• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Derste özel hayattan iş hayatına, ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, siyasetten eğlenceye, sanattan medyaya kadar her alanda kendini ağırlıklı olarak hissettiren dijital gelişmeler ele alınarak bir bütün olarak bu gelişmelerin ortaya koyduğu dijital kültür incelenir, bu alandaki güncel tartışmalar irdelenir.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrencilerin, son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, insanlığın çalışma şekillerinin, öğrenme biçimlerinin, iletişim kurma yollarının büyük değişimlere uğradığı, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaştığı bu dönem ve tüm dünyadaki yaşam biçimlerinin dönüşmesi hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İletişim ve kültür alanına ait teorik ve uygulamalı bilgiler ve fikirler arasında bağlantı kurar. 1,2 1,2,15 B,C
2. Bilgi ve iletişim teknolojilerini inceler, dijital kültür kavramını tanımlar. 2,4 1,2,15 B,C
3. Günümüzün dijital sahasını oluşturan çeşitli sosyal, artistik, kuramsal ve kültürel pratikler üzerinde yoğunlaşır, alan bilgilerini sorgular. 4,8 1,2,15 B,C
4. Edinilen bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir. 9 1,2,15 B,C
5. Dijital teknolojilerin gelişimini, kültürler arası geçişler ve pratikler ile değerlendirir.  2,9 1,2,15 B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Dijital Kültür Nedir? Giriş/ Digital Culture, Charlie Gere (2008)
3 Dijital Kültürün Temelleri/ Turing’in kavramsal makinesi, emek ve sermayenin bölünmesi ve soyutlanması, Soyutlama iletişim ve temsil Chapter 1
4 Dijital Kültürün Temelleri/  kapitalizm ve bilgi teknolojileri, İkinci dünya savaşının sonuçları Chapter 1
5 Sibernetik Çağ/ sibernetik söylemler, Sibernetik bilgisayarlar ve soğuk savaş, sivil yaşamda bilgisayarlar ve sibernetik Chapter 2
6 Dijital Avangarde/  Sanat ve sibernetik, John Cage, İnteraktivite ve multimedia, Fluxus ve posta sanatı (mail art) Chapter 3
7 Dijital Avangarde/  Diğer akımlar, sibernetik ve Avrupa’da sanat, teknoloji ve avangarde, ilk bilgisayar sanatlarının sonunun başlangıcı Chapter 3
8 Ara Sınav  
9 Dijital karşı kültür/ Sanayi sonrası toplum, Silikon vadisi, karşı kültür, ikinci nesil sibernetik / Öğrenci Sunumları Chapter 4
10 Dijital karşı kültür/ Bilgi işlem ve karşı kültür, dijital karşı kültür ve yeni liberalism, internet ve dünya çapında ağ / Öğrenci Sunumları Chapter 4
11 Dijital direnişler/ Post modernism, post yapısalcılık / Öğrenci Sunumları Chapter 5
12 Dijital direnişler/ punk ve yapısöküm / Öğrenci Sunumları Chapter 5
13 Dijital direnişler/ hacking kültürü, bilgisayar korsanlığı / Öğrenci Sunumları Chapter 5
14 Dijital doğa / Öğrenci Sunumları Chapter 6
15 Yirmi birinci Yüzyılda Dijital Kültür / Öğrenci Sunumları Chapter 7
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital Culture, Charlie Gere, 2008, Reaktions Books
Diğer Kaynaklar Critical Cyberculture studies, edited by David Silver and Adrienne Massanari; with a foreword by Steve Jones

Darley, A., ( 2002., Visual Digital Culture,  surface play and spectacle in new media genres, Routledge, UK and New York

David Bell and Barbara M. Kennedy (2000), The Cyberculture Reader, Routledge, UK.

Marika Sturken ve Lisa Cartwright. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford: Oxford University Press, 2001. Henry Jenkins. Fans, Bloggers, and Gamers: Media Consumers in a Digital Age, New York: NYU Press, 2006.

Trend D., Reading Digital Culture. Blackkwell Publishers

William Sherman. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design, Morgan Kaufmann, 2003.

KeyWords in Cultural Studies: Provides an invaluable generology for students striving to better understand the contested space in which cultural studies takes place and is practiced.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum 1 20
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.           X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.     X    
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.       X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.   X      
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.     X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.  X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Sunum 1 14 14
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

4