• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders temel fotoğrafçılık bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık sunumların ve uygulama ödevlerinin yanı sıra, fotoğrafçıların karşılaştığı sorunlar ve etik konular da ele alınacaktır. Öğrenciler, dönem boyunca bir fotoğraf projesi hazırlayacaklar ve ışığı kullanarak fotoğrafla yeni anlatım biçimleri yaratmayı ve fotoğraf karesini yeni görme biçimlerinin farkındalığıyla oluşturma becerisini kazanacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Genel hatlarıyla fotoğraf tarihi, tek objektifli, çift objektifli kameralar, fotoğraf makinesi kontrol sistemleri: enstantane, diyafram, alan derinliği, enstantane diyafram ilişkisi, fotoğrafta kompozisyon, portre, kent ve doğa fotoğraflarının çekimi. Fotografik görme, fotoğrafta etik konular ve görüntü manipülasyonu. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 9-Gösterim, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel fotoğrafçılık kavramlarını ifade eder. 4,6,9 1,2,3 A,C
2. Fotoğrafçılıkla ilgili teknik donanımı kullanır. 1,4 1,2,3 A,C
3. Çekim tekniklerini uygular. 1,3,9 1,2,3 A,C
4. Işık, perspektif, anlam ve derinlik ilişkisini kurar. 3,8 1,2 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve Fotografik temsil   
2 Kamera seçimi ve Ekipman kullanımı  
3 Fotoğraf Makinesinde Işık kontrolü: enstantane, diyafram, pozometre   
4 Fotoğraf makinesinde kontrol sistemleri: alan derinliği kontrolü, enstantane diyafram ilişkisi, ISO değerleri ve görüntü kalitesi.   
5 Objektifler  
6 Fotoğraf Makineleri: Tek objektifli makineler, çift objektifli makineler   
7 Işık ve Form  
8 Ara Sınavı  
9 Kompozisyon   
10 Portre  
11 Kenti fotoğraflamak   
12 Doğa fotoğrafı   
13 “Fotografik görme”   
14 Fotoğrafta etik konular ve manipülasyon   
15 Fotoğrafta anlatım dili  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hedgecoe, John, Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı 
Diğer Kaynaklar Barthes, Roland (1996). Camera Lucida. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Fotoğraf Üzerine. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Schaefer, John P., Basic Techniques of Photography, An Ansel Adams Guide: Little Brown and Company, Boston, 1992

Horenstein, Henry, Beyond Basic Photography, A Technical Manual: Little Brown and Company, Boston, 1977

Craven, George M. (1990), Object and Image, An Introduction to Photography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Prakel,David (2011).Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, Çev. Elif Günay. İstanbul: Literatür Yayınları.

Short, Maria (2011), Context and Narrative. Ava Publishing.

Newhall, Beaumont(1999). The History of Photography. Little Brown and Company, Boston.

Langford, Michael (1997). Story of Photography. Focal Press, Oxford.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar classroom.google.com
Ödevler classroom.google.com

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.       X    
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.       X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.     X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.    X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Okuma      
Sınıf içi çalışma      
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

2