretildiğini anlar. 1,4,5,9 1,2,6,15 A,B,C
2. Öğrenci, medya ürünleri, izleyiciler ve kültürel bağlamlar arasındaki karşılıklı ilişkileri anlar. 1,4,5,9 1,2,6,15 A,B,C
3. Öğrenci medya ürünlerini araştırmak, değerlendirmek ve yorumlamak için stratejiler geliştirir ve kullanır. 1,4,5,9 1,2,6,15 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Göstergebilim: Ferdinand de Saussure ve Charles Peirce’de Gösterge, Kültür ve Anlam Berger (2005), chapter 1
3 Göstergebilim: Vladimir Propp ve Masalların Biçim Bilimi Berger (2005), chapter 1
4 Göstergebilim: Roland Barthes ve Mit Bilimi Barthes (1991), ss. 107-119
5 Retorik Analizi: Ethos, Pathos ve Logos  Berger (1998), chapter 4
6 Psikanaliz ve Medya: Freud’un Kişilik Kuramı Berger (2005), chapter 3
7 Psikanaliz ve Medya: Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler Berger (2005), chapter 3
8 Feminist Psikanaliz: Anlatı Sineması Mulvey (1975)
9 Öğrenci Sunumları  
10 Nicel İçerik Analizi Wimmer & Dominick (2000), chapter 6
11 İçerik Analizi: Haber Çerçeveleri Linström & Marais (2012).
12 Eleştirel Söylem Analizi: Söylem, Dil ve İktidar van Dijk (1993)
13 Eleştirel Söylem Analizi: Söylem Olarak Haber van Dijk (1991)
14 Öğrenci Sunumları  
15 Değerlendirme ve Finale Hazırlık  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Berger, A.A. (2005). Media Analysis Techniques. California: Sage.
Diğer Kaynaklar Barthes, R. (1991). Mythologies. New York: The Noonday Press.

Berger, A.A. (1998). Media Research Techniques. California: Sage 

van Dijk, T. (1991). The Interdisciplinary Study of News as Discourse, in Klaus Bruhn Jensen ve Nicholas W. Jankowski (Ed.), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research (s. 108-120). London and New York: Routledge.

van Dijk, T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4(2): 249-283.

Linström, M. & Marais, W. (2012). Qualitative News Frame Analysis: A Methodology. Communitas 17: 21-38.

Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16(3): 6-18.

Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2000). Mass Media Research. Boston, USA: Cengage Learning.

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 60
Ödev 1 40
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 2 50
Toplam 3 100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.   X        
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır. X        
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.  X        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 11 4 44
Sunum 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,76
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

2