• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
- Dijital teknolojiler - Dijital sanat ve kültür - Dijital iletişim ortamları - Sosyal medya Özellikle son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyada yaşam biçimlerini dönüştürmeye başlamıştır. İnsanlığın çalışma şekillerinin, öğrenme biçimlerinin, iletişim kurma yollarının büyük değişimlere uğradığı, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaştığı bu dönem "Dijital Çağ" olarak adlandırılmakta, hergün çeşitli disiplinlerde gerçekleşen "Dijital Devrim"lerden söz edilmektedir. Derste özel hayattan iş hayatına, ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, siyasetten eğlenceye, sanattan medyaya kadar her alanda kendini ağırlıklı olarak hissettiren dijital gelişmeler ele alınarak bir bütün olarak bu gelişmelerin ortaya koyduğu "dijital kültür" incelenecek, bu alandaki güncel tartışmalar irdelenecektir.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrencilerin, son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, insanlığın çalışma şekillerinin, öğrenme biçimlerinin, iletişim kurma yollarının büyük değişimlere uğradığı, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaştığı bu dönem ve tüm dünyadaki yaşam biçimlerinin dönüşmesi hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İletişim alanı ve kültür alanına ait teorik ve uygulamalı bilgiler ve fikirler arasında bağlantı kurar. 1,2 1,2,3 A,C
2) İnternet ile bilgi ve iletişim teknolojilerini inceler, dijital kültür kavramını tanımlar. 2,4 1,2,3 A,C
3) Günümüzün dijital sahasını oluşturan çeşitli sosyal, artistik, kuramsal ve kültürel pratikler üzerinde yoğunlaşır, alan bilgilerini sorgular. 4,8 1,2,3 A,C
4) Dijital kuramları ve üretimleri incelemek yanında, gözetleme, sansür, cinsiyet, etnik kimlik ve kamusal alanın ticarileşmesi gibi temel etik konular üzerinde düşünür ve ders bilgileri ile farklı disiplin ve iletişim alanındaki bilgileri ilişkilendirir. 9 1,2,3 A,C
5) Dijital teknolojilerin gelişimini, feminizm, kültürler arası geçişler, net aktivizm, medya felsefesi gibi aktivist ve artistik pratiklerden ve ideolojilerden yola çıkarak olayları değerlendirir. 2,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Kitle iletişimi, medya türleri, radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu  
3 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yakınlaşması sonucu ortaya çıkan yeni  sistemler  ve bu sistemlerin çeşitli alanlardaki kullanım ve etkileri/ Vize projesi; Sınıf sunumu  
4 Medya endüstrisi ve sistemleri / Vize projesi; Sınıf sunumu  
5 Etkinlik katılımı (Panel veya konuk)  
6 Siber iletişim ortamının (cyberspace) birey ve kitleler üzerindeki etkileri /Vize projesi; Sınıf sunumu  
7 E-devlet’in tanımı ve kapsamı/ Vize projesi; Sınıf sunumu  
8 Arasınav  
9 Teknolojik değişim ve ütopyalar arasındaki ilişki kuramsal ve kavramsal çerçevede incelenmesi  
10 Sosyal ağlar ve Web 2.0/ Final Projesi; Sınıf sunumu  
11 Demokrasi ve etkileşimli medya / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
12 Elektronik ve mobil ticaret / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
13 İnternet Gazeteciliği/ Final Projesi; Sınıf sunumu.  
14 Öğrenci sunumları  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Reading Dijital Cultıre, Ed: David Trend (2002)

Digital Culture, Charlie Gere, 2nd edition

Diğer Kaynaklar David Bell and Barbara M. Kennedy (2000), The Cyberculture Reader, Routledge, UK.

Marika Sturken ve Lisa Cartwright. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford: Oxford University Press, 2001. Henry Jenkins. Fans, Bloggers, and Gamers: Media Consumers in a Digital Age, New York: NYU Press, 2006.

Frank Popper. From Technological to Virtual Art, Boston: The MIT Press, 2007. Oliver Grau. MediaArtHistories, Boston: The MIT Press, 2007. Bruce Wands. Art of the Digital Age, London: Thames and Hudson, 2007.

Howard Reingold, The Virtual Community (Reading, MA: Addison-Wesley, 1993).
William Sherman. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design, Morgan Kaufmann, 2003.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Sunum 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.      X      
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.            X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır. X          
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X  
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.    X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.         X    
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.            X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 30 30
Ödev 2 10 20
Final 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
AKTS     6