• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SOC 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sosyolojik düşünceye giriş niteliğindedir.
Dersin İçeriği: 

Ders; sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk üzerine kurulu sosyal eşitsizliklerin çağdaş dünyayı anlamadaki merkeziliğine odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyolojinin tanımlarını ve ilk sosyolojik kuramları açıklar. 7,8 1,2,3 A
2) Sosyolojinin temel metodolojik yaklaşımlarını inceler. 1,9,10 1,2,3 A
3) Sosyal konuları teorik ve karşılaştırmalı bir çerçevede açıklar. 1,7,8 1,2,3 A
4) Farklı sosyolojik kavramları inceler. 1,2,3,6,7,9,10 1,2,3 A
5) Farklı sosyolojik teoriler inceler. 1,2,8,9,10 1,2,3 A
6) Sosyolojik bir perspektifle sosyal yaşamı analiz eder. 3,6,7,10 1,2,3 A

 

 

Dersin Akışı

  DERS AKIŞI
Hafta Konular: Ön Hazırlık  
1 Sosyoloji Nedir?    
2 Sosyolojik Düşünmek    
3 Sosyal Teori    
4 Sosyal Tabakalaşma, Eşitsizlik ve Yoksulluk    
5 Irk ve Etnik Kimlik    
6 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsel Kimlik    
7 Vize    
8 İktidar ve Politika    
9 Çevre Sosyolojisi    
10 İklim Değişikliği Sosyolojisi    
11 Kentler ve Topluluklar    
12 Göç    
13 Toplumsal Hareketler ve Devrimler    
14 Küreselleşme    

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The Sociology Project 2.5: Introducing the Sociological Imagination (2nd Edition) By NYU Sociology Department (Author), Jeff Manza (Author)
Diğer Kaynaklar Derste işlenen kuramcıların öğretim üyesi tarafından belirlenen birincil kaynakları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar The Sociology Project, 2.5: Introducing the Sociological Imagination (2nd Edition) By BYU Sociology Department (Author), Jeff Manza (Author)
Ödevler -
Sınavlar Vize ve final sınavları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 45
Final Sınavı 1 45
Derse katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek,        
2 Sadece sosyoloji alanında değil farklı fakülte ve bölümlerden alınan dersler aracılığıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek,     X    
3 Türkiye toplumunun başlıca konularına ve meselelerine hâkim bireyler yetiştirmek,     X    
4 Sosyolojinin temel temalarından “örgüt ve kurum sosyolojisi” konusuna hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,     X    
5 Sosyolojinin temel temalarından “siyaset sosyolojisi ve toplumsal değişim” konularına hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,     X    
6 Sosyolojinin ana temalarından “toplumsal eşitsizlikler/tabakalaşma” konusuna hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,     X    
7 Sosyolojinin ana temalarından “kültür ve toplum” konularına hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,     X    
8 Sosyal bilimler kuramlarına ve sosyal bilimler tarihine hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,     X    
9 Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilme becerisine sahip, akademik yazının ana gerekliliklerini bilen bireyler yetiştirmek,         X
10 Uluslararası kuruluşlarda görev alarak, dünyanın farklı coğrafyalarında proje geliştirebilecek düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1