• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 277
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Başlangıç seviyesinde iki boyutlu animasyon üretimine ilişkin temel bilgileri aktarmak, animasyon üretimine ilişkin ilk çalışmaları başlatmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere iki boyutlu animasyon üretim teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 5-Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Temel canlandırma teknikleri arasındaki bağlantıyı ilişkilendirir.

2

1,2,3,5

A,E

2. Soyut ve somut kavramları tasarlarken 2 boyutlu düşünme yeteneğini geliştirir.

1,2

1,2,3,5

A,E

3. 2 boyutlu uygulamalar için gereken tasarım becerisini kazanır.

2

1,2,3,5

A,E

4. 2 boyutlu karakter modelleme ve animasyon becerisini edinir.

8,9

1,2,3,5

A,E

5. Hareketin temel mantığını kullanarak yenilikçi ve özgün proje yaratır.

9, 10

1,2,3,5

A,E

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Animasyona Giriş  
3 Hareketin Temel Mantığı  
4 Anahtar Kare Canlandırma  
5 Ara Resim Üretimi  
6 Hareketin Zamanlama Çalışmaları  
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav  
9 Örnek Videolar İzleme Ve Tartışma  
10 Yürüme Döngüsü Canlandırmaları  
11 Çevre Elemanları Canlandırmaları  
12 Dönem Ödevi Konu Seçimi, Uygulama  
13 Dönem Ödevi Yapım Çalışmaları Ve Eleştirme  
14 Dönem Ödevi Bitirme Ve Eleştirme  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.   X      
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.        X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri