• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, iletişim tasarımında disiplinler arası yöntemlerin kullanılmasıyla yaratıcı projelerin üretilmesini amaçlar. Proje üretirken, öğrencilerin estetik duyarlılıklarının yanı sıra takımlarla çalışma becerisi geliştirmeleri beklenir. Projelerin hikaye anlatımı, iletişim tasarımı, oyun tasarımı, görsel sanatlar ve teknoloji gibi farklı alanların kesişiminde yapılması planlanır. Öğrencilerin araştırma, analiz, fikir, görselleştirme, test ve projelerini değerlendirme süreçleri ile projelerini geliştirirler. Kent, teknoloji, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi çağdaş alanlarda yaratıcı fikirler geliştirmeleri beklenir. Öğrenciler bu derste tasarım süreci ve proje çıktılarının eşit derecede önemli görüldüğü, işbirliğine dayalı, disiplinler arası uygulamalı bir tasarım ortamını deneyimlerler.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında öğrenciler disiplinlerarası projelerde uygulamalı olarak gruplar halinde çalışırlar. Süreç, proje araştırması, konsept geliştirme, proje uygulaması ve iletişim stratejileri gibi adımları içerir. Ders çağdaş konular üzerine yapılan tasarım atölyelerini içerir. Öğrencilerin finalde somut, ve uygulanabilir bir proje gerçekleştirmeleri beklenir. Tasarımda deneysel yöntemlerin kullanılması teşvik edilir. Gerçekleştirdikleri projelerle tanımlar, fikir oluşturur, yapılandırır, prototip yapar, geliştirir ve analiz ederler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 5-Problem Çözme, 12-Grup Çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, C-Ödev, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarım problemi tanımlar, probleme çözüm önerisi sunar. 1,4 1,2,5,15 A,C,E
2. Projenin araştırma ve üretim süreçlerini bilir. 2,3 1,2,5,15 A,C,E
3. Projenin kavramsal çerçevesi ile uygulama yöntemini ilişkilendirilir. 9 1,2,5,15 A,C,E
4. Projeyi kavramsal süreçler üzerinden yapılandırır. 10 1,2,5,12,15 A,C,E
5. Özgün proje fikri oluşturur, uygular. 1,3,8,9 1,2,5,12,15 A,C,E

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriği hakkında bilgi verilmesi.  
2 Disiplinlerarası tasarım proje örneklerinin ve seçilen temanın sunumu. Konu ile ilgili örnekler
3 Tasarım temasının içeriği üzerine tartışma.  
4 Uygulamalar ve Saha Çalışmaları. Araştırma & Uygulama
5 Eylem Planı: Hedef kitlenin belirlenmesi. Tasarım Fikrinin ve Tasarım Sürecinin Planlanması. Araştırma & Uygulama
6 Projenin ilk çıktılarının sunumu.  
7 Ara Sınav: Proje Ön Sunumu.  
8 Proje Geliştirme Uygulama
9 Proje Geliştirme Uygulama
10 Atölye Çalışması Uygulama
11 Atölye Çalışması Uygulama
12 Atölye Çalışması Uygulama
13 Final projesinin sunumu. Sunum
14 Çıktıların Revize Edilmesi ve Tartışılması Sunum
15 Çıktıların Toplanması ve Tartışılması  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kling, B., & Krüger, T. (2013). Signage: Spatial Orientation. Germany: Walter de Gruyter (EBSCO eBook Academic Collection)
Diğer Kaynaklar Spuzic, S. ( 1 ), Abhary, K. ( 1 ), Pignata, S. ( 1 ), Narayanan, R. ( 2 ), Adriansen, H. K. ( 3 ), Uzunovic, F. ( 4 ), & Guang, X. ( 5 ). (n.d.). The synergy of creativity and critical thinking in engineering design: The role of interdisciplinary augmentation and the fine arts. Technology in Society, 45, 1–7. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1016/j.techsoc.2015.11.005 (EBSCO eBook Academic Collection)

Mason, M. ( 1,2 ). (n.d.). Prototyping practices supporting interdisciplinary collaboration in digital media design for museums. Museum Management and Curatorship, 30(5), 394–426. https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1080/09647775.2015.1086667 (EBSCO eBook Academic Collection)

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Haftalık

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.       X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.  X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 14 196
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     260
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,4
Dersin AKTS Kredisi     10

 

 

Hiçbiri