• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders, eğitim süresince kazanılan bilginin, gözlemin, uygulama pratiğinin, yaratma ve tasarım deneyiminin, düşüncede soyutlama ile kavram ve konsepte dönüştürülmesi eyleminin, araştırma yöntemleri aracılığı ile araştırma raporuna dönüştürülmesi sürecinin öğrenciye kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, öğrencinin görsel-yazılı ve elektronik kaynaklardan araştırdığı proje konusunu, görsel taslak ve uygulamalar ile proje yöneticisi ve danışmanlardan görüş alarak incelemesi, çözümleyebilmesi ile özgün ürünler-tasarımlar ortaya koyabilmesi sürecini kazanması ve görsel anlatım teknikleri ile yarattığı yeni biçim ve uygulamalarını proje bütünlüğü içinde sektöre taşıyabilecek düzeyde sunabilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Proje hakkında gerekebilecek kritik, öneri ve tavsiyeleri, bölüm alt disiplinleri arasındaki ilişkileri gözden geçirir. 4,1 1,2,3 A,C
2) Görsel İletişim Tasarımı’na ait başlıkları, kavramdan yola çıkarak projeye dönüştürür, proje temasını farklı kültür ve disiplinlerle bağdaştırarak geliştirir. 1,2,3,4 1,2,3 A,C
3) Görsel İletişim Tasarımının açılımı olan; tipografi-kaligrafi, fotoğraf, masaüstü yayıncılık, ambalaj tasarımı, görüntü sanatı/video, 2B ve 3B tasarım ve animasyon, web tasarımı, elektronik yayıncılık, reklam stratejisi ve pazarlama gibi alan bilgi ve teknolojilerden en az 5 başlığı  uygulayarak elde ettiği deneyimleri dijital ortam aracılığıyla ifade eder. 3 1,2,3 A,C
4) Görsel İletişim Tasarımı eğitimi sürecinde öğrendiklerini projesiyle ilişkilendirir. 7,8,9 1,2,3 A,C
5) Projesini bütçelendirir, çoklu ortamda bitmiş proje olarak yapılandırır. 8 1,2,3 A,C
6) Projesini sektöre uyarlar. 6,8,9,10 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması  
2 Proje- Uygulama Çalışması  
3 Proje- Uygulama Çalışması  
4 Proje- Uygulama Çalışması  
5 Proje- Uygulama Çalışması  
6 Proje- Uygulama Çalışması  
7 Proje- Uygulama Çalışması  
8 Vize Sınavı  
9 Proje- Uygulama Çalışması  
10 Proje- Uygulama Çalışması  
11 Proje- Uygulama Çalışması  
12 Proje- Uygulama Çalışması  
13 Proje- Uygulama Çalışması  
14 Proje- Uygulama Çalışması  
15 Proje- Uygulama Çalışması  
16 Final Sınavı  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Dönem Jüri Değerlendirmesi 1 50
Final Dönemi Jüri Değerlendirmesi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.           X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X  
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X

 

 
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.            X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8